Posts Tagged ‘гаранция’

Доживотна гаранция

„Благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми“ (Псалом 23:6)

„Една гаранция е толкова добра, колкото този, който я дава“

stampМъдро е да четем дребния шрифт на гаранционните карти. Там има големи обещания, които едва ли ще бъдат изпълнени. Много гаранции, които получаваме са напълно безсмислени, пълни с изключения и ограничения, които ги правят безполезни. Повечето гаранции изтичат преди да ни се е наложило да ги използваме или имат толкова условия, че най-често не можем да се възползваме от тях. И точно когато се нуждаем най-много от гаранцията, може да се окаже, че тя е изтекла или е невалидна.

Не напразно съществува фразата: „Ако е твърде хубаво, за да е вярно, вероятно не е вярно“. Всеки ден е изпълнен с обещания, някои направени с добри намерения, а други – не. Една гаранция е толкова добра, колкото този, който я дава. Важно е не само какво е обещано, по-важно е кой е направил обещанието. Това, което искаме да знаем със сигурност е, че обещанието се прави от някой, който има добра репутация, почтеност и притежава способността да опази обещанието.

Може ли обещаното в Псалом 23:6 да е вярно? Звучи ли ви твърде грандиозно и общо? За да получим отговори на тези въпроси трябва да видим кой прави това обещание. Давид е сигурен в източника и достоверността на обещанието за милост и благост: „Господ е пастир мой – няма да остана в нужда“ . Продължителността на тази гаранция е: „завинаги в дома Господен“.

Вижте Неговата репутация: „Нито една дума не пропадна от всичките Му добри думи… Аз бързам да изпълня словото Си… Словото Ми… ще извърши волята Ми“ (3 Царе 8:56; Еремия 1:12; Исаия 55:11).

Обърнете внимание на почтеността Му: „В Когото няма изменение, нито сянка от промяна… Бог, Който не лъже… Пази завета и милостта за хиляда поколения“ (Яков 1:17; Тит 1:2; Второзаконие 7:9).

Забележете Неговата сила: „Защото за Бог всичко е възможно… Който може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим“ (Марк 10:27; Ефесяни 3:20).

Бог ни предлага доживотна гаранция, на която можем да се доверим: „Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен“. Благостта в живота ни е, когато Бог ни дава онова, което никога не можем да заслужим сами. Милостта е, че Бог не ни дава това, което заслужаваме. Ето това е гаранция, на която можем да вярваме.

Молитвата ми за теб днес е: всичките ти дни да имат доживотна гаранция.

снимка: www.sxc.hu

Сподели