Archive for юни, 2010

Не спирай да се изкачваш

„Затова сега дай ми тази хълмиста земя, за която Господ говори в онзи ден“ (Исус Навиев 14:12)

„Не другите хора ограбват мечтите ти – ти сам се отказваш от тях“

Животът е изграден от мечти и цели, с Божията форма и в Божия размер. Исус Навиев и Халев бяха забележителна комбинация – изпъкваха сред своето поколение. Те винаги стояха твърдо на Божията дума. Другите около тях търсеха знаци за това какво трябва да направят, но Исус Навиев и Халев слушаха Бог и се подчиняваха на това, което чуваха от Него. Те бяха готови да влезнат в земята, която Бог беше обещал на Израел 45 години по-рано, но гласовете на другите, изпълнени със съмнение и страх, се чуха по-силно от техните гласове на вяра.

Винаги идва нов ден и нова възможност. Твоите мечти са възможни. Не позволявай на съмнения и съжаления да ги откраднат. Можеш ли да си представиш да запазиш една мечта жива цели 45 години? И единственото насърчение, което имаш през цялото това време е упоритата ти вяра в Бог и в себе си? Можеш ли да си се представиш на 85 години, все още готов да се пребориш с планините, които са под контрол на великани, живеещи в укрепени и силни градове?

Халев не си правеше илюзии, че ще е лесно. Той осъзнаваше, че дори ще е по-трудно, отколкото преди, когато беше млад. Но той имаше възможността през всичките тези години да види на какво е способен Господ с хора, които биха Му се доверили. Веднъж някой попита моята по-малка внучка за отминал семеен празник, а тя не можеше да си спомни и отговори: „Не се виждам там“. Докато не се видиш „там“, на мястото, в което постигаш мечтите си, никога няма да повярваш, че ще бъдеш „там“. Точно в този момент и по този начин губиш своите мечти – оставяш ги настрана, за да можеш да си по-практичен относно своя живот. Не другите хора ограбват мечтите ти – ти сам се отказваш от тях.

Какво правеше Халев през всичките тези години? Ето какво се казва за него: „Той напълно последва Господа“ (Исус Навиев 14:9, 14). Сигурен съм, че никога не би загубил пътя си, ако последваш Господа напълно и с цялото си сърце. Има планини на успех и време на задоволство, които са твои – не губи желание и не спирай да се изкачваш.

Ето кои са и другите забележителни неща относно Халев: „Затова сега дай ми тази хълмиста земя, за която Господ говори в онзи ден… Само Господ да е с мен и аз ще ги изгоня, както Господ каза“ (Исус Навиев 14:12). Халев знаеше какво е обещал Господ и че само с Божията помощ ще може да го постигне. Ти имаш мечти, които никога не биха били напълно изпълнени, докато не повярваш истински и не видиш, че те са от Бог. Уповавай на Неговата сила, а не на твоята. Никога не спирай да се изкачваш до момента, в който не стигнеш там, където си тръгнал – но само с Бог до себе си.

Молитвата ми за теб днес е: мечтите ти да стават все по-реални с всеки изминал ден.

Снимка: Интернет

Да се издигнеш над всичко

„Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше“ (Битие 39:2)

„Ако стоиш на мястото, на което си в момента, то никога няма да стигнеш там, където си тръгнал“

Историята на Йосиф е чудесна. Неговото издигане до втората най-влиятелна правителствена позиция в най-силната нация по неговото време е феноменален разказ за успех. Със сигурност не става въпрос за късмет или шанс, нито за това да бъдеш на точното място в точното време. Всъщност, той сякаш винаги беше на погрешното място в погрешното време – като изключим факта, че където беше Йосиф, то и Господ беше с него.

Той трябваше да преодолее сериозни трудности, за да стигне до тази позиция – разбити мечти, проблеми в семейството, кавги и насилие от страна на братята си, ревност и жестоко отношение, фалшиви обвинения, затвор за тежко престъпление, чужденец в чужда земя, далеч от дома, с религия в разрез с популярните вярвания на хората около него. Кой би предположил, че такъв човек един ден ще застане отдясно на фараона, владетелят на цял Египет.

Успехът на Йосиф надмина най-смелите му мечти – защото Господ беше с него и Йосиф беше готов да се издигне над всичко, което се опитваше да му попречи да се превърне в това, което беше заложено в него. Не оставяй нищо и никой да спред да постигнеш нещо повече, да бъдеш нещо повече. Винаги се протягай към Този, Който те обича и иска да ти помогне. Така човек се издига над всичко. Ап. Павел казва: „Угнетявани сме отвсякъде, но не сме съкрушени; в недоумение сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не сме изоставени; поваляни сме, но не сме унищожени“ 2 Коринтяни 4:8-9.

Ако стоиш на мястото, на което си в момента, то никога няма да стигнеш там, където е определено да стигнеш. Къде искаш да стигнеш в живота си? Кой искаш да бъдеш? Някои хора остават в капана на техните оплаквания от това, колко зле са се отнесли с тях, намират си извинения за това, че не вървят напред. Други пък намират кого да обвиняват за това, което те самите не са направили или са се провалили. Има и такива, които са си спечелили лоша репутация, която ограничава възможностите им, но не желаят да положат усилие да изградят по-добра репутация. Със сигурност ще ти се случват нежелани и несправедливи неща, но успехът идва, когато се издигнеш над всичко и се превърнеш в нещо повече от това, което си бил преди.

Библията казва: „Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мен, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас“ (Филипяни 4:9) „Благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бог Отец и от Господа Исус Христос, Син на Отца, в истина и любов” (2 Йоан 1:3).

Молитвата ми за теб днес е: да се издигнеш над всичко, което те дърпа надолу.

снимка: http://www.sxc.hu

Напразни тревоги

„Погледнете на небесните птиците, че не сеят нито жънат, нито в житници събират; и пак Небесният ви Отец ги храни“ (Матей 6:26)

„Тревогите не ти дават това, което ти липсва – те ти дават онова, от което нямаш нужда“

Хората се тревожат. Някои хора се тревожат, когато нямат достатъчно, а дори и когато имат достатъчно – тревожат се за колко време ще им стигне. До толкова са се научили да се тревожат, че вече го правят професионално. Когато казвам, че хората се тревожат – аз включвам теб и мен. Би трябвало вече да сме се научили, че тревогите не променят реалността, те просто са една огромна загуба на енергия и емоции. „Кой от вас може с грижа за себе си да добави един лакът към ръста си?” (Матей 6:27).

Един човек описа това по следния начин: „Тревогата е като люлеещ се стол – дава ти някакво занимание, но не те докарва до никъде“. Тревогите не ти дават това, което ти липсва – те ти дават онова, от което нямаш нужда – разсейване, потъмняло от грижи лице, високо кръвно налягане… Соломон откри следното: „Тревогата в сърцето на човека го подтиска“ (Притчи 12:25).

Исус каза, че тревогата е знак на липса на вяра в Божията грижа и промисъл. Тревогата е реакция към нежелан проблем, който те оставя да се чудиш дали Бог го е грижа – не иска или не може да ти помогне. Силният съвет, който Исус дава е този: „Не се безпокойте за живота си… нито за тялото си“ (Матей 6:25). Той ни познава много добре, нали?

Обърнете внимание на практическия пример, който Исус дава: „Погледнете на небесните птици, че не сеят нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-ценни от тях? Разгледайте полските кремове как растат – не се трудят, нито предат; но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като един от тях“ (Матей 6:26, 28, 29).

Обмислете личното заключение на Исус – Бог го е грижа за теб и твоите нужди, повече, отколкото за всичко останало, което е сътворил. „И така не се безпокойте… Понеже небесният ви Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. За това не се безпокойте за утре…“ (Матей 6:31-34).

Как да постигнем това? Как да спрем да се тревожим? „И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“ (1 Петрово 5:7). Библията ни учи да не се тревожим за нищо, но вместо това да се молим за всичко. Кажи на Бог от какво имаш нужда и Му благодари за всичко, което е направил за теб. Ако правиш това ще изпиташ Божият мир, който е много по-чудесен, отколкото можеш да си представиш или разбереш. „И Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус“ (Филипяни 4:7).

Молитвата ми за теб днес е: да знаеш как да се справиш с тревогата, когато тя се появи.

снимка: http://www.sxc.hu

Да виждаш доброто

„Изпитвайте всичко, дръжте доброто“ (1 Солунци 5:21)

„Всичко, което е добро или ще бъде добро може да не изглежда така в момента“

Всеки е чувал майка си да казва: „Изяж си зеленчуците, полезни са“. На мен обаче не ми изглеждаха никак добре, предполагах, че няма да ми харесат и на вкус. Нямах никакво желание да ги опитвам. Мама знаеше най-добре, а и тя беше „шефа“. Освен това вече беше спечелила баща ми на своя страна. Тя твърдо вярваше, че един ден вкусът ми ще се промени.

Чудили ли сте се някога кой решава кое е добро и кое не? Мисля, че само онзи, който знае защо едно нещо е добро, може да го обяви за такова. В Битие глава 1 четем, че Бог погледна Своето творение и видя, „че беше добро“. Бог би трябвало да знае.

Постепенно научаваме, че всичко, което е добро или ще бъде добро може да не ни изглежда така в момента. Обикновено “добро” е субективна и пристрастна оценка, основана на това как се чувстваме в момента, а не толкова плод на внимателен анализ. Хората прибързват в отсъжданията си без да се замислят много, приемат за факт онова, което отсъждат в момента.

Ако знаете историята за Йосиф, значи сте наясно с удивителната благодат и простителност, които той показа на братята си и още по-голямата вяра в Бога, когато каза: „Бог го намисли за добро“. Това, което те направиха с Йосиф и това, което последва в живота му не беше никак добро.

Йосиф не се чувстваше добре изоставен в ямата, а после продаден като роб далеч от дома. Той не се чувстваше добре, когато беше лъжливо обвинен от една жена и хвърлен в затвора. Дойде денят, когато той видя Божията ръка във всичко това – не Бог беше причината за злото в живота му, но Той направи всичко това да съдейства за добро. На Йосиф не му изглеждаше така, когато го преживяваше, но това беше Божието най-добро на точното време. И тогава той уверено каза: „Вие наистина намислихте зло против мен, но Бог го намисли за добро (Битие 50:20).

Много по-късно апостол Павел пише: „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение“ (Римляни 8:28). Има моменти, когато за да вярваме тази истина се иска голяма вяра. Нека запомним това – Бог не обещава всичко да започва добре или да завършва добре, точно както ние го очакваме. Неговите обещания не са верни за всеки, който просто би поискал. Но те са непоклатимо верни за „тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение“.

Доброто, за което Бог обещава да работи е според Неговото намерение за живота ни. Но какво е то? „Да бъдеш в образа на Неговия Син“ (Римляни 8:29). За това става въпрос в живота. Това е наистина добро.

Молитвата ми за теб днес е: Божието добро е най-доброто за теб.

Снимка: http://www.sxc.hu