Posts Tagged ‘богатство’

Още малко

„Защото на всеки, който има, ще се даде“ (Матей 25:29)

„За да получаваш повече в живота си, използвай това, което Бог вече ти е дал“

Спомням си, че баща ми разказваше една история за най-богатия бизнесмен в Америка от миналото. Попитали го: „Още колко пари ти трябват, за да имаш достатъчно?“ А той отговорил: „Само още малко!“ Не зная дали това е истинска история или анекдот, но човешката ни природа разбира, че посланието е напълно вярно. Мисля, че Бог ни е създал с вродено желание за „още малко“. Но вероятно повечето от нас са насочили това желание в погрешната посока.

Бог иска да имаме повече – повече от правилните неща, получени с правилни средства, които да използваме по правилен начин.„За да разпознавате най-доброто и да бъдете искрени и без препънка за деня на Христос“ (Филипяни 1:10).

Нашият проблем е, че често искаме повече от погрешните неща, а те ни пречат „да търсим първо Божието царство и Неговата правда“ (Матей 6:33) и заемат мястото на наистина ценните неща. Да имаш още малко от погрешните неща е по-лошо, а не по-добре от това да имаш достатъчно от нещата, които са добри за теб.

Библията казва: „Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не искате от Бога. Просите и не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете в страстите си“ (по Яков 4:2, 3).

„Повече“ – звучи доста добре, нали? Повече време, повече удовлетворение, повече любов, повече щастие, повече уважение, по-голямо възнаграждение, повече възможности, приятели, забавления, повече вещи, повече пари. Списъкът е безкраен… Единственото общо нещо е желанието за „само още малко“.

Проблемът е, че „повече“ не идва на готово, само защото го искаме. Растежът е следствие на избор, а не на случайност. Не сме абонирани за „повече“. Можем да спечелим „повече“ чрез своето посвещение, усърдие и покорство – и то ако Бог благослови усилията ни. Бог не умножава това, което имаме, Той благославя това, което даваме.

Исус поучаваше този принцип в една от Своите притчи (Матей 25:14-30). Трима работници получили някаква част от състоянието на господаря си, за да го управляват от негово име. Той очаквал, че при завръщането си ще получи повече от това, което е оставил. Двама от тях били усърдни и удвоили повереното. За награда те получили повече – повече отговорности и възможности.

Третият не се справил така добре и не бил награден с повече, а останал с по-малко. Обобщението на Исус беше следното: „Защото на всеки, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има“ (Матей 25:29).

Ето колко е прост този принцип – за да получаваш повече в живота си, използвай това, което Бог вече ти е дал. Един християнски автор е казал: „Значение има не това, което имаш, а това, което използваш, не това, което разбираш, а това, което избираш“. Ето така Бог решава колко да повери на грижите ти.

Молитвата ми за теб днес е: използвай това, което имаш за Божия наслада.

снимка: Интернет

Реклами

Липсва ли ти нещо?

„Господ е пастир мой, няма да остана в нужда“ (Псалм 23:1)

„Да имаш достатъчно – това не се изразява в количеството на твоето притежание, то е качество на онова, което е важно в живота ти“

Когато погледнеш на ежедневието си, кое е първото, което виждаш? Това, което имаш или онова, което нямаш? Интересно как много хора са наясно с това, което нямат или искат, отколкото с това, което имат. Често си мислим, че материалните придобивки ще ни направят щастливи, но истината е, че те могат да ни задоволят и накарат да се чувстваме щастливи само за кратко. Някой правилно е отбелязал, обратно на разбиранията и стремежите на хората в нашето време: „Радостта не идва от това, което караш, депозираш или от големината на къщата ти“.

Този тип притежания винаги имат нещо, което им липсва. Ако това, което имаш в момента не те прави щастлив, защо смяташ, че ако имаш повече от същото ще се чустваш по-добре? Смисълът на живота не е в количеството на това, което притежаваш. Смисълът е в качеството на онова, което смяташ, че е най-важно.

Библията ни учи, че следното е възможно и за теб: „Научих се да съм доволен в каквото и състояние да съм. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; навсякъде и във всичко съм посветен в тайната да мога да живея и сит, и гладен, и в изобилие, и в оскъдност. Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва (Филипяни 4:11-13). Това, дали имаш или нямаш, е без значение. Важното е Христос да ти помогне като ти даде точно това, от което имаш нужда.

Ако те помолят да изброиш причините, поради които хвалиш Бога и молитвените си нужди, кой списък ще е по-лесен и кой – по-дълъг? Ако се замислиш, трябва да имаш много повече причини да благодариш на Бога, отколкото нужди, които Той да посреща. Библията ни учи, че благодарността трябва да бъде в центъра на всяка молитва: „Във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение… И Бог на мира ще бъде с вас“ (Филипяни 4:6-9).

„А Бог е силен да преумножи върху вас всякаква благодат, така че, като имате винаги и във всичко достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело“ (2 Коринтяни 9:8). Какво е Божието желание за теб? Неговото намерение е ясно: „Като имате винаги и във всичко достатъчно във всяко отношение“. Какво още се иска, за да бъдеш удовлетворен и изпълнен с благодарност? Бог не иска да си в лишение. Бог иска да имаш достатъчно и да си удовлетворен. Когато Господ е твоят Пастир, няма да си лишен от нищо, от което се нуждаеш. Когато твоето удовлетворение е изцяло в Бога, ти ще Му се довериш, че Неговото достатъчно ще посрещне твоята нужда.

Молитвата ми за теб днес е: осъзнай без да се съмняваш, че Бог е достатъчен – винаги и във всичко.

снимка: Интернет