Posts Tagged ‘грешка’

Истината не подлежи на договаряне

„Аз съм пътят и истината, и животът“ (Йоан 14:6)

„Приятното пътуване не гарантира достигане на желаната дестинация“

Истина?Днешната култура изисква да упражняваме религиозна толерантност, но с това идва и неправилната презумпция, че всяка система от религиозни вярвания е еднакво валидна. Това може да изглежда разумно на непредубедения наблюдател, особено когато културата ни притиска в тази посока. Но ако погледнем честно, ще видим, че това е неразумно. Трябва да сме толерантни към хората, но не и към заблудата, която се маскира като истина.

Светът около нас изкривено настоява, че истината е относителна. Виждаме, че от нас се изисква да имаме и дори ни се налага това разбиране, защото грешно се смята, че всеки трябва да има свободата да определя кое е истина – поне за себе си. Този вид култура отказва да приеме, че нещо е абсолютно или че има Някой, който е авторитетен източник на истина. И така хората отхвърлят съществуването на Бога, за да може да има място за всички други религии.

Исус Христос се откроява между всички останали с думите Си: „Аз съм пътят и истината, и животът. Никой не идва при Бога освен чрез Мен“ (по Йоан 14:6). Той не твърди, че е друг път или една от многото истини. Той твърди, че е единствения път и абсолютната истина и ни води към изобилен живот сега и вечен живот за вечността. Това не е „приемливо“ или „правилно“ за културата около нас. Но ние трябва да помним, че онова, което е правилно за културата не е истина по дефиниция. Всеки може да е напълно искрен във вярванията си и въпреки това да е на грешен път.

Наскоро ми се наложи да пътувам из Канада – със самолет, автомобил, ферибот. Така се научих да ценя още повече картите на Google, а и моето GPS устройство. Аз не само избрах път, който ми харесва, надявайки се, че ще ме отведе до моята дестинация, но първо избрах дестинацията и едва след това намерих пътя, който ще ме отведе там. Всеки път води някъде, но това достатъчно ли е? „Има път, който се вижда прав на човека, но краят му са пътища към смърт“ (Притчи 16:25). Може би стриктно следваш избраният път, но какво ще стане ако накрая не те отведе до очакваната дестинация? Възможно е да имаш приятно пътуване и да не пристигнеш на очакваното място. За мен това не е достатъчно.

Вярата ти е прекалено важна, за да бъде основана на презумпции, човешки мнения или добри намерения. Истинската вяра е единствено и изцяло основана върху солидна истина – Божията истина. „Исус в отговор им каза: Това е Божието дело – да повярвате в Този, Когото Той е пратил“ (Йоан 6:29, виж 1 Коринтяни 8:5, 6).

Молитвата ми за теб днес е: дръж се здраво за Истината и споделяй за Него на другите.

Само ако…

„И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът“ (Йоил 2:25)

„Винаги ще има нещо, за което да съжаляваме – поради незнание или невнимание“

ifНе са много нещата, които ни преследват в живота, както пропуснатите възможности и неизвървяните пътища. Животът ни предоставя много случаи, в които можем да се обърнем назад и да си кажем: „Само ако…“. Може би се чувстваш така в този момент. Какво би направил по различен начин? Чували сме хората да казват: „Имаш само един шанс да направиш добро първо впечатление“. В живота рядко ни се дава втора възможност да поправим грешка, да създадем приятел, вместо враг, да обърнем провала си в успех или да обясним какво сме искали да кажем, когато са ни разбрали погрешно.

Спомням си, когато пристигнах за един от часовете ми в колежа. Бях съвсем спокоен, докато не видях, че всички учат усилено преди часа да е започнал. Чудех се защо, докато в следващия момент разбрах, че след няколко минути започва изпита… Само ако си бях проверил програмата… Само ако бях влязъл в предишния час… Само ако бях посещавал редовно часовете през семестъра… Тогава щях да имам поне малко представа какво се случва.

Всъщност взех този изпит с много добър, но не преминах предмета, заради многото неизвинени отсъствия. Молих професора за последен шанс, той ми показа разбиране с оценката, която ми писа, но всъщност аз не я заслужавах. Трябваше да наваксам с работата през следващия семестър. Само ако не бях толкова безотговорен! Този учител ми помогна да науча един много важен урок. Толкова по-лесно е да свършим работата добре още първия път.

Всички правим грешки, които бихме искали да поправим – да възстановим невинност, да поправим приятелство, да възобновим мечта, да изчистим петно от историята си, да изпълним неизпълнено обещание, да вземем правилно решение. Понякога подобни грешки са плод на незнание или небрежност. Но имаме добра новина! Бог дава благодат и изкупление, дава ни шанс за възстановяване. Скакалецът в Библейската история дойде, за да разруши реколтата, поглъщайки години труд и унищожавайки семена за следващите реколти. И така, годините бяха пропилени, а вредата непоправима. Когато сърцата се обърнат към Бог, Той в Своята милост дава благодат и обещава: „И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът… И ще ядете изобилно и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа, вашия Бог, Който е постъпвал чудесно с вас“ (Йоил 2:25-26).

Спомням си как баща ми ме уверяваше: „Бог няма да позволи друг да вземе решение, което да ти окаже дългосрочна вреда в личен план“. Уверявам ви, че е вярно. Може би няма да чувстваме това във всеки момент и не винаги става веднага, но със сигурност ще стане. И не заради теб и мен, а заради Бог (Виж Римляни 8:28-29). Остави миналото и ходи смело в Божия нов ден (Филипяни 3:14).

Молитвата ми за теб днес е: живей живота си без да поглеждаш със съжаление назад.

снимка: Интернет

Сподели