Posts Tagged ‘дарби’

Твоите дарби

„Човек не може да поеме върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето“ (Йоан 3:27)

„Пътят към най-големите ти успехи се крие в изпълнението на Божията воля“

Често хората постигат много по-малко, отколкото биха могли, защото се опитват да правят това, което искат, а не това, което трябва. Ние не сме еднакво надарени за всичко, а можем да бъдем успешни само в тези начинания, за които Бог ни е надарил. Ще намерим успехът и удовлетворението в живота, когато разберем и започнем да правим това, за което Бог ни е призовал. Това е и моментът, в който ще открием талантите си. Хората пропиляват твърде голяма част от живота си, настоявайки да правят това, което някой талантлив човек прави добре и без усилия, но нямат подготовката, способностите, посвещението и опита му. Трябва да откриеш това, към което си призован.

Пътят към най-големите ти успехи се крие в изпълнението на Божията воля. Когато се довериш на Божия план за това, което е най-добро за теб, ще бъдеш готов да пожертваш удобството си. Ще имаш желание да работиш по-усилено и ще се посветиш на усвояването на уменията, необходими за постигане на най-доброто в работата ти. Ние не осъзнаваме на какво сме способни, но Бог знае. Той ни е създал със специални умения.

Учениците на Йоан ревнуваха заради него, когато тълпите започнаха да следват Исус. „Човек не може да поеме върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето… Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам“ (Йоан 3:27, 30, виж също 1 Коринтяни 4:7). Доволен ли си от това, което Бог ти е дал да правиш? Йоан не искаше да заеме мястото, което Бог беше дал на някой друг. Той не мислеше, че успехът му е по-малък и не се чувстваше неуспял. Всъщност след смъртта на Йоан, Исус го похвали със следните думи: „Между родените от жена няма по-голям от Йоан“ (Лука 7:28). Йоан знаеше кой е и какво най-добре може да прави за Божиите цели. Той се радваше да бъде себе си, не завиждаше на целите на друг и не изпитваше нужда да се сравнява и състезава.

Ако не си удовлетворен да бъдеш себе си, непрекъснато ще се състезаваш с околните и ще се сравняваш с тях. Павел също дава добър пример: „Защото не смеем да смятаме или да сравняваме себе си с някои от онези, които препоръчват сами себе си; но те, като мерят себе си със себе си и като сравняват себе си със себе си, не постъпват разумно“ (2 Коринтяни 10:12-18). Ти си създаден уникален. Нека твоята уникалност да послужи на Бога напълно. Докато не бъдеш удовлетворен от Божия план за живота си, ще се бориш да бъдеш някой, който не си, ще се опитваш да правиш неща, в които не си достатъчно добър, а това може да доведе единствено до притеснение и разочарование, но не и до успехи.

Забелязал съм, че помощта от Бога съпътства задачите, които Бог дава. Мисля си, че често тълкуваме погрешно думите на Павел: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява“ (Филипяни 4:13). Като че ли злоупотребяваме с това чудесно обещание, когато поставяма акцента повече на това, че сме способни на всичко, а не на пълната ни зависимост от Неговата сила за всичко, което правим в Негово име. Следните думи на Исус внасят нужния баланс: „…без Мен не можете да направите нищо“ (Йоан 15:5). Христос не ни дава сила да правим каквото си искаме – Той ни дава сила за нещата, които Той направлява.

Молитвата ми за теб днес е: искай това, което Бог има за теб – нито повече, нито по-малко.

снимка: Инетрнет

Неизчерпаемо снабдяване

„И от Едем изтичаше река да напоява градината“ (Битие 2:10)

„Животът ти е Божия градина. Той ще снабди точно това, от което се нуждаеш, за да бъдеш това, което Той иска да бъдеш“

Гледайки на сътворението можем да научим нещо за Божия характер и Неговите начини на работа – Бог снабдява нужното за своето създание. Животът ти е Божия градина. Той ще снабди точно това, от което се нуждаеш, за да бъдеш това, което Той иска да бъдеш. В това, което Бог прави винаги има съвършен ред и този ред показва Неговото снабдяване и любяща грижа. В началото Бог сътвори градина в Едем и даде река, за да може в нея да има живот и растеж. Преди да заповяда на растителността да покрие земята, на птиците и рибите да напълнят въздуха и водата, Той раздели водата от сушата.

