Живот без съжаление

„Ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял“ (Матей 24:43)

„Бог знае, че ти не може да знаеш всичко. Това, което ти не знаеш, Бог го знае.“

Живот без съжалениеЕдва ли има по-тъжна въздишка от тази: „Само ако знаех“. Има думи, които съм казал и постъпки, които съм предприемал, които сега бих направил по съвсем различен начин, ако знаех какъв ще е ефектът им върху мен и другите. Има решения, които съм взимал, към които сега бих подходил различно – по-внимателно, по-мъдро. Ако тогава знаех нещата, които знам сега, би имало по-малко поводи, за които да съжалявам.

Нещата, за които най-много съжаляваш, са тези, в които си знаел как трябва да постъпи, но въпреки това не си избрал по-мъдрото решение. По-различно е, когато си направил всичко по силите си, но не си знаел много. Трябва да извлечеш поуката и от двата случая и след това да предадеш с пълна вяра миналото си на Божията благодат.

Исус предупреждаваше: „Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата“ (Матей 24:43).

Не е възможно да знаем всичко, а не е и нужно. Тъкмо затова Бог ни е дал Своето слово и Святия Дух в нас, Който „ще ни упътва към всяка истина“ (Йоан 16:13). За теб има много непознати неща, но не и за Бог. Бог се е погрижил за теб, знаейки за решенията, които трябва да взимаш всеки ден. Той ти е дал житейска опитност и уроците, получени от нея. Дал ти е интелект, чрез който да разсъждаваш и анализираш. Дал ти е умствен капацитет и способност да се учиш, а също така родители и хора, които да те съветват и обучават. Дал е Своята истина да те направлява. Бог иска да живееш, без да съжаляваш за нищо.

А когато всичко това не е достатъчно, сам Бог е на разположение. „Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява и ще му бъде дадена. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете“ (Яков 1:5, 6). Бог знае, че ти не може да знаеш всичко. Това, което ти не знаеш, Бог го знае.

„Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат“ (1 Коринтяни 13:12).

Обикновено хората се терзаят и притесняват за неща, които не знаят, без да живеят с увереност в истината на Божието слово и чрез придобитите по този начин знание и мъдрост, макар все още неясни и частични. Най-простият отговор към предизвикателствата на ежедневния живот е да живеем по най-добрия начин, на който сме способни. Да сме верни на това, което знаем, било то частично и непълно, винаги търсейки знанието, мъдростта и разбирането, които Бог притежава и е готов с вярност да ни даде.

Исус каза, че ако знаем кога ще дойде крадецът, ще бъдем достатъчно мъдри да сме внимателни, готови и бдителни. Неправилно се твърди, че това, което не знаем, не може да ни нарани. Понякога това може да ни нарани лошо, освен ако не живеем мъдро, прилагайки на практика истината, която знаем.

Молитвата ми за теб днес е: обичай знанието и бъди верен на истината.

Снимка: Интернет

%d блогъра харесват това: