Archive for февруари, 2013

Чувствата

„Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота“ (Притчи 4:23)

„Чувствата са реални, но много рядко на тях може да се разчита; не трябва да се пренебрегват, но не трябва и напълно да им се вярва“

ЧувстватаЗамислял ли си се някога до каква степен ежедневният ти живот е ръководен от чувствата? Съществува много близка зависимост между това, което мислим и това, което чувстваме. Мислите и емоциите много често са първоизвора на това, което хората вярват и следователно на това, което вършат. Но трябва ли да ги упълномощаваме с такава власт? Емоциите са дар от Бог, за да бъде задълбочена и обогатена човешката опитност, за да се добави цвят и радост към живота. Не се срамувай от тях, наслаждавай им се богато, но не допускай да те ръководят.

Библията съветва: „Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота“ (Притчи 4:23). Изворът на чувствата е, както Библията го нарича, „сърцето на човека“. Това не се отнася до физическото сърце, което изпомпва кръвта, носеща живот и кислород навсякъде в тялото (Псалм 28:7). Когато прочетох всички справки, отнасящи се към думата сърце в конкорданса, останах изумен от тяхната многобройност. За Бог сърцето и емоциите са нещо много важно, дори и да са първични. Библията казва, че първата и най-голяма заповед е: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила“ (Марко 12:30).

Много пъти ще бъдеш изкушен да угаждаш на чувствата си, ръководени от твоите прищявки и желания. Разбери колко несигурни и следователно заблуждаващи могат да бъдат те, и също така осъзнай властта, която можеш да имаш над тях. Може да се чудиш: „Как мога да пренебрегна това как се чувствам?“. Има случаи, когато трябва да го направиш. След като разреших твърде дълго чувствата ми да ме ръководят и да насочват моите отношения и действия, аз научих две неща – чувствата са реални, но много рядко на тях може да се разчита; не трябва да се пренебрегват, но не трябва и напълно да им се вярва. Когато са правилни – наслаждавай им се, когато не са – издигни се над тях.

Признавай чувствата си. Пренебрегването не ги премахва. Изследвай ги честно според истината на Божието слово. Емоциите, угодни на Бога, са съобразни с реалността, те са полезни и здрави, те са в хармония с Божията истина, те те насочват в Божията пътека. Както е с мислите, така е и с чувствата: „Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос“ (2 Коринтяни 10:5). Когато твоите мисли и чувства са „пленници“, покорни на Христос, тогава ти ще ходиш „с чистосърдечна любов, добра съвест и нелицемерна вяра“ (1 Тимотей 1:5).

Емоционалната зрялост избира да се доверява преди всичко на истината, поставяйки я над чувствата и след това да следва истината преди чувствата. Чувствата са непостоянни, често променящи се без повод и причина. Може да се чувстваш зле без да имаш представа защо или да се чувстваш прекрасно, макар че нищо наоколо не е добре. Необяснимо, нали? Да, но ти избираш как да живееш – избери да се доверяваш на истината. Винаги се покорявай на Бога. Доверявай Му се във всичко. Обичай Го съвършено. В живота е важно да бъдем с право сърце пред Бога.

Един приятел ми каза, че веднъж съм го посъветвал да бъде „верен на Истината“ в ситуация, когато е бил изцяло във властта на чувствата си. Тези думи сочат „точния север“ на пътеводния компас, когато сме объркани или несигурни. Въпреки че не мога да си спомня, много се надявам наистина да съм го казал, защото дълбоко вярвам в това. А преди всичко искам да съм верен на Божията истина. Така успешно можеш да „пазиш сърцето си“ и всичко, което е повлияно от него.

Молитвата ми за теб днес е: цени високо истината и бъди непоколебимо верен.

снимка: Интернет

Реализиран потенциал

„Тогава Господ го попита: Какво е това в ръката ти?“ (Изход 4:2)

„Ако разчиташ на Божията сила, ще имаш големи постижения“

Реализиран потенциалВ теб има потенциал, даден от Бога и уникален. Малко хора разпознават пълния си потенциал, а още по-малко го реализират напълно. Ако вярваш, че Бог те е създал по Своя образ, трябва да приемеш, че са ти дадени възможности, по-големи от способностите ти в момента (Псалм 139:13-16). Потенциалът, който имаш, са точно тези уникални възможности. Преценявай какво ти дава Бог, а не какво ти липсва. Не можеш да развиеш потенциала си като се фокусираш върху ограниченията. Всеки има ограничения. Някои се приспособяват към своите, а други ги надрастват. Изборът е твой.

Когато Бог призова не особено ентусиазирания Моисей като избавител на Израел, Той го попита: „Какво е това в ръката ти?“ (Изход 4:2). Моисей държеше в ръката си всичко, от което Бог се нуждаеше. Това важи и за теб. Бог ще използва за Своя слава онова, което е поставил „в ръката ти“. Жезълът в ръката на Моисей представяше неговия потенциал, но той все още не осъзнаваше, че Бог може да го използва, за да покаже силата Си и да раздели водите на Червено море. Постиженията щяха да последват желанието на Моисей да предаде жезъла и себе си на Божията сила.

Каквито и ограничения да си мислиш, че имаш – минало, възраст, здраве, образование, финанси, интелигентност, таланти – те не трябва да те разубеждават да преследваш по-големи постижения, а да те убедят да се довериш на Бога. Без Него не можеш да достигнеш пълния си потенциал, независимо колко големи неща си постигнал (Йоан 15:5). Исус казва: „Който стои в Мен и Аз – в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо“, нищо с трайна стойност, нищо, което да има значение за вечността, нищо в сравнение с това, което Бог може да направи чрез теб.

Когато наистина вярваш, че Бог е способен да направи невъзможното за теб, ще се тревожиш по-малко, а ще се молиш повече за Неговата намеса. Само сила и способности няма да ти помогнат да достигнеш пълния си потенциал. Ако разчиташ на Божията сила ще имаш големи постижения и ефективност. Свежото помазание на Святия Дух ще доведе до реализирането на пълния ти потенциал.

Павел се бореше с нещо, което според него го ограничаваше и молеше Бога за премахването му. Вместо това Бог го убеди, че Неговата благодат е достатъчна, независимо от ограниченията, които времето и обстоятелствата налагат. „Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми се показва съвършена в немощ.“ Какъв беше отговорът на Павел? „И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива на мен Христовата сила… защото, когато съм немощен, тогава съм силен“ (2 Коринтяни 12:7-10). Ти също подобно на Павел „можеш всичко чрез Онзи, който те укрепява“ (Филипяни 4:13).

Ограниченията не трябва да бъдат определящи за възможностите. Бог може да промени всяка ситуация. Това, което мислиш за своя сила всъщност те ограничава, защото ти пречи да зависиш от Бога. Обикновено, когато си мислиш, че можеш да постигнеш всичко съвсем сам, се сблъскваш с трудности и дори се проваляш. Най-големите ти успехи идват, когато се доверяваш на Божията мъдрост, насока и сила, и също така приемаш щедростта и помощта на околните. Истинският успех се надгражда върху опита и постиженията на други преди теб и до теб. Това е начинът да достигнеш пълния си потенциал (Колосяни 1:27).

Молитвата ми за теб днес е: да откриеш всичко, което Бог е заложил и планирал за теб.

снимка: Интернет

Близо до Бога

Духовната близост изисква стремеж и инициатива

„Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“ Яков 4:8

Близо до БогаЗабелязал ли си, че се чувстваш самотен, когато си изолиран от компанията на други хора? Най-добре ти е и си най-щастлив, когато се наслаждаваш на удобен начин на живот, в който има достатъчно място за другите. Бог те е създал така, че да се наслаждаваш на общуването с другите и на приятелството с Него. Ако позволиш, твоят Противник цели да бъдеш изолиран от другите и отделен от Бога. Божието Въплащение, идването Му в нашия свят, е доказателство, че Той желае твоето приятелство. Йоан се учудваше, че: „Словото стана плът и живя между нас…“ (Йоан 1:14). От духовна гледна точка ти си в най-голяма безопасност, когато си най-близо до Бог и живееш щастливо заедно с другите.

Яков, брътът на Исус, настойчиво увещаваше: „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“ (Яков 4:8). Духовната близост изисква стремеж и инициатива. Какво означава за теб да бъдеш близо до Бога? Обещанието е ясно, процесът е очевиден. Когато се движиш по посока към Бога, винаги ще виждаш, че Той прави същото. Но как да се приближаваш към Бога? Яков обяснява процеса простичко. Приближаването към Бога се засвидетелства от две целенасочени стъпки, които трябва да направиш: „И така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола…“ и съответстващата реакция на дявола: „…и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7). Искренността на първото определя успеха на второто. Спомням си една притча на Соломон: „Когато пътищата на човека са угодни на Господа, Той примирява с него и неприятелите му.“ (Притчи 16:7). Оправи отношенията си с Бога и ще видиш, че взаимоотношенията ти с другите се променят към по-добро.

Смирението е правилната позиция на сърцето за добри взаимоотношения с Бога, а и с другите. Много често това как се обхождаш с хората, определя стоенето на сърцето ти пред Бога. Петър отразява принципа на смирението по следния начин: „Облечете се със смирение; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно…“ (1 Петрово 5:5-6)

Прочети Колосяни 3:12-17. Всяко едно взаимоотношение се развива, то не стои на едно място – или се задълбочава, или охладнява. По своята природа взаимоотношенията са динамични, не статични. Това е вярно и за твоите лични духовни взаимоотношения с Бога. Всяко отдалечаване между теб и Бог е резултат от липса на инициатива в теб, а не в Бога. За да има помежду ви здрави и задълбочаващи се взаимоотношения, трябва да си бдителен и да отделяш приоритетно време и внимание.

Идването на Исус е трайното доказателство на Божието страстно желание за близко взаимоотношение с теб, защото си направен „по Божий образ и подобие“. Поканата е Негова, инициативата е твоя. „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“ (Яков 4:8). Когато си близо до Него е просто чудесно. „…защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.“ (Откровение 4:11). Бог се удоволства в твоята компания, а ти ще постигнеш пълната си реализация в Неговото присъствие.

Моята молитва за теб днес е: Твоето сърце да се приближава все повече до Божието сърце.

снимка: Интернет