Преди да създаде животните, Той направи растенията и полетата, за да могат те да живеят там. А преди да сътвори човека, Той снабди всичко, от което мъжа и жената се нуждаеха – съвършена среда, питателна храна, цел за съществуването и любящо съжителство. Бог не се е променил. Ето някой неща, които знам за Бог:

(1) Когато Бог ти дава дарба или талант, Той ще снабди време и начин да употребиш, каквото ти дал, за да благословиш другите.

(2) Когато Бог постави мечта в сърцето ти, Той ще снабди възможност да я изпълниш и да намериш удовлетворение, а не объркване. „Наслаждавай се в Господа и Той ще ти даде желанията на сърцето ти“ (Псалм 37:4).

(3) Когато Бог допусне нужда в живота ти, Той вече е промислил отговор и снабдяване, които ще те удовлетворят. „Вашият Небесен Баща знае от какво се нуждаете, преди вие да Му искате“ (Матей 6:8).

(4) Когато Бог даде заповед, на която да се покоряваме, Той ще снабди силата и възможността да го направим. „Защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение“ (Филипяни 2:13).

„Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Исус“; „Колкото са дните ти, толкова ще е и силата ти“ (Филипяни 4:19, Второзаконие 33:25). Божието снабдяване е според Неговите богатства и твоето време! Винаги повече, никога по-малко. Божествената мярка винаги надминава онова, което човек може да схване. Търси реката, която пои градината, направена от Него!

Молитвата ми за теб днес е: имай увереност в Божието неизчерпаемо снабдяване и безкрайна благодат.

снимка: http://www.sxc.hu

Практичната същност

„И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, нека си служим с тях“ (Римляни 12:6)

„Практичната същност е това да бъдеш такъв, какъвто си създаден да бъдеш“

Познавате ли някой, който постоянно се стреми да е по-различен от останалите, но в същото време се опитва да не е съвсем различен от всички? Може би имате приятел, който понякога ви се иска да попитате: „Кой си ти всъщност?“ А някога задавал ли си същия въпрос на себе си? По-добре е да бъдеш оригинал, а не масово произвеждано копие. Младежките години са времето, когато всичко това се подрежда, но имам наблюдения, че за повечето от нас това е процес за цял живот. Представете си какво напрежение за душата е това. Това напрежение идва от факта, че Бог ни е създал да празнуваме своите сходства и да оценяваме различията си. Но как да го постигнем? Понякога изглежда много объркващо.

Чудесно е, че си един единствен по рода си – уникален и различен от всички останали, без да си странно отделен от тях. Кой друг освен Бог би могъл да постигне това? Казват, че дори две снежинки не са идентично еднакви… дори и в най-голямата виелица. От всички хора, които живеят в момента в света или са живели някога, няма две личности с еднакви отпечатъци или ДНК. Един Бог, който няма нужда да се повтаря в създанието на такова безбройно разнообразие, със сигурност те е направил удивително уникален и различен от околните.

Трябва да повярваш в своята сътворена уникалност и да откриеш целта, за която Бог те е направил такъв, какъвто си. Само тогава ще се чувстваш свободен да отпразнуваш това как Бог те е сътворил, да посветиш себе си в реализирането на призива и целта на своя живот. Когато истински познаеш това в сърцето си, няма да се изкушаваш да се сравняваш с околните, да играеш роля, нито пък ще позволяваш на културен или приятелски натиск да влияят погрешно върху това кой си в своята естествена същност.

Мисля, че всичко това представлява практичната същност – да бъдеш такъв, какъвто си създаден да бъдеш и да правиш това, което си сътворен да правиш. Практична същност и цялостност във всяка област на живота са жизнено необходими, те не са избор – в работата, във взаимоотношенията, в духовния живот и в живота като цяло.

Някой беше писал: „Божият дар към теб е това как те е създал. Твоят дар към Бога е това, което ще направиш с всичко, което Той ти е дал“. Ти си специален за Бог. Ти имаш много да дадеш, което ще е от полза за другите и ще прослави Бог, но ще можеш да направиш това успешно и ще се почувстваш напълно удовлетворен, само когато правиш това, което си сътворен от Бог да правиш.

Молитвата ми за теб днес е: бъди себе си и се радвай на своята идентичност.

снимка: Интернет