Където има благодат

„По благодат сте спасени“ (Ефесяни 2:5)

„Благодатта не зависи от това, което правиш или имаш. Тя винаги зависи единствено от Бог“

Задавали ли сте си въпроса как изглежда благодатта? Виждали сме я – може би без да знаем. Получавали сме я – макар да не сме я заслужавали. Би било чудесно ако и ние сме били благодатни към някого, точно когато най-малко е очаквал. Благодатта е щедро великодушие, дадено на някой, който не заслужава и не може да върне даденото.

Тя най-добре се забелязва, когато някой се отнася с нас по-добре, отколкото заслужаваме и когато получаваме повече, отколкото можем да спечелим сами. Благодатта не зависи от това, което правим или имаме. Тя зависи от този, който я дава. Дава се безусловно от някой, който не е длъжен да го прави.

Интересно е, че гръцката дума за благодат идва от корена на дума, която означава „да се радвам“. Дали пък това не означава, че благодатта радва сърцето с добро отношение и прошка, когато е било нормално да се очаква болка и мъст? Благодатта от Бога се изразява в добрина и милост (Псалм 23:6). Добрината е това Бог да ти даде това, което не заслужаваш. Милостта е това Бог да не ти даде онова, което си заслужил.

„Между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева… Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си… Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой“ (Ефесяни 2:3-9).

Не можеш да получиш благодат заради нещо, което имаш или можеш да направиш. Благодатта се дава като безплатен и доброволен дар. „И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат (Йоан 1:14, 16). В живота се случва да преживееш моменти, в които получаваш благодат от другите, но истинската благодат е изразена най-вече чрез Исус Христос. Благодатта и до днес удивлява хората.

Молитвата ми за теб днес е: радвай се в Неговата благодат и бъди благодатен към другите.

снимка: Интернет

%d блогъра харесват това: