Posts Tagged ‘ДНК’

Да се радваме на различията

„Ние получаваме различни дарби според благодатта, която Бог ни дава“ (Римляни 12:6)

„Единството е в разнообразието, а не в конформизма“

Да се радваме на различиятаОтпечатъците на пръстите ти са уникални и се различават от тези на хората, родени преди теб и тези, които ще се родят след теб. А науката е открила, че всеки индивид има ДНК, което се отличава от това на всички преди и след него. Бог обича разнообразието. Когато Бог създава вселената: „Той изброява множеството на звездите, нарича ги всички по име. Велик е нашият Господ и с голяма мощ, разумът Му е неизмерим“ (Псалм 147:4, 5, Исая 40:26). При сътворението, любовта на Бог към разнообразието, се изявява в неизброимите видове растения, животни, птици и обитатели на моретата. „И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро“ (Битие 1:31).

Имаше голямо разнообразие сред учениците, които Исус избра. Те бяха рибари, бирници, политически зилоти. Работейки за Неговото царство: „Така в Христос… ние получаваме различни дарби според благодатта, която Бог ни дава“ (Римляни 12:3-8). „Дарбите са различни, но Духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, Който върши всичко във всички“ (1 Коринтяни 12:4-11). На Йоан, вече остарелия ученик, заточен на остров Патмос, беше показан края на времената: „След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си…“ (Откровение 7:9).

Единството е в разнообразието, а не в конформизма. Разнообразието не е за да те разграничи от другите и със сигурност не е, за да те отдели от тях. Разнообразието, дадено от Бог, ти служи да можеш да допринесеш по-възможно най-добрия и значим начин за добруването на другите. Ти служиш най-добре поради уникалността, която Бог е създал специално за теб. „Затова приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божията слава“ (Римляни 15:7). Приемането предлага мощно освобождаване на пълния потенциал, който Христос е положил във всеки от нас. Христос очаква от теб да приемаш другите, така както Той те е приел.

Защо тогава хората са склонни към конформизъм и показват по-малка приспособяемост към разнообразието? Мисля, че тази тендеция е белег за падналата ни природа. Нещо в присъщата ни несигурност ни кара да се стремим да приличаме на другите или да искаме другите да заприличат на нас. Нито едно копие не е толкова хубаво, колкото е оригиналът. Ти си оригинал, уникално планиран и създаден от Бог за определена цел. Не се смесвай със заобикалящата те култура. Не се приспособявай към тези около теб. Бъди себе си. Радвай се на различията, конформизмът е безплоден. „Защото не смеем да считаме или да сравняваме себе си с някои от ония, които препоръчват сами себе си; но те, като мерят себе си със себе си и като сравняват себе си със себе си, не постъпват разумно“ (2 Коринтяни 10:12). Не сравнявай себе си с другите, защото това води до гордост и разочарование. Не се опитвай да бъдеш различен, просто за да бъдеш различен.

Апостол Павел ни дава този съвет: „И недейте се съобразява с тоя век (свят), но преобразявайте се чрез обновяването на ума си…“ (Римляни 12:2, 3). Процесът на преобразяване във всичко това, което Бог е планирал да бъдеш и ти е дал дарбата да извършиш, премахва импулса да се съобразяваш с моделите и пътищата на този свят. Бъди твоето най-добро Аз, за да служиш на Бога и да бъдеш благословение за другите.

Ето добрата новина за идването на деня, който ни е обещан: „Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим Такъв, какъвто е. И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист“ (1 Йоан 3:2, 3).

Молитвата ми за теб днес е: открий Бог какъв те е създал да бъдеш.

снимка: Интернет

Практичната същност

„И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, нека си служим с тях“ (Римляни 12:6)

„Практичната същност е това да бъдеш такъв, какъвто си създаден да бъдеш“

Познавате ли някой, който постоянно се стреми да е по-различен от останалите, но в същото време се опитва да не е съвсем различен от всички? Може би имате приятел, който понякога ви се иска да попитате: „Кой си ти всъщност?“ А някога задавал ли си същия въпрос на себе си? По-добре е да бъдеш оригинал, а не масово произвеждано копие. Младежките години са времето, когато всичко това се подрежда, но имам наблюдения, че за повечето от нас това е процес за цял живот. Представете си какво напрежение за душата е това. Това напрежение идва от факта, че Бог ни е създал да празнуваме своите сходства и да оценяваме различията си. Но как да го постигнем? Понякога изглежда много объркващо.

Чудесно е, че си един единствен по рода си – уникален и различен от всички останали, без да си странно отделен от тях. Кой друг освен Бог би могъл да постигне това? Казват, че дори две снежинки не са идентично еднакви… дори и в най-голямата виелица. От всички хора, които живеят в момента в света или са живели някога, няма две личности с еднакви отпечатъци или ДНК. Един Бог, който няма нужда да се повтаря в създанието на такова безбройно разнообразие, със сигурност те е направил удивително уникален и различен от околните.

Трябва да повярваш в своята сътворена уникалност и да откриеш целта, за която Бог те е направил такъв, какъвто си. Само тогава ще се чувстваш свободен да отпразнуваш това как Бог те е сътворил, да посветиш себе си в реализирането на призива и целта на своя живот. Когато истински познаеш това в сърцето си, няма да се изкушаваш да се сравняваш с околните, да играеш роля, нито пък ще позволяваш на културен или приятелски натиск да влияят погрешно върху това кой си в своята естествена същност.

Мисля, че всичко това представлява практичната същност – да бъдеш такъв, какъвто си създаден да бъдеш и да правиш това, което си сътворен да правиш. Практична същност и цялостност във всяка област на живота са жизнено необходими, те не са избор – в работата, във взаимоотношенията, в духовния живот и в живота като цяло.

Някой беше писал: „Божият дар към теб е това как те е създал. Твоят дар към Бога е това, което ще направиш с всичко, което Той ти е дал“. Ти си специален за Бог. Ти имаш много да дадеш, което ще е от полза за другите и ще прослави Бог, но ще можеш да направиш това успешно и ще се почувстваш напълно удовлетворен, само когато правиш това, което си сътворен от Бог да правиш.

Молитвата ми за теб днес е: бъди себе си и се радвай на своята идентичност.

снимка: Интернет