Archive for март, 2010

Където има благодат

„По благодат сте спасени“ (Ефесяни 2:5)

„Благодатта не зависи от това, което правиш или имаш. Тя винаги зависи единствено от Бог“

Задавали ли сте си въпроса как изглежда благодатта? Виждали сме я – може би без да знаем. Получавали сме я – макар да не сме я заслужавали. Би било чудесно ако и ние сме били благодатни към някого, точно когато най-малко е очаквал. Благодатта е щедро великодушие, дадено на някой, който не заслужава и не може да върне даденото.

Тя най-добре се забелязва, когато някой се отнася с нас по-добре, отколкото заслужаваме и когато получаваме повече, отколкото можем да спечелим сами. Благодатта не зависи от това, което правим или имаме. Тя зависи от този, който я дава. Дава се безусловно от някой, който не е длъжен да го прави.

Интересно е, че гръцката дума за благодат идва от корена на дума, която означава „да се радвам“. Дали пък това не означава, че благодатта радва сърцето с добро отношение и прошка, когато е било нормално да се очаква болка и мъст? Благодатта от Бога се изразява в добрина и милост (Псалм 23:6). Добрината е това Бог да ти даде това, което не заслужаваш. Милостта е това Бог да не ти даде онова, което си заслужил.

„Между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева… Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си… Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой“ (Ефесяни 2:3-9).

Не можеш да получиш благодат заради нещо, което имаш или можеш да направиш. Благодатта се дава като безплатен и доброволен дар. „И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат (Йоан 1:14, 16). В живота се случва да преживееш моменти, в които получаваш благодат от другите, но истинската благодат е изразена най-вече чрез Исус Христос. Благодатта и до днес удивлява хората.

Молитвата ми за теб днес е: радвай се в Неговата благодат и бъди благодатен към другите.

снимка: Интернет

Ентусиазъм

„Служете на господа с ентусиазъм“ (Римляни 12:11)

„Ентусиазмът е израз на живот, свързан със силата и реалността на Божието присъствие“

Твоят живот не е планиран да минава във вечен недостиг. Давид с радост каза: „Господ е пастир мой… Чашата ми прелива“ (Псалм 23:1, 5). Исус каза, че е дошъл, „за да имаме изобилен живот“ (Йоан 10:10). Един от преводите на този стих звучи по следния начин: „за да имате много повече живот, отколкото сте имали до сега“. Бог е приготвил точно това, от което се нуждаем и то е на наше разположение. Защо се опитваме да живеем с по-малко от това, което Бог е обещал?

Ентусиазъм означава „изпълнен с Бога“ и идва от гръцката дума en-theos – да бъдеш в Бога или Бог да бъде в теб. Павел се моли за вярващите в Ефес „да бъдат изпълнени с цялата Божия пълнота“ (Ефесяни 3:19). Помислете върху тези думи – пълнота, Божията пълнота, цялата Божия пълнота. Ето такъв живот е планирал Бог за теб и мен. Бог иска да живеем живот, изпълнен с радост, енергия и вълнуващо очакване. Ентусиазмът е заразен. Хората могат да го “прихванат” от теб.

Ето какво пише апостол Павел за вярващите в Коринт: „Вашият ентусиазъм подбуди много други също да помогнат“ (2 Коринтяни 9:2).

Когато бях млад баща ми ме научи на един урок: „Има два вида хора. Едните правят хората щастливи, когато идват, а другите правят хората щастливи, когато си отиват“. Бъди от първата група. Когато решиш да правиш нещо – прави го с ентусиазъм и желание или въобще не го прави.

Ето каква е реалността. Исус ни е дал изобилен живот в този свят и вечен живот в бъдещия. Всеки друг възглед е нашето изкривено възприятие на реалността. Той обещава всеки ден да носи товара ни и да ни даде спасение (Псалм 68:19). Тук няма място за празнота, няма място за липса.

Ще вземеш ли решение да бъдеш по-ентусиазиран? Ентусиазмът не е просто приятни емоции за кратко време, които нямат траен ефект. Емоциите са свързани с конкретно преживяване в определен момент и често са резултат от неправилното възприятие на фактите. Емоциите не траят дълго, особено когато нещата се променят. Ентусиазмът е нещо много повече. Той е чист израз на един живот, свързан със силата и реалността на Божието присъствие, Неговата вярност и сила да снабдява на точното време. Той е убеждението, че ако сме в Христос, всичко ще дойде на мястото си.

Молитвата ми за теб днес е: да живееш пълноценно и да се наслаждаваш на всеки чудесен момент.

снимка: Интернет

Успех и удовлетворение

„Безумен е онзи, който събира имот за себе си, а не богатее спрямо Бога“ (Лука 12:21)

„Успехът и удовлетворението идват от качествено и реално взаимоотношение с Бога“

Успехът – мислили ли сте за него, освен в случаите, когато ви се е искало да го имате? Много хора искат другите да ги мислят за успешни. Смятат, че ако ги мислят за такива, то те по-късно наистина ще станат успешни. Някой е описал това състояние по следния начин: „Да купуваш неща, от които нямаш нужда с пари, които нямаш, за да впечатлиш хора, които не познаваш и дори не харесваш“.

Хората фалират, ипотекират си бъдещето, добавят огромен стрес в живота си и често разрушават брака и семейството – всичко това, заради тази илюзия. Колко е глупаво да се трудиш за „образът на успеха, скъпия дом, луксозната кола, марковите дрехи и скъпите почивки. Капаните на богатството не те правят богат. Всъщност те довеждат човека или семейството до бедност. Исус зададе един интригуващ въпрос: „Глупако! Тази нощ ще ти изискат душата; а това, което си натрупал, чие ще бъде?“ (Лука 12:20).

В богатството и успеха няма нищо лошо. Но е възможно да направиш лоши неща, за да ги придобиеш или да платиш висока цена, за да ги достигнеш. Ето какво казва Библията на тази тема: „Бог ти дава сила да придобиваш богатство“ (Второзаконие 8:18). Бог не би го правил, ако беше лошо.

Бог каза на Исус Навиев какво да прави и му даде обещание за това, което го чака в резултат на неговото покорство: „За да имаш успех, където и да отидеш… Ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех“ (Исус Навиев 1:6-8). Да познаваш Бог и да знаеш, че Той е с теб – това е безценно.

Ето предизвикателството за теб и мен по пътя на успеха. Библията описва човека, който придобива богатство за себе си и с това си нанася вреда по следния начин: „ Безумен е онзи, който събира имот за себе си, а не богатее спрямо Бога“ (Лука 12:21, виж още Матей 16:26). Успехът без разбирането на Източника, причината и по-висшата цел на успяването няма да донесат желаното удовлетворение, независимо от количеството на акумулираното богатство.

Успехът не се измерва най-точно чрез баланса между приходите и разходите, банковите сметки или материалните притежания. Това са сапунени мехури. Ще се задоволиш ли със сапунените мехури или ще потърсиш безценното взаимоотношение с Бог? Успехът и удовлетворението идват от качествено и реално взаимоотношение с Бога. Успехът и богатството не могат да запълнят човешкото сърце. Успехът без Бог изважда наяве болката от суетата и празнотата в човешката душа. Няма как да бъде иначе, ако Бог не е признат като източникът на богатството (Матей 11:28-30). Правилното взаимоотношение дава удовлетворение.

Молитвата ми за теб днес е: да преследваш онова, което има вечна стойност.

снимка: Интернет

Помири се с миналото

„Ще имат вечна радост, ще придобият веселие и радост, скръб и въздишане ще побягнат“ (Исая 51:11)

„Не можеш да промениш миналото, но можеш да промениш настоящето“

Миналото може да бъде изпълнено с топли спомени, които ни радват. Надявам се това да е така в живота на всеки един от вас. Но обикновено в миналото има глави, които бихме искали да редактираме или изтрием напълно. Реалността е, че не можем да променим миналото. То е минало. Трябва да осъзнаем, че съжалението няма да промени нищо. Миналото си е минало. „Каквото писах, писах“ (Йоан 19:22). Не всичко може да се промени, но това как тълкуваме миналото и какво научаваме от него може да се промени.

Важно е да се помирим с миналото си. Ако не го направим ще платим висока цена – емоционално, духовно и във взаимоотношенията ни. Търси мир в сърцето, в ума и в отношенията си с другите. Трудно е, но трябва да погледнеш отвъд нещата, за които съжаляваш и да видиш кое е доброто, което можеш да извлечеш от тях – какво научи, стана ли по-добър човек? Колкото и голяма да е била болката, не е нужно да живееш с нея до края на живота си.

