Posts Tagged ‘враг’

Битката не е твоя

„Защото боят е на Господа…“ (1 Царе 17:47)

„Няма да спечелиш битката, ако смело не я приемеш. Няма да победиш врага, ако не го посрещнеш смело“

Никой не е освободен от битки. Ако искаш да бъдеш праведен и да постъпваш правилно, винаги ще бъдеш предизвикван и атакуван. В този свят съществуват много опасности и винаги ще е така. Важното е да си умствено, емоционално и духовно подготвен, защото в противен случай ще живееш в страх и поражение. Старозаветният пророк Самуил, разказва за бележитата битка между Давид и Голиат (1 Царе 17:11-24). Защо калените в битки войни се свиваха, треперейки 40 дена, докато Голиат им се подиграваше два пъти на ден. Отговорът им беше отчаяние и срах. Давид, след като за първи път чу подигравките на Голиат, разпозна същността на проблема. Битката не касаеше хората от бойното поле – истинската битка касаеше честта и характера на Бога на Израел (1 Царе 17:45-47). Опитай се да разбереш, че духовните битки, срещу които се изправяш, не се отнасят само до теб – до твоята победа или провал в опита ти да постигнеш покорство или праведност. Настоящата битка е просто поредния опит на врага да те победи чрез безпощадни подигравки и заплахи, така че да нямаш куража да приемеш предизвикателството. Отнася се до твоя Бог – дали Той е достатъчно голям и силен, дали е достатъчно загрижен и верен да те защити и да ти даде победа. Какво наистина вярваш в сърцето си за своя Бог?

Твоят враг разчита на това, че няма да устоиш. Той разчита на това, че ти отново ще избягаш уплашен. Няма да спечелиш битката, ако смело не я приемеш. Няма да победиш врага, ако не го посрещнеш смело. Давид разбра в какво се състои опасността. Всекидневните подигравки няма да спрат. Този враг няма да се умори, нито ще млъкне. Има битки, които не можеш да пренебрегнеш. „Защото си ме препасал със сила за бой; повалил си под мен въставащите против мен“ (Псалм 18:37-40 ).

Йосафат, цар на Юдея, беше изправен пред същата заплаха. Три армии се събраха срещу тях – бяха ги обградили и ги превишаваха по численост (2 Летописи 20:1-13). След като царят и народът търсиха Бога и постиха, Бог им проговори чрез един пророк: „Така казва Господ на вас: Не бойте се, нито се плашете от това голямо множество; защото боят не е ваш, а Божий“ (2 Летописи 20:15). Боят е Божий! Тази проста истина е разликата между твоята победа или поражение. Не се страхувай! Нека това те окуражи.

Ако боят е Божий, няма значение колко голям е противника ти. Гедеон трябваше да научи този урок, когато Бог намали вече приготвената му армия от 32 хил. до 300 човека. Ето разсъжденията на Бог: „Народът, който е с теб, е твърде много. Не мога да предам мадиамците в ръката им, да не би да се възгордее Израел против Мен и да каже: Моята ръка ме избави“ (Съдии 7:2). Превъзходството може да не е на твоя страна, но Бог е. Божията мощ не нараства, ако имаш много и не намалява, ако имаш малко.

Ако битката е на Господа, тогава твоята слабост и сила са неуместни. Захария открива, че битката е спечелена: „Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез Духа Ми, казва Господ на Силите“ (Захария 4:6). Бог научи Павел: „Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена“ (2 Коринтяни 12:9, 10). Давид разбра, че двубоят с Голиат не беше негова битка – „Боят е Божий“. Мъжете около Давид говореха само за гиганта, който виждаха пред себе си. Давид говореше само за Всемогъщия Бог, който беше до него. Давид виждаше това, което те не виждаха и отказваше да мисли това, което те мислеха. Предлагам ти да направиш същото.

Молитвата ми за теб днес е: имай увереност в Бога, която ще ти дава смелост във всяка битка.

снимка: Интернет

Силата да устояваш

„и като победите във всичко, да устоите.“ (Ефесяни 6:13)

„Понякога всичко, което можеш да направиш, е просто да стоиш твърд във вярата“

standИма моменти, в които изглежда, че си под постоянна атака – непрекъснат „обстрел“ от обстоятелства, връхлитат те накъдето и да се обърнеш. Има моменти, когато ти се струва, че няма безопасно място, на което можеш да се скриеш. Това е времето, в което откриваме кой е Бог и какви можем да бъдем в Него. Тези ситуации могат да изобличат слабостите и страховете ни, но може да разкрият сила и решителност, които са били в нас през цялото време, дори да не сме знаели за това. Ето някои важни неща, които трябва да знаеш за произхода на тези атаки.

Имаш опасен враг. „Бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне.“ (1 Петрово 5:8). Разумно е да разбереш, че врагът няма да си тръгне от теб, защото си добър. В „играта“ на живота няма равен резултат, нито може да има преговори. Отстоявай и стой твърдо. Това наистина работи.

Врагът е решен да ти навреди. Той няма да те остави, дори ако ти му обещаеш, че ще го оставиш. Ето какво съм научил от досегашният ми опит – не отстъпвай и сантиметър, защото дяволът ще завладее километър.

„Нито давайте място на дявола“ (Ефесяни 4:27). Когато той иска нещо от теб, каквото и да му дадеш, то никога няма да бъде достатъчно, нито ще е последното, което ще поиска. И това не е нищо лично – ти си просто „пешка“ в бунта и омразата му към Бог. Неговата битка е с всичко свято. За нещастие, сърцата и живота на хората са мястото, което той избира за бойно поле.

Твоят враг е непочтен. Павел дава следния съвет: „да не би Сатана да добие преимущество над нас; защото неговите замисли не са ни неизвестни.“ (2 Коринтяни 2:11). Не бива да се изненадваш от подобни ситуации и преживявания. Както опитният треньор проучва предишни игри на противниковия отбор, за да знае силните му страни и да ги избегне, а да се възползва от слабите, така врагът на душата ни изучава нашата лична история, за да се възползва от слабостите и крехките ни места.

Както Исус можеше да каже, така и ти трябва да живееш по начин, който да ти позволи да кажеш: „Иде князът на този свят. Той няма нищо в Мене“ (Йоан 14:30).  Пази сърцето и живота си чисти пред Господа и врагът няма да може да има претенции и сила над теб.

Но ето я и добрата новина. Библията казва, че за Бог е възможно да те направи да стоиш: „Ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои“ (Римляни 14:4). Ето по този начин отстояваш: „Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество“ (Ефесяни 6:10). Стой в пълното Божие всеоръжие (Виж стих 10-18). Бог ти дава сили, когато устояваш. (Филипяни 4:13)

Ако поискаш можеш да устоиш.

Молитвата ми за теб днес е: стой твърд и силен в праведност – в силата на Божия Дух.

снимка: Интернет

Сподели