Posts Tagged ‘апостол’

Молитвена стратегия

„И като се помолиха… всички се изпълниха със Святия Дух“ (Деяния 4:31)

„Вярата и молитвата са вратите, през които Бог влиза мощно“

Молитвена стратегияИма моменти, в които трябва да направиш нещо, но не знаеш точно какво. Ще попадаш в непознати, дори в безнадеждни ситуации. Библията е пълна със случаи, в които хора са се чувствали точно така, както и ти. Например, ситуацията с Мойсей, изправен пред непроходимото Червено море, а по петите му Фараон. Представи си Данаил, очакващ неминуема смърт в ямата с гладните лъвове. Апостол Павел преживя тежка буря, която почти разби кораба, а моряците искаха да избягат и да ги изоставят. Почувствайте самотата на апостол Йоан, коравосърдечно заточен да умре на един отдалечен остров.

В трудните обстоятелства те неизбежно се обръщаха към Бог и Той не ги оставяше. Ти имаш мъдростта да се учиш от вярата и нейните резултати в живота на другите и да черпиш от тяхната опитност.

Библията казва за Петър и Йоан, че религиозните водачи „забелязаха, че тези мъже са били с Исус“. Ако прекарваш времето си с Исус, другите ще забележат разликата. Скоро след възнесението на Исус, Петър и Йоан бяха арестувани и заплашени със сериозни последствия, ако дръзнат отново да говорят за Него (Деяния 4:21-23). Исус винаги се изправяше срещу предизвикателствата и винаги знаеше какво да направи. Но Той не беше вече с тях, те бяха сами.

„И като се помолиха, мястото, където бяха събрани, се потресе и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието слово“ (Деяния 4:31).

Когато не знаеш какво трябва да направиш, постъпи точно като учениците на Исус:

  • Моли се с вяра: „И сега, Господи, погледни на техните заплахи…“ (Деяния 4:29). Много често молитвата е второто, третото или последното нещо, което правиш, когато си изправен в критична ситуация. Започни с молитва. След това вече няма нужда да се безпокоиш. Един добър съвет: „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус“ (Филипяни 4:6, 7).
  • Искай от Бог това, което не ти достига: „Господи, дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост“ (Деяния 4:29). Те имаха основание да се страхуват, но страхът, както и вярата, са въпрос на избор. Страхът разцъфтява, когато се чувстваш уплашен. Вярата расте, когато избереш да позволиш на Бог да бъде Бог. Спри да слушаш страховете си, слушай убедителните думи на Бог. „И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово“ (Римляни 10:17). Словото в твоето сърце те прави дръзновен във вярата.
  • Очаквай Бог да извърши необикновени неща: „Докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят Син Исус“ (Деяния 4:30). Защо е нужно да се молиш изобщо, ако не очакваш Бог да извърши нещо изключително? (2 Летописи 16:9). Остави Бог да покаже Своята мощ (Битие 18:14).
  • Приготви се за промяна: „И като се помолиха… с дързост говореха Божието слово“ (Деяния 4:31). Когато се молиш се случва повече от това, което очакваш. Но ако не се молиш, едва ли ще се случи нещо. Вярата и молитвата са вратите, през които Бог влиза мощно. А влизайки, Той те изпълва със Своя постоянен Дух (Ефесяни 5:18-20). Сърцето, изпълнено с Духа, очаква от Бог чудни и прекрасни неща. „Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне“ (Марк 11:24).

Молитвата ми за теб днес е: разчитай на мощта на Святия Дух във всяка ситуация.

снимка: Интернет

Очаквания

„…винаги търсете доброто един в друг и във всички“ (по 1 Солунци 5:15)

Признанието за твоя характер и постижения трябва да бъде поделено с твоите приятели.

Обикновено поведението на децата и тийнейджърите е отражение на това, което им показваме, че се очаква от тях. Разбира се, понякога има и изключения, точно както при възрастните. Забелязал съм, че основателните очаквания, които имаме към другите, обикновено се оправдават. Хората, които търсят доброто в околните, обикновено го намират. И обратното, тези, които очакват лошо от другите, също го намират.

Според мен хората приемат добрината на околните за даденост ако са наистина човеколюбиви и се опитват да достигнат своя максимален потенциал. Това мнение се подкрепя и от описанието, което апостол Павел дава на Тит: „За чистите всичко е чисто, но за омърсените с грях, които не вярват, няма нищо чисто, защото умът и съвестта им са омърсени“ (Тит 1:15). Ако винаги очакваш, че хората ще те разочароват, провери собственото си сърце. Понякога това, което лесно виждаш в другите, може да е отражение на собственото ти сърце. Недостатъците, които пренебрегваме в себе си, могат да ни изглеждат очевидни в другите.

С подчертано преувеличение Исус наблегна на безумието да съдиш грешките на другите, а да пренебрегваш своите собствени.  „Защо забелязваш тресчицата в окото на брат си, а не виждаш гредата в собственото си око?… Първо извади гредата от собственото си око. Едва тогава ще виждаш достатъчно ясно, за да извадиш тресчицата от окото на брат си“ (Лука 6:41-42). Тресчици и греди! Може би най-напред трябва да се погрижим за по-лошото. Библията ясно поставя нашата цел: „…винаги търсете доброто един в друг и във всички хора… Така иска Бог да живеете в Христос Исус“ (по 1 Солунци 5:15). Търсиш ли винаги най-доброто в другите? Предразположение, заинтересованост, внимание, сърце, готово да чуе – това са съществени умения в общуването, които помагат да видиш най-доброто, когато другите са твърде заети със себе си, за да го забележат. Бог иска от нас не само да виждаме това, което другите може да не забележат, но и да поощряваме доброто в тях чрез подкрепа и насърчение.

Една искрена и точна положителна оценка от приятел или роднина има силно влияние в живота на всеки. „Исус е божественото „Да“ – Божието потвърждение“ (по 2 Коринтяни 1:19-22). В моя път съм срещал много благосклонни хора, които виждаха в мен неща от Бога, които не съм се осмелявал да повярвам за себе си. Те насърчаваха тези качества и способности и след това неуморно подкрепяха техния растеж и развитие в мен. Един мой приятел – Дон – ми напомни, че веднъж съм му казал: „Благодаря ти, че не ми позволи да бъда това, което бих бил без твоето приятелство“. И това е самата истина. Неговите похвали и очаквания подтикваха желанието ми да съм по-добър. Надявам се, че до някаква степен съм правил това за други хора.

Благодаря на моите родители, приятели, семействата от църквата, учителите и особено на забележителната ми жена и на семейството ми за тяхното положително отношение и приятелство. Чие приятелство те прави по-добър? Без кое приятелство би бил по-лош? Признанието за твоя характер и постижения трябва да бъде поделено с приятелите. Благодари на Бога за тези хора, благодари и лично на тях. Дори вместо да им кажеш, по-добре им напиши, така че да могат да го четат отново и отново и да бъдат окуражени.

Молитвата ми за теб днес е: разпознавай хората, които допринасят за постиженията ти.

Снимка: Интернет

Молитвата на практика

„Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение“ (Колосяни 4:2)

„Чрез молитвата ти разкриваш своето сърце пред Божието сърце“

Ако искаш да разбереш молитвата – чети Псалмите. Това наистина е книга за всякакви моменти, изразяваща цял спектър от емоции, желания и обстоятелства. Молитвата също така е подходяща за всякакви ситуации – изпълнена с хваление и благодарност в добри времена или задаваща въпроси, изразяваща болка и нужди в трудности. Ако смяташ, че молитвата е просто една религиозна дейност, запазена специално за моменти на отчаяние и изричана само на свети места, а не обичайна част от богоугодния живот, то според мен ти разбираш погрешно практическото й приложение. В един най-обикновен ден се сблъскваш с много ситуации, които изискват молитва – някои от тях разпознаваш веднага, а други със закъснение.

Библията ни уверява: „Голяма сила има усърдната молитва на праведния“ (Яков 5:16-18). Дори само това обещание ни насърчава да се молим. Не допускай грешка – молитвата трябва да е нещо типично за последователите на Христос, а не въпрос на избор. Тя е това, което ни дава сили да бъдем „твърди, непоколебими и преизобилващи всякога в Господното дело, понеже знаем, че в Господа трудът ни не е празен“ (1 Коринтяни 15:58).

Нека да премахнем мистичната опаковка на това чудесно упражнение за вярата. Мога да си спомня само за един случай, в който учениците специално помолиха Исус да ги научи да правят нещо. Като имам предвид всичките им неуспехи, мисля, че са имали нужда да знаят повече за много други духовни практики. „И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от Неговите ученици Му рече: Господи, научи ни да се молим“ (Лука 11:1). Красивият модел за молитва, неправилно наричан Господната молитва, беше резултат на желанието на този ученик да се моли ефективно (Матей 6:9-13). Забелязал съм, че ставам по-добър в нещата, които упражнявам често и с усърдие. Зная, че това важи и за молитвата.

Чрез молитвата ти разкриваш своето сърце пред Божието сърце. Тя не изисква изкуствено свят тон и остарели думи – колкото по-естествено за себе си се изразяваш, толкова по-неподправено звучиш пред Бога. Бог разбира всеки език, независимо от това колко съвършено или непохватно е използван. Бог чува молитвата заради нейната искреност, а не заради нейното красноречие (Матей 6:5-8). Някои от най-простите и кратки молитви в Библията бяха най-силни и запомнящи се, като например молитвата на Исус пред гроба на Лазар – само 29 думи в българския превод, вероятно по-малко в оригинал на арамейски и все пак един мъртъв и погребан човек беше отново жив (Йоан 11:41-44). Има ли място в душата ти, което се нуждае от възкресение? Моли се!

Молитвата представя нуждите ти пред Бога с вяра и доверие. Молитвата не изисква от Бога. Тя Го кани да извърши волята си въпреки непроменимите обстоятелства. „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса“ (Филипяни 4:6, 7). Не изглежда толкова сложно, нали? Не се безпокой, а вместо това се моли.

Молитвата изразява благодарността ти. „Посветете се на молитва, с буден ум и благодарни сърца“ (Колосяни 4:2). Как някой би си позволил да моли Бога за нещо без да изрази благодарност за всичко, което Той вече е направил? Апостол Павел описва молитвата, като я поставя в следния контекст: „Радвайте се в надеждата, бъдете търпеливи в нещастията и постоянствайте в молитвата“ (Римляни 12:12). Молитвата се радва, търпелива е и упорства. Тя изразява надежда, въпреки изпитанията и остава твърда.

Молитвата ми за теб днес е: молитвата ти да стане естествена и необходима като дишането.

снимка: Интернет