Ако е нещо, което си направил – реши го. Първо оправи отношенията си с Бога. Ако не направиш първо това, нищо друго няма да се получи. След това може би трябва да говориш с този, който е засегнат. Помири се, положи усилия. „Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките хора“ (Римляни 12:18). След като си направил всичко възможно в смирение и с искреност, продължи напред в свободата на Христос.

Ако е нещо, което са направили срещу теб – не мисли за отмъщение. Най-добрият реванш е да преодолееш горчивината. С миналото си човек се помирява чрез прошка. Няма друг начин. Трябва да простиш, както на теб е било простено (Ефесяни 4:29-32). Непростителността е най-лошата вреда, която можеш да си нанесеш сам. Ще се превърнеш в затворник на миналото си. Ще се питаш едно и също нещо – защо те грешат, а ти си прав, но няма да намериш мир, докато не простиш от сърце. Прошката не извинява стореното ти зло, а предава болката в Божиите ръце (Римляни 12:19-21).

Добрата новина е, че Бог е обещал твоите „скръб и въздишане“ да дадат път на радостта и щастието. Нима това не е по-добър край за твоята история? Виж как може да стане това. Радостта и щастието се придобиват – те не са случайност и не се „заработват“. Те са дар от Бога и дар, който човек придобива, когато „пътищата му са угодни на Бога“ (Притчи 16:7).

Молитвата ми за теб днес е: живей в свобода от минали неуспехи и трудности.

снимка: Интернет

Да се учиш цял живот

„Елате при мен… Нека ви науча“ (Матей 11:28)

„Истината е Личност, не идея. Исус е Истината“

Когато някой се учи да шофира е задължително колата да бъде обозначена с буквата „У“ – учебен. Това е добър начин останалите участници в движението да знаят, че трябва да бъдат още по-внимателни. Тази буква също показва, че водачът има още много да учи, за да може да шофира умело и безопасно.

Искам да живея като човек, който не спира да се обучава, особено по отношение на познаването и прилагането на истината в ежедневието. Искам винаги да търся и да не спирам да се уча в истината през целия си живот.

Никога да не спирай да се учиш, недей да предполагаш, че знаеш достатъчно. Постоянствай в наученото. Имай глад за истината – не просто за информация. Търси истинско разбиране и мъдростта. В своето приключение в света на познанието не прави грешката на хората, които Библията описва така: „Винаги се учат, но никога не могат да стигнат до познаване на истината“ (2 Тимотей 3:7).

Не се впечатлявай от своето или нечие друго знание, ако то не е в унисон с реалната истина и вечна истина – Божията истина. Истината винаги е практична и приложима в ежедневния живот.

Бъди ученик на живота, а не на теоретичните идеи. Винаги търси. Винаги наблюдавай. Винаги се учи. Никога няма да има момент, в който ще знаеш всичко, което може да се знае по една тема, а още по-малко по всички теми. Дори, когато знаеш много, винаги има някой, който може да те научи на повече. Винаги можеш да научиш още, стига да искаш. Колкото повече истина научаваш, колкото повече ходиш в нея, толкова по-добър ще бъде живота ти.

Вече на преклонна възраст, апостол Йоан ни показва Божието сърце за последователите на Христос: „За мен няма по-голяма радост от това, да чувам, че децата ми живеят в истината“ (3 Йоан 1:4 NLT). Чудя се дали, когато е бил по-млад не е имал по-възвишени очаквания към себе си и другите. Годините на израстване в близост до Бога и допира до изворът на мъдростта са променили гледната точка и приоритетите му?

Истината има чудесна, трансформираща сила, ако с постоянство живееш в нея. Тя не е това, което казваш на другите. Истината е това, което разбираемо показваш чрез живота си.

Ето към какво е привлечено сърцето на жадния за истина. Помни следното – истината не е идея или сбор от информация и факти. Истината е Личност. Исус е Истината. Исус каза: „Елате при мен… нека ви науча… и ще намерите почивка за душите си.“ (Матей 11:28:30). Исус е източника на истината. Никога няма да откриеш истината, която търсиш, нито ще научиш онова, което трябва да научиш, докато не повериш сърцето си в Неговите ръце.

Молитвата ми за теб днес е: да научиш онова, което наистина си струва да знаеш.

Снимка: Интернет