Креативност

„Бог създаде човека по Своя образ“ (Битие 1:27)

„Бог е Създателят. Ти и аз трябва да станем Негови изпълнени с готовност чираци“

КреативностВъзхищавам се на хора, които разбират своята креативност и й се посвещават. Всеки човек е надарен от Бога с творчески способности и потенциал, включително и ти. Хората са надарени с разнообразни дарби, които са им дадени по рождение. Това е ясно показано в Библията: „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат“ (1 Петър 4:10, 11).

Прочетох един интересен цитат относно креативността: „Креативността е позволението, което си даваме да допускаме грешки. Изкуството е правилната преценка кои от тях да запазим“. Ако си се доверил в Божиите ръце, не се страхуваш от грешките си. Креативността е много повече от изразяването на вродения талант, надареност или артистичност. Креативността е абсолютното предаване на личността като обикновен съд, през който Божият гений и величие да се изливат. Бог е Създателят. Ти и аз трябва да станем Негови изпълнени с готовност чираци. Колкото по-подготвен и старателен си, когато Му се предаваш, толкова по-креативен ставаш.

Дарбите може да се различават по природата си и по начина си на изявяване, но Бог е източникът на всички тях. Тяхното най-добро и най-пълно изявяване става чрез Неговото позволение и насока. „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна“ (Яков 1:17). Някои хора използват дарбите си конструктивно и допринасят за своето собствено добро и за доброто на другите. „Дарът на човека отваря място за него и го привежда пред големците“ (Притчи 18:16). Други не откриват дарбите си, оставят ги спящи или ги използват егоистично и разрушително.

Бог е Творецът. Тази истина се установява в началото на Библията и се подчертава в Новия завет. „В началото Бог създаде небето и земята… Бог създаде човека по Свой образ… Всичко беше създадено от Него и за Него“ (Битие 1:1, 27; Колосяни 1:16, 17). Как е възможно, ако сме създадени „по Негов образ“, да нямаме потенциал за творческо изразяване? Креативността трябва да ни е по-присъща, отколкото е обикновено. Тя трябва да бъде ценена и подхранвана. Като деца, младежи или възрастни, някои хора получават оценка и насърчение да развиват своите дарби, докато на други им липсва нужното утвърждаване или необходимите възможности да открият и развият заложбите, спящи в тях.

Удивлявам се на уникалното изразяване на Божията креативност сред своите приятели и семейство. Често в това, което за мен е обикновено, те виждат необикновена възможност, очакваща намесата им. Моята съпруга е креативна по много начини, но това се вижда особено добре, в начина, по който като домакиня може да накара всеки да се почувства специален. Нашият син е артистичен гений в дизайна и проектирането на жилищни сгради и църкви. Дъщеря ни вижда красотата в хората и се отнася към тях с любов до момента, в който и те започнат да я виждат в себе си. Ако започна да ви разказвам за разнообразието на интереси и способности сред внуците ни – вече ще си помислите, че се хваля :). Нашата приятелка Джил е майстор в управлението на хора и ръководенето на проекти с вещина и ефективност. Деви е надарен писател, учител и интериорен дизайнер. Кен, пастир и основател на църкви, е творческа сила с неограничени идеи за достигане и служене на хората. Рик и Андрю имат особено креативен подход при споделянето на прозрения от Библията и поучават с голяма яснота. Род има повече истории, идеи и образи в сърцето си за споделяне с деца, отколкото време за реализирането на всичките. Майкъл е необуздан запас от енергия с широкоспектърна артистична креативност. „И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат… нека използваме дарбите си съразмерно с вярата“ (Римляни 12:6-8).

Моли се като Явис: „Дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми“ (1 Летописи 4:9, 10). Потенциалът на креативността е неограничен, освен ако ти не си поставиш граници или позволиш на другите да го направят. Неразумното сравняване с останалите ще разклати твоите собствени дарби, дадени ти от Бога и увереността, с която ги използваш (2 Коринтяни 10:12, 13). Вдъхновявай се от дарбите на другите, а не ги приемай като заплаха. Споделяй своите собствени дарби свободно, а не свидливо. Той ти ги е дал, прослави Го чрез тях.

Молитвата ми за теб днес е: служи на Бога и на хората с дарбите, които Той ти дава.

снимка: Интернет

%d блогъра харесват това: