Радостно търпение

„Нека отхвърлим всяка тегота и… с търпение нека тичаме“ (Евреи 12:1)

„Разпознавай нещата, който спъват напредъка ти и тези, които спомагат успеха ти“

figureНикой не се радва на трудностите. Именно тогава обаче, ние самите, а и хората около нас, можем да осъзнаем от какво сме създадени. Изпитанията са неизбежни. Всеки от нас се сблъсква със спънки и проблеми. Големите предизвикателства означават, че никога няма да водим скучен живот. Те идват под всякаква форма – различни всеки път.

Никой не очаква от нас да сме щастливи, когато преминаваме през трудностите, учени сме обаче, че трябва да се радваме, въпреки конкретната трудност в момента, защото знаем, че ще ни се помогне и ще ни се даде сила. Няма да отслабнем и със сигурност няма да бъдем унищожени. В това време ще ни се открие нещо повече от мъдростта, силата и благодатта на Господа. (Виж 1 Петрово 1:6-7) „Подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост“ (Колосяни 1:11)

Изпитанията обикновено не са резултат от духовна причина или наказание. Те не са Божие наказание за нещо, което сме или не сме направили, въпреки всички усилия на обвинителя на светиите да изтъкне това като причина. (Виж Откровение 12:10) „Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава“ (Яков 1:13)

От къде идват изпитанията? Понякога те са следствие от естествени причини – неразумен избор или решение, основани на лош съвет. Може да са резултат от нещастни обстоятелства на пътя ни. Понякога може да са в резултат от духовно съпротивление, за да бъдем обезкуражени от своя път на вяра или разубедени от това да продължим да ходим в подчинение на Бог.

Всеки атлет знае, че мускулната маса, силата и издържливостта са резултат от успешно преодоляване на съпротивителна сила. Без съпротива. Без предизвикателство. Без развитие. Както в естествения свят, така е и в духовния. (1 Коринтяни 15:46)

Съпротивлението произвежда характер, чийто резултат е зрялост. Духовната зрялост и развитие идват като резултат от успешното ни преминаване през изпитанията. През тежките моменти научаваме какво трябва да изградим в себе си – издържливост, и това, без което би било по-добре – всичко, което прави настоящата ситуация още по-тежка. Някои неща спъват развитието ни и ограничават нашия успех – грях, вина, съжаление, непростителност, тревога, страх, или непокорство. Други неща подкрепят духовната ни решимост и твърдост – вяра, доверие, опит, убеденост. „Нека отхвърлим всяка тегота и… с търпение нека тичаме“ (Евреи 12:1).

Какво трябва да премахнем от живота си днес, за да можем да тичаме с издържливост и търпение? Търпението е извор на служение за другите. Библията описва хора „В чието сърце са пътищата към Твоя дом, минаващи през долината на плача, те я преобръщат на място на извори; и есенният дъжд я покрива с благословения. Те отиват от сила в сила.“ (Псалом 84:5-7)

Сълзите, които оставяш след себе си може да се окажат освежаващ извор за тези около теб, давайки им насърчение и сила да преминат през мрачна долина. Библията обещава „Блажен онзи човек, който издържа на изпитание; защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота“ – цел, към която се струва да се стремим! (Яков 1:12)

Молитвата ми за теб днес е: да намериш съпровождаща сила и очакваща благодат.

снимка: Интернет

Сподели

%d блогъра харесват това: