Да познаваш Бог

„Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог“ (Псалм 46:10)

„За да опознаеш някого, трябва да инвестираш значителна част от времето и сърцето си“

Как опознаваш някого наистина добре? Понякога съм си мислел, че познавам някого само, за да разбера с изненада колко малко зная за него и той за мен. Имаме много познати, но приятелите са малко. Фейсбук затвърждава една доста мъглява концепция за приятелството. За да създадеш приятелство, се изисква много повече от това да натиснеш „потвърждавам“. Приятелството е продукт на значителна инвестиция на време и емоции. За да опознаеш някого и да му се довериш, са ти нужни достатъчно време и споделени преживявания, само по този начин се формират трайни приятелства. Взаимоотношенията са процес на съзнателно споделяне на живота с другите.

Но мислите ми днес са за едни взаимоотношения, които не приличат на никои други – стремеж за лично и интимно познаване на Бога, който продължава цял живот. Да познаваш Бога означава много повече от това да имаш интелектуални знания за Него. Библията съветва: „Сприятели се сега с Бога и бъди в мир; от това ще дойде добро за теб“ (Йов 22:21). Опознаването на Бога изисква време и смислена комуникация, в която сърцето ти има по-голямо значение от главата. Има много хора, които знаят за Бога, но ти можеш да Го познаваш по начин, който променя живота. „Това е вечният живот: да познават Теб – единствения истинен Бог и Исус Христос, когото Ти изпрати“ (Йоан 17:3).

Всъщност не можеш да познаваш Бога, ако нямаш желание да промениш живота си. Павел написа от личен опит: „Затова, ако някой е в Христос, той е ново творение. Старото си отиде. Новото дойде! И всичко това идва от Бога, който чрез Христос ни помири със себе си и ни повери служението на помирението на хората с Бога. Ние носим послание, че Бог помирява света със себе си чрез Христос, без да държи хората отговорни за прегрешенията им“ (2 Коринтяни 5:17-19).

Бог те кани да Го опознаеш: „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог“ (Псалм 46:10). Времето и вниманието са два съществени елемента, необходими за познаването Му. Бог казва: „Млъкнете“ (Псалм 131:1, 2). Нашият живот е всичко друго, но не и мълчалив. Ангажиментите и заетостта в света ни се противопоставят на вътрешното равновесие, необходимо за познаването на Бога. За да Го опознаеш се изисква съзнателно забавяне на темпото, а за да Го чуеш се изисква да се упражняваш да чуваш със сърцето си. Пророческите думи на Исая са ясни: „Защото така казва Господ Йехова, Святият Израилев: Чрез завръщане и почивка ще се избавите, в безмълвие и увереност ще бъде силата ви“ (Исая 30:15-18).

Докато бях в колежа, а и сега, стихът на живота ми и вика на сърцето ми е: „Искам да позная Христос и силата на възкресението му, искам да споделя страданията му и да бъда като Него в смъртта му“ (Филипяни 3:10). Не твърдя, че съм го постигнал, но зная, че сърцето ми все още копнее да Го познавам. Искам да познавам Бога, искам и ти да Го познаваш по един реален и личен начин (Данаил 11:32). Не бъди като хората, които Павел описва така: „Те твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него“ (Тит 1:16). Нека да опознаваме Бога и свидетелство да бъде това, че „ходим, както Исус е ходил“ (1 Йоан 2:3-6, 4:8).

Молитвата ми за теб днес е: влагай от времето и сърцето си, за да опознаваш Бога повече всеки ден.

снимка: Интернет

%d блогъра харесват това: