Posts Tagged ‘бащинство’

Благоденствие във време на бедствие

„И Господ правеше да успява в ръката му всичко, което вършеше“ (Битие 39:3)

„Бедствията около теб никога не могат да попречат на Бог да те благославя“

Благоденствие във време на бедствиеОбикновено човек смята, че няма достатъчно пари, затова е важно да научим някои основни неща относно управлението на парите, които имаме. Божиите принципи остават верни и ефективни, независимо дали имаме малко или много.

Баща ми ме учеше винаги да живея според средствата, които имам и винаги да спестявам по нещо за по-късно. Това е библейския принцип за настойничество – невинаги е най-лесното нещо, но винаги е най-правилното (Притчи 21:20).

Гейл и аз правим това през целия наш съвместен живот – когато изкарваме малко и когато изкарваме много. Избрали сме да живеем без заеми чрез кредитни карти и сме много внимателни към дългосрочните заеми. Преди женитбата баща ми препоръча да определим фиксиран процент от приходите за домашни разходи. Това ни помогна разходите да са винаги съобразени с приходите и не позволи разходите да нарастват без пропорционално да нарастват и приходите.

Това е наистина просто. Световната икономика не може да ти осигури благоденствието на Небесното царство. Божиите благословения осигуряват благоденствието. Йосиф се намираше във враждебна среда – продаден като роб, нает като слуга, намиращ се в чужда земя. „И като видя господарят му, че Господ бе с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше“ (Битие 39:1-6). Йосиф благоуспяваше при изключително враждебни обстоятелства. Бедствията около теб никога не могат да попречат на Бог да те благославя. Бог има намерение да го направи. „Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти“ (3 Йоаново 1:2).

Правителствата считат, че като предоставят парите на данъкоплатците на големите банкови корпорации и изискват от тях да ги дават назаем, за да осигурят достатъчно фондове, циркулиращи в икономиката, ще постигнат решение на проблема. Всъщност, това подхранва източника на проблема. Ширещото се мнение, зле измислено и на което погрешно се доверяват е, че ако всеки харчи повече, ние ще можем чрез заеми и купуване да намерим изходен път от затруднението. Това е погрешно лечение, временно и късогледо. Колелата на търговията се смазват чрез поощряване на цикъла заем – нарастване на дълга. Дългът предизвиква пристрастяване и разрушение. Той не работи както за нацията, така и за твоето домакинство.

Нашата страна (САЩ) се намира в икономическо бедствие поради нарастващия дълг, който отразява финансовата каша, в която повечето от нас са се забъркали. Леснодостъпният кредит не го прави разумен. Това, че имаш достъп до нещо, не означава, че можеш да си го позволиш. Семействата избират дълга като стил на живот в култура, която насърчава и улеснява правенето на дългове. Когато си изкушен да живееш, надхвърляйки средствата, с които разполагаш, помисли за финансовата, семейната и емоционалната цена.

Бог няма да благослови кашата, която си направил. Започни да поставяш Бог преди всичко (Малахия 3:8-12). Всичко, което имаш, принадлежи на Бог – ти и аз сме настойници. Използвай мъдро това, което Бог ти е осигурил, винаги с благодарност за Неговите благословения.

„Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи в Неговите пътища! Ще ядеш от труда на ръцете си, ще бъдеш блажен и ще ти бъде добре“ (Псалм 128:1, 2).

Молитвата ми за теб днес е: печели с трудолюбие, спестявай редовно, харчи мъдро, давай щедро.

снимка: Интернет

Изграждане на вярата

„А вие, възлюбени, назидавайте себе си във вашата пресвята вяра и се молете в Святия Дух“ (Юда 1:20)

„Вярата е простото убеждение на твоето сърце, че Бог е верен на Себе Си“

Животът без вяра е наистина невъзможен. Всекидневно проявяваме вяра по толкова обикновени начини, че дори не ги забелязваме. Проявяваме вяра в банката, където са парите ни или в компанията, чрез която пазаруваме онлайн. Имаме вяра в определен човек, когато пристигаме на уговорена среща. Вярата е простото очакване, че ще се случи това, което трябва да се случи. Просто, нали?

Вярата е нещо обикновено, дори прието за дадено, докато не стане дума за взаимоотношенията ни с Бог. В момента, в който чуем, „без вяра е невъзможно да угодим на Бога“ (Евреи 11:6), умът ни веднага усложнява простата концепция на взаимоотношенията. Вярата е простото убеждение на сърцето ни, че Бог е верен на Себе Си, че върши това, което трябва, че е последователен в Своя характер и цел, и че ще действа състрадателно и мъдро в живота на Своите хора.

Християнската вяра е винаги активна, не е статична и никога не спи. Духовният ни живот започва с вяра и продължава на същата основа. „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога“, „…според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго“ (Ефесяни 2:8, Римляни 12:3). Вярата е естествения начин, по който общуваме с Бога, това е нормалното естество на духовното общуване с небесния Баща и средството, чрез което това общуване расте и се задълбочава.

Ето как можем да запазим активна своята вяра. „А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот“ (Юда 1:20, 21). Вярата е по-скоро едно активно, изпълнено с жизненост, динамично снабдяване от Бога, отколкото някаква заспала мощ вътре в теб, съхранявана за екстрени ситуации. Поверена ти е духовната отговорност да храниш тази вяра и да я направиш да расте в твоите ежедневни взаимоотношения с Бога.

Това изисква от теб повече, отколкото може да ти даде неделното посещение в църква или информация от втора ръка от друг човек. Не трябва да отлагаш своето духовно израстване като задължение на някой друг. Ти си този, който ежедневно и усърдно трябва да прилагаш в своя живот стиха: „А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот“. Със задълбочаването на духовния живот, твоята увереност и растяща вяра се засилват.

Заедно с „молете се в Духа“ (Римляни 8:26-28), Библията ти дава и други средства за изграждане на вярата като редовно четене и задълбочено разсъждаване над Божието Слово (Псалм 1:1-3, Римляни 10:17, 1 Тимотей 4:6), целенасочено общуване с хора на вярата (2 Петър 1:1, Юда 1:3), непрекъснато припомняне на свидетелствата на Божията вярност в твоя живот и в живота на другите (1 Солунците 1:6-8). Вярата е като мускул – изисква непрестанни и редовни упражнения за по-голяма сила.

Молитвата ми за теб днес е: израствай и задълбочавай всеки ден духовният си живот.

снимка: Интернет

Смей се – полезно е!

„Има време за всяко нещо… и време за смях“ (Еклисиаст 3:1-4)

„Хората на се смеят достатъчно и това им се отразява зле“

Една сутрин, докато се обличах за църква, гледах пастор Джоуъл Остин по телевизията. Интересно ми е как той винаги започва програмата си с шега – кратка и простичка, понякога позната, понякога малко изтъркана и без никаква връзка с темата. Веднага след това започва богослужението, на което са събрани хиляди хора в залата и милиони пред телевизора. Първата ми мисъл беше, че това е загуба на ценно време. Втората ми мисъл, доста по-великодушна и не толкова дълбокомислена, че може би някои от хората, които го слушат, имат нужда от малко смях, точно колкото и от всичко останало.

Ако е добронамерен и чистосърдечен, без сарказъм и пренебрежение към другите, хуморът може да бъде като мини-ваканция, която развеселява тъжното сърце. Хората не се смеят достатъчно и това се отразява зле както на тях, така и на семействата и приятелите им. Смехът може да бъде лечебен – той освежава мислите и чувствата и облекчава напрежението. „Веселото сърце е благотворно лекарство, а унил дух изсушава костите“ (Притчи 17:22).

Домът, в който израстнах, беше весело място. Семейството ми се смееше свободно и много често. Един от любимите ми детски спомени е как с баща ми гледаме симпатични комедианти по телевизията и се смеем заедно на скечовете на Ред Скелетън („Червеният скелет“), Милтън Барл или Джордж Бърнс и Грейси Алън. Баща ми се усмихваше широко и винаги беше готов да се смее. Когато приятели ни идваха на гости, винаги имаше много смях и весели истории. „Който е с весело сърце, има непрекъснат празник“ (Притчи 15:15).

Обичам майка си по много причини, но една от тях е, че тя винаги е била най-добрата ми публика. Понякога баща ми казваше на шега: „Не се смей на момчето, Милдред. Така само го насърчаваш“. Тя пренебрегваше привидното му неодобрение. Все още обичам хумористични импровизации, които са на място, дори и понякога да не изглеждат чак толкова смешни. Обичам жизнерадостния и спонтанен смях. Случва ли ви се често да се смеете така? Защо не?

Мисля, че хората не се смеят достатъчно. Когато се случват сериозни и отрезвяващи неща, каквито напоследък се случват около нас, е добре да има лидери с чувство за хумор, особено ако те се шегуват по-скоро със себе си, отколкото да се присмиват на другите. Баща ми казваше: „Всеки човек носи радост. Някои, когато идват, а други, когато си отиват“. Бъди от първите – носи радост с идването си!

Исус трябва да е имал изключително чувство за хумор – представяте ли си камила, която се опитва да мине през иглени уши (Матей 19:24), или човек, който се опитва да извади съчицата от нечие око, докато има греда в своето (Матей 7:1-5). Прочетете Евнгелията – хората искаха да бъдат с Исус, както тълпите, така и отделни хора търсеха с желание компанията Му. Мисля си, че всички се чувстваха по-щастливи около Него, освен тези, които се имаха за твърде религиозни и важни.

Как си представяш Исус? Според мен Той има най-жизнерадостното сърце, най-широката усмивка и най-свободния смях, обича живота и живее пълноценно. Точно това е и желанието Му за теб: „Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна“ (Йоан 15:11).

Молитвата ми за теб днес е: наслаждавай се на смеха и общувай с хора, които обичат да се смеят.

снимка: Интернет