Posts Tagged ‘дълбочина’

Повърхностен живