Archive for февруари, 2010

По-добра идея

„Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил“ (Йоан 9:4)

„Не ти избираш призива на своя живот – Бог го избира, а ти откликваш на него“

Животът не е забавен, когато липсва чувство за посока. Ти и аз не сме сътворени, за да се лутаме или да стоим бездейни. Нуждаем се от цел и смисъл, а също и от възможност да допринесем с нещо за доброто на хората около нас. Има една голяма опасност и тя е да допуснем, че ние сами определяме целта и смисъла на живота си. Като по-млад планирах да стана архитект. От разстоянието на годините обаче, смятам, че никой не може сам да избере най-добрата цел и най-точния смисъл за живота си. Иска се да разбираме колко важен е Бог в живота ни (Римляни 12:1, 2).

След гимназията се записах в университета в Сейнт Луис. Нямаше нищо лошо в плановете ми, единствено това, че не бях взел предвид Божият план за живота си. Една седмица преди да започна да изучавам архитектура разбрах, че Бог има по-добра идея. Моята задача от Бога беше пастирско служение, а не архитектура. Само седмица по-късно вече бях едно 18-годишно момче в библейско училище на другия край на страната.

Всичко, което последва в живота ми се крепи на това едничко решение – да приема Божието назначение и да Му се доверя, че Той ще ме насочва и използва, както желае. Не мога да се сетя дори и за едно нещо, което бих желал да променя в живота си от този момент до ден днешен. Това, което правя, това къде се намирам, невероятната жена, която споделя живота си с мен, са резултати от това, че позволих Бог да ръководи пътя ми. „Предай на Господа пътя си и уповавай на Него, и Той ще действа“ (Псалм 37:3-6). Толкова съм щастлив, че не губих време от живота си, за да открия по-късно, че Бог винаги е имал по-добра идея за мен. Никога не съм съжалявал дори и за секунда. Не ти избираш призива на своя живот – Бог го избира, а ти откликваш на него (Матей 6:33).

Убедеността в дадената ти от Бога задача е силна предпоставка за ефективен и ползотворен живот. Живот, който има смисъл, дори когато всичко наоколо губи смисъл. Просто имаш яснота в своето ежедневие. Може да не знаеш всичко, което искаш да знаеш, но ще имаш увереност в това, което вече знаеш. Някои хора просто блуждаят в живота, безрезултатно опитват едно след друго, но така и не намират своето място и призвание (Притчи 3:6).

С призива от Бога идват и приоритетите в ежедневието. Успехът и удовлетворението в живота всъщност са въпрос на това, да кажеш „да“ на правилните неща и „не“ на неправилните. Когато разбираш Божият план и си приел Неговото назначение е по-лесно да виждаш кое е твоя отговорност и кое не. Съсредоточен си, не сваляш очи от целта.

С призива от Бога идва и сигурността в ежедневието. Най-после разбираш за какво става въпрос в този живот, какъв е смисъла. С увереност знаеш как ще се развият нещата за теб – с успех в Неговите очи и удовлетворение в твоето сърце. И докато другите търсят това, което трябва да бъдат и правят – ти се наслаждаваш на това, което си и което правиш. „Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ насочва стъпките му“ (Притчи 16:9).

Молитвата ми за теб днес е: избери Неговите планове, бъди уверен в успеха и наградата, които те очакват.

снимка: Интернет

Успешни взаимоотношения

„Приемайте се един друг, както Христос ви е приел“ (Римляни 15:7)

„Ние сме личности, създадени по Божи образ, за да принадлежим към общност“

Взаимоотношенията са ключово важна и здравословна част от живота. Ние сме личности, създадени по Божи образ, за да принадлежим към общност. Именно затова е важно да изграждаме добри взаимоотношения с другите. Едно полезно и изграждащо взаимоотношение винаги допринася за развитието на всички страни. Наблягай на приятелствата, които имат потенциал взаимно да обогатят живота и на двете страни Пази се от взаимоотношения, които са егоцентрични, защото те няма да помогнат на никого.

Бог не присъства и не желае да присъства в неправедни взаимоотношения. Те не могат да бъдат нещо добро. „Не се впрягайте заедно с невярващите. Какво общение има светлината с тъмнината? Какво съучастие има вярващият с невярващия?“ (2 Коринтяни 6:15-17) Обърнете внимание на думите „впрягайте заедно“. Те говорят за нещо много повече от познанство и дори приятелство. Библията ни предупреждава да не се обвързваме с „тъмнината“ и да не съчетаваме своята вечна съдба чрез романтични срещи, брак или дългосрочни бизнес партньорства.

Във всяко взаимоотношение има разминавания, които могат да се поправят с допълнителни усилия и желание. Различията, които те привличат към някого дават една полезна съвместимост, която изисква да се приемаме един друг.

Ето няколко практични предложения, за да имаме успешни взаимоотношения. Приемането е сред най-ценните носители на промяна. То не е одобрение на онова, което трябва да се промени, а по-скоро даване възможност на Бог да променя хората, както и когато Той иска.

Приемай другите без да поставяш условия. Хората никога няма да бъдат такива, каквито ти искаш. Свиквай с тази мисъл. И ти не си това, което другите искат. Всеки се нуждае от приемане. „Приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божията слава“ (Римляни 15:7)

Приемай другите без да ги критикуваш. Критикуването не е ефективен носител на промяна. То създава дистанция, а не близост, носи болка, а не поправяне. „Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят“ (Матей 7:1-5)

Приемай другите без да сравняваш. Всеки човек е уникален. Има сходства, но и отличителни разлики. Сравняването на хората рядко дава добър резултат, дори когато сравняваш сам себе си. „Те като мерят себе си със себе си и като сравняват себе си със себе си, не постъпват разумно“ (2 Коринтяни 10:12)

Молитвата ми за теб днес е: да развиваш взаимоотношения, които правят теб и другите по-добри.

снимка: Интернет

Планирай предварително

„Доброто планиране и разсъдливостта… носят живот и уважение“ (Притчи 3:21,22 NLT)

Един практичен и реалистичен план е израз на вярата ни за това, което може да се случи.

Дори и най-добрите планове може да не успеят, но ако не планираш изобщо – със сигурност няма да успееш. Някой правилно е отбелязал: „Ако не си успял да планираш, несъзнателно си планирал да не успееш“.

Планирането ни подготвя за това, което може да се случи. Един практичен и реалистичен план е израз на вярата ни за това, което може да се случи. Ние не знаем бъдещето. Само Бог го знае. Тогава какво да правим? Да Го търсим: „Ако се нуждаеш от мъдростако искаш да знаеш какво Бог иска от теб – питай Го и Той с радост ще ти каже“ (Яков 1:5 NLT). Практичната мъдрост често е описвана като дадена от Бога възможност да видим ситуацията си от Божия гледна точка. Ето това вече е различна гледна точка!

Планирането започва с Бога. Помни, че бъдещето ти не е само твое: „И така, покорявайте се на Бога“ (Яков 4:7). И най-нищожния план на Бога е по-добър от най-брилянтната ти идея: „Защото Божието глупаво е по-мъдро от хората и Божията немощ — по-силна от хората“ (1 Коринтяни 1:25). Довери се на Бога и отдели време да търсиш това, което Бог иска от теб: „Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ насочва стъпките му“ (Притчи 16:9).

Планирането изяснява посоката и действията ни. Планирането ни помага да сме концентрирани, насочва усилията и ресурсите ни в постигането на целта. Без мъдър и точен план времето, усилията и ресурсите ще се хабят ненужно: „Защо хората губят времето си с празни планове?“ (Псалм 2:1 NLT).

Планирането най-добре насочва усилията. Покорството и верността ни помагат да изпълним Божията цел. Това не е начин да принудим Бог да изпълни нашите желания: „Не обърнахте внимание на Онзи, Който направи това и не погледнахте към Онзи, Който го е приготвил отдавна“ (Исаия 22:1).

Планирането приканва другите да помагат. Малко са нещата (ако въобще има такива), които човек може да постигне сам: „Намеренията се утвърждават чрез съветване, затова с мъдър съвет се води война“ (Притчи 20:18).

Планирането включва Божиите планове.Защото Аз зная плановете, които имам за вас, заявява Господ, планове на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда“ (Еремия 29:11). Ето нещо, в което можем да сме убедени: „Плановете на Господа пребъдват до века, мислите на сърцето Му — от поколение в поколение… Господ ще извърши, което е потребно за мен“ (Псалом 33:11, 138:8).

Молитвата ми за теб днес е: „Бог да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всички твои намерения!“ (Псалом 20:4)

снимка: http://www.sxc.hu