Неизчерпаемо снабдяване

„И от Едем изтичаше река да напоява градината“ (Битие 2:10)

„Животът ти е Божия градина. Той ще снабди точно това, от което се нуждаеш, за да бъдеш това, което Той иска да бъдеш“

Гледайки на сътворението можем да научим нещо за Божия характер и Неговите начини на работа – Бог снабдява нужното за своето създание. Животът ти е Божия градина. Той ще снабди точно това, от което се нуждаеш, за да бъдеш това, което Той иска да бъдеш. В това, което Бог прави винаги има съвършен ред и този ред показва Неговото снабдяване и любяща грижа. В началото Бог сътвори градина в Едем и даде река, за да може в нея да има живот и растеж. Преди да заповяда на растителността да покрие земята, на птиците и рибите да напълнят въздуха и водата, Той раздели водата от сушата.

Преди да създаде животните, Той направи растенията и полетата, за да могат те да живеят там. А преди да сътвори човека, Той снабди всичко, от което мъжа и жената се нуждаеха – съвършена среда, питателна храна, цел за съществуването и любящо съжителство. Бог не се е променил. Ето някой неща, които знам за Бог:

(1) Когато Бог ти дава дарба или талант, Той ще снабди време и начин да употребиш, каквото ти дал, за да благословиш другите.

(2) Когато Бог постави мечта в сърцето ти, Той ще снабди възможност да я изпълниш и да намериш удовлетворение, а не объркване. „Наслаждавай се в Господа и Той ще ти даде желанията на сърцето ти“ (Псалм 37:4).

(3) Когато Бог допусне нужда в живота ти, Той вече е промислил отговор и снабдяване, които ще те удовлетворят. „Вашият Небесен Баща знае от какво се нуждаете, преди вие да Му искате“ (Матей 6:8).

(4) Когато Бог даде заповед, на която да се покоряваме, Той ще снабди силата и възможността да го направим. „Защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение“ (Филипяни 2:13).

„Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Исус“; „Колкото са дните ти, толкова ще е и силата ти“ (Филипяни 4:19, Второзаконие 33:25). Божието снабдяване е според Неговите богатства и твоето време! Винаги повече, никога по-малко. Божествената мярка винаги надминава онова, което човек може да схване. Търси реката, която пои градината, направена от Него!

Молитвата ми за теб днес е: имай увереност в Божието неизчерпаемо снабдяване и безкрайна благодат.

снимка: http://www.sxc.hu

%d блогъра харесват това: