Archive for януари, 2014

Молитвена стратегия

„И като се помолиха… всички се изпълниха със Святия Дух“ (Деяния 4:31)

„Вярата и молитвата са вратите, през които Бог влиза мощно“

Молитвена стратегияИма моменти, в които трябва да направиш нещо, но не знаеш точно какво. Ще попадаш в непознати, дори в безнадеждни ситуации. Библията е пълна със случаи, в които хора са се чувствали точно така, както и ти. Например, ситуацията с Мойсей, изправен пред непроходимото Червено море, а по петите му Фараон. Представи си Данаил, очакващ неминуема смърт в ямата с гладните лъвове. Апостол Павел преживя тежка буря, която почти разби кораба, а моряците искаха да избягат и да ги изоставят. Почувствайте самотата на апостол Йоан, коравосърдечно заточен да умре на един отдалечен остров.

В трудните обстоятелства те неизбежно се обръщаха към Бог и Той не ги оставяше. Ти имаш мъдростта да се учиш от вярата и нейните резултати в живота на другите и да черпиш от тяхната опитност.

Библията казва за Петър и Йоан, че религиозните водачи „забелязаха, че тези мъже са били с Исус“. Ако прекарваш времето си с Исус, другите ще забележат разликата. Скоро след възнесението на Исус, Петър и Йоан бяха арестувани и заплашени със сериозни последствия, ако дръзнат отново да говорят за Него (Деяния 4:21-23). Исус винаги се изправяше срещу предизвикателствата и винаги знаеше какво да направи. Но Той не беше вече с тях, те бяха сами.

„И като се помолиха, мястото, където бяха събрани, се потресе и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието слово“ (Деяния 4:31).

Когато не знаеш какво трябва да направиш, постъпи точно като учениците на Исус:

  • Моли се с вяра: „И сега, Господи, погледни на техните заплахи…“ (Деяния 4:29). Много често молитвата е второто, третото или последното нещо, което правиш, когато си изправен в критична ситуация. Започни с молитва. След това вече няма нужда да се безпокоиш. Един добър съвет: „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус“ (Филипяни 4:6, 7).
  • Искай от Бог това, което не ти достига: „Господи, дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост“ (Деяния 4:29). Те имаха основание да се страхуват, но страхът, както и вярата, са въпрос на избор. Страхът разцъфтява, когато се чувстваш уплашен. Вярата расте, когато избереш да позволиш на Бог да бъде Бог. Спри да слушаш страховете си, слушай убедителните думи на Бог. „И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово“ (Римляни 10:17). Словото в твоето сърце те прави дръзновен във вярата.
  • Очаквай Бог да извърши необикновени неща: „Докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят Син Исус“ (Деяния 4:30). Защо е нужно да се молиш изобщо, ако не очакваш Бог да извърши нещо изключително? (2 Летописи 16:9). Остави Бог да покаже Своята мощ (Битие 18:14).
  • Приготви се за промяна: „И като се помолиха… с дързост говореха Божието слово“ (Деяния 4:31). Когато се молиш се случва повече от това, което очакваш. Но ако не се молиш, едва ли ще се случи нещо. Вярата и молитвата са вратите, през които Бог влиза мощно. А влизайки, Той те изпълва със Своя постоянен Дух (Ефесяни 5:18-20). Сърцето, изпълнено с Духа, очаква от Бог чудни и прекрасни неща. „Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне“ (Марк 11:24).

Молитвата ми за теб днес е: разчитай на мощта на Святия Дух във всяка ситуация.

снимка: Интернет

Бог преди всичко

„Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти“ (Притчи 3:6)

„Търси Бога и се подчинявай на волята Му във всеки аспект от живота си“

Бог преди всичкоЖивотът е пълен с решения. Тези решения често имат неочаквани последствия. И неизменно тези последствия засягат не само теб. Как можеш да си сигурен, че решенията, които взимаш са мъдри? Как можеш да намалиш влиянието на своите решения върху другите? Можеш да застраховаш живота, жилището или колата си и това да покрие евентуална щета, но какво би те защитило от скъпи грешки или неправилна преценка?

Животът може да се обърка, има толкова много променливи, известни и неизвестни. Животът ни предлага много възможности и не всички са добри. Често трябва да правиш избор без достатъчно знание или опит, дори без достатъчно време за обмисляне. Понякога избираш между добро и по-добро, понякога между правилно и грешно. Трябва да има по-добро решение от това да гадаеш и да се надяваш, че си познал.

При коронясването си Соломон потърси и получи мъдрост и знание от Бога (2 Летописи 1:7-12). Ако знаеш историята на Соломон ще знаеш, че той на моменти не беше мъдър. Когато обичаше и следваше Божието слово, той живееше мъдро. Когато живееше според собствената си мъдрост, той се объркваше и беше подвеждан. Книгата Еклесиаст проследява пътя на Соломон от Божията истина до неговите безплодни опити да разбере живота чрез естествения си интелект и наблюдения, и накрая връщането му към Божиите пътища и мъдрост. Соломон пише: „Ето моето заключение: Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека“ (Еклесиаст 12:13).

В книгата Притчи, в която е събрана неговата колекция боговдъхновени мъдри мисли, Соломон пише: „Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти“ (Притчи 3:5-12). Ето как няколко думи, съвсем обикновени и лесни, описват как е устроен живота. Послушай този съвет. Пророк Еремия написа: „Зная, Господи, че пътят на човека не зависи от него, че не е във властта на тоя, който върви, да оправя стъпките си“ (Еремия 10:23).

Забелязал съм, че има пряка връзка между Божието напътствие и защита. Когато Бог напътства живота ни, Той ни защитава. Той ме защитава от грешките и неправилната преценка, от слабостта на плътта ми и недостатъчното познание, когато целенасочено търся насока в Божието слово (Йоан 17:17) и от Божия дух (Йоан 16:13). „Наставлявал съм те в пътя на мъдростта, водил съм те по прави пътеки. Когато ходиш, стъпките ти не ще бъдат утеснени и когато тичаш няма да се спънеш“ (Притчи 4:11, 12).

Според Соломон този процес не е сложен. Търси Бога и се подчинявай на волята Му във всеки аспект от живота си. Добрият резултат е сигурен. Бог не само ще ти посочва правилния път, но мъдро ще направлява стъпките ти. „Стъпките на човека се оправят от Господа и Неговото благоволение е в пътя Му. Ако падне, няма да се повали, защото Господ подпира ръката му“ (Псалм 37:23, 24, 91:11, 12).

„Молим се Господ да води сърцата ви да обичате като Бога и да бъдете търпеливи като Христос“ (2 Солунци 3:5). Ето моето заключение: „Колкото до Бога, Неговите пътища са съвършени“ (Псалм 18:30).

Молитвата ми за теб днес е: следвай с вярност Бог, Той те води с правда.

снимка: Интернет

Живот без съжаление

„Ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял“ (Матей 24:43)

„Бог знае, че ти не може да знаеш всичко. Това, което ти не знаеш, Бог го знае.“

Живот без съжалениеЕдва ли има по-тъжна въздишка от тази: „Само ако знаех“. Има думи, които съм казал и постъпки, които съм предприемал, които сега бих направил по съвсем различен начин, ако знаех какъв ще е ефектът им върху мен и другите. Има решения, които съм взимал, към които сега бих подходил различно – по-внимателно, по-мъдро. Ако тогава знаех нещата, които знам сега, би имало по-малко поводи, за които да съжалявам.

Нещата, за които най-много съжаляваш, са тези, в които си знаел как трябва да постъпи, но въпреки това не си избрал по-мъдрото решение. По-различно е, когато си направил всичко по силите си, но не си знаел много. Трябва да извлечеш поуката и от двата случая и след това да предадеш с пълна вяра миналото си на Божията благодат.

Исус предупреждаваше: „Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата“ (Матей 24:43).

Не е възможно да знаем всичко, а не е и нужно. Тъкмо затова Бог ни е дал Своето слово и Святия Дух в нас, Който „ще ни упътва към всяка истина“ (Йоан 16:13). За теб има много непознати неща, но не и за Бог. Бог се е погрижил за теб, знаейки за решенията, които трябва да взимаш всеки ден. Той ти е дал житейска опитност и уроците, получени от нея. Дал ти е интелект, чрез който да разсъждаваш и анализираш. Дал ти е умствен капацитет и способност да се учиш, а също така родители и хора, които да те съветват и обучават. Дал е Своята истина да те направлява. Бог иска да живееш, без да съжаляваш за нищо.

А когато всичко това не е достатъчно, сам Бог е на разположение. „Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява и ще му бъде дадена. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете“ (Яков 1:5, 6). Бог знае, че ти не може да знаеш всичко. Това, което ти не знаеш, Бог го знае.

„Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат“ (1 Коринтяни 13:12).

Обикновено хората се терзаят и притесняват за неща, които не знаят, без да живеят с увереност в истината на Божието слово и чрез придобитите по този начин знание и мъдрост, макар все още неясни и частични. Най-простият отговор към предизвикателствата на ежедневния живот е да живеем по най-добрия начин, на който сме способни. Да сме верни на това, което знаем, било то частично и непълно, винаги търсейки знанието, мъдростта и разбирането, които Бог притежава и е готов с вярност да ни даде.

Исус каза, че ако знаем кога ще дойде крадецът, ще бъдем достатъчно мъдри да сме внимателни, готови и бдителни. Неправилно се твърди, че това, което не знаем, не може да ни нарани. Понякога това може да ни нарани лошо, освен ако не живеем мъдро, прилагайки на практика истината, която знаем.

Молитвата ми за теб днес е: обичай знанието и бъди верен на истината.

Снимка: Интернет