Разсейване

„Голямо дело върша“ (Неемия 6:3)

„Успехът ти става възможен, заради уникалните качествата, които притежаваш“

РазсейванеВ служението към Бога и хората ни е дадено да вършим нещо уникално, свързано с интересите, опита, таланта и духовните ни дарби. „Всеки да използва дарбата, която е получил, за да служи на другите… да служи със силата, която Бог осигурява, така че във всичко да се прославя Бог чрез Исус Христос“ (1 Петрово 4:10, 11). Успехът ти става възможен, заради уникалните качествата, които притежаваш. Успехът и съпътстващото удовлетворение идват след откриването на призванието и след като се посветиш да го следваш по най-добрия възможен за теб начин (1 Тимотей 4:14 и 2 Тимотей 1:6, 7).

Пречките към успеха може да са много, една от тях е разсейването. Често това води до обезкуражаване. Разсейването води до обиколни пътища и задънени улици. Врагът на всичко, което Бог иска да направи в живота ти, е майстор на разсейването и автор на обезкуражаването. Павел беше безмилостен по отношение на безплодното разсейване: „Забравям онова, което е зад мен и правя всичко възможно, за да достигна това, което е пред мен. Продължавам да се стремя към целта, за да спечеля наградата, за която чрез Христос Исус Бог ме призова към живот в небесата“ (Филипяни 3:13, 14).

Разсейването идва в много форми – колебание, страх, съмнения, заетост, умора, забавяне, разочарования, съпротива, чуждо мнение, човешки очаквания, лошо отношение, трудни избори. Всяка стъпка в погрешна посока намалява възможността да постигнеш целта си и да бъдеш верен на призванието си. Исус каза: „Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е достоен за Божието царство“ (Лука 9:62).

Неемия е добър пример за избягване на разсейването. Заради неговата ревност за Бога към него дойде призив да поведе възстановяването на Ерусалим (Неемия 2:1-18). Неемия успя там, където други се провалиха, защото имаше мисия, виждане, страст и убеждение. Не само че задачата беше огромна, но имаше и врагове, които напълно се противопоставяха на строежа. Винаги ще има съпротива – вътрешна и външна. След многократни опити да разубедят Неемия с насмешки, лъжливи обвинения, заплахи и дори заговор срещу него, враговете му най-накрая решиха да го разсеят – това беше най-злата им стратегия.

„Враговете ни пратиха, за да ми кажат… Ела, та да се съберем… Но те мислеха да ми направят зло. И изпратих им вестители и казах: Голямо дело правя и не мога да сляза: защо да престане делото като го оставя аз и сляза при вас?“ (Неемия 6:2-4). Четири пъти Неемия предотврати опитите им да го разсеят. Всичко, освен това, за което Бог го беше призвал, беше по-маловажно, а маловажните неща на вълнуваха Неемия. Сравни този текст с Матей 4:1-11.

Убеждението, че вършим „големи дела“ не позволява преговори. Ако усилията ти не водят до постигането на вечна цел, важна за теб, другите и Бога, тогава прегледай отново приоритетите си. Има ли нещо, което те разсейва от Божията воля?

„И така, скъпи мои братя и сестри, бъдете твърди и непоклатими. Винаги се отдавайте изцяло на Господното дело, защото знаете, че трудът ви в Господа не е напразен“ (1 Коринтяни 15:57, 58).

Молитвата ми за теб днес е: посвети се на целите от Бога и на Неговата воля.

снимка: Интернет

%d блогъра харесват това: