Надарени

„По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш“ (2 Тимотей 1:6)

Колкото по-чиста е дарбата от Бога, толкова по-смирени са сърцето и живота.

НадарениВероятно сте виждали надарени хора, те работят с лекота и увереност. При тях нещата се случват с по-малко усилия и с по-голям успех. Те се научават да очакват успеха. Нашият син, Брус, е точно такъв пример. Той е талантлив майстор, строящ къщи и църкви – големи и малки. Подобна задача мен би ме объркала. Брус разчита чертежите, вижда планираната конструкция, разбира необходимата техника, знае какви строителни материали и умения са необходими, за да се изпълни задачата. Той е изключително талатлив и опитен. Той е духовно и естествено надарен с таланти и умения, които времето и усърдието развиват още повече.

Бог е планирал и твоя духовен живот да бъде задвижван от суверенни и свръхестествени дарове. „По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение“ (2 Тимотей 1:6, 7). Бог ти е дал дарове, съобразно призванието и намеренията, които има за теб. Не допускай те да останат скрити и неизползвани.

„Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините“ (Яков 1:17). Разграничавай Божиите дарове, които са за твое собствено благословение и назидание от тези, които са твоето ефективно служение. Божието царство не успява, благодарение на твоите естествени таланти и човешки способности – и най-добрите от тях ще бъдат категорично недостатъчни за Неговите превъзходни и вечни цели. Неговото царство процъфтява поради самоотвержените усилия на духовно надарени хора, покорни на Неговата суверенна власт и служещи с Неговото помазание.

Апостол Петър писа: „Според дарбата, която всеки (това означава и ти) е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат… Не пренебрегвай дарбата, която имаш…“ (1 Петрово 4:10, 1 Тимотей 4:14).

Колкото повече разпознаваш и откликваш на дадените ти от Бога, и помазаните от Святия Дух дарби, толкова по-уверено и ефективно ще служиш на Бог. Бог е поел отговорността да те снабди с това, от което имаш нужда, за да изпълняваш ефективно волята Му и след това те инструктира и насочва как да го прилагаш. Ти трябва да поемеш отговорността да откриеш, развиеш и приложиш на дело своите духовни дарби и естествени таланти.

„Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова; ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исус Христос, на Когото е славата и господството до вечни векове. Амин“ (1 Петрово 4:11). Крайната цел е да възвеличим Бог, Източника на даровете, а не дара или себе си.

Посланието на апостол Павел до християните в Рим е добър съвет и за нас: „Защото чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго… И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, нека да ги използваме“ (Римляни 12:3, 6). Ето какво съм забелязал за надарените хора – колкото по-чиста е дарбата от Бога, толкова по-смирени са сърцето и живота, които я притежават.

Младият Тимотей получи добър съвет: „Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува“ (2 Тимотей 2:15). Пожелавай преди всичко Божието одобрение.

Молитвата ми за теб днес е: приемай надареността без самохвалство и извинение.

снимка: Интернет

%d блогъра харесват това: