Любовта към парите

„Нека живота ви бъде свободен от любовта към парите… задоволявайте се с това, което имате“ (по Евреи 13:5)

„Парите са важни, защото всеки ден заменяме част от живота си за тях“

Даваш ли си сметка, че парите окупират времето, мислите и усилията ти? Парите са важни – няма съмнение в това. Те са важни, защото всеки ден заменяме част от живота си за тях и за нещата, които си купуваме – нужните и екстрите. Парите, обаче, не са толкова важни, колкото често им позволяваме да бъдат.

Чувал съм хора неправилно да цитират стиха: „Парите са корена на всички злини“. Библията не казва и не поучава това. Парите са просто средство – нито добро, нито зло. Въпросът е как се печелят и как се харчат. Не си по-добър човек, защото имаш повече пари, нито си по-ниско качество човек, ако ги нямаш. Не твоята банкова сметка те дефинира като човек. Исус ни предупреди от „заблудата на богатството“, защото парите обещават много неща, които не могат да осигурят. Точно за това никога няма да има достатъчно пари – хората очакват да си купят неща, които не се намират с пари. Не можеш да запълниш празнината в себе си с пари. Не можеш да излекуваш самотата с пари. Не можеш да имаш сигурност в тях. Не можеш да си купиш щастие, удовлетворение или душевен мир.

Ето какво казва Библията за парите: „Любовта към парите е корен на много злини… нека живота ви бъде свободен от любовта към парите и се задоволявайте с това, което имате“ (1 Тимотей 6:6-11 и Евреи 13:5).

Не парите са проблема, а любовта към тях и огромната опасност да бъдат издигнати на позиция, която не е за тях. Парите и това, което купуваме могат да се превърнат в бог и да заемат първо място в живота ни – това вече не е правилно. Запази своята любов за Бога, за хората и за себе си (Марк 12:30, 31). Не хаби любовта си по парите, не я пропилявай.

Някои хора погрешно смятат, че целта на работата е да събереш достатъчно пари, че да можеш да спреш да работиш. Продуктивната работа има стойност, която не може да се измери с парични знаци. Библейският принцип е ясен: „Шест дни да работиш и да вършиш работата си…. на седмият да почиваш“ (по Изход 20:8-11). Работата е начинът, по който служиш на Бог и другите, и начинът, който Бог използва, за да посрещне щедро твоите материални нужди.

Чувал съм добронамерени хора да казват, че работата е резултат от проклятието, което дойде върху Адам и Ева в резултат от грехопадението. Това не е така. Смисленият труд предхождаше непокорството (Битие 2:8, 15). Грехопадението донесе мъката и трудностите в работата. „А на човека каза: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него! – проклета да бъде земята поради теб; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си; тръни и бодили ще ти ражда, и ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст, и в пръстта ще се върнеш“(Битие 3:17-19).

Парите не са смисъла на твоя живот. С богатството идва и отговорност – колкото повече имаш, толкова по-голяма е отговорността ти. Исус каза: „А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква; и на когото много са поверили, от него повече ще се изисква“ (Лука 12:48).

Наслаждавай се и бъди благодарен за всичко, което Бог ти е дал, но не позволявай парите да се превръщат в твой източник на щастие и сигурност. Само Бог е Първоизточникът: „Всеки добър и съвършен дар слиза от Отца на висините… моят Бог ще снабди всяка ваша нужда“ (Яков 1:17 и Филипяни 4:19).

Молитвата ми за теб днес е: научи се да се задоволяваш с това, което имаш.

Снимка: Интернет

%d блогъра харесват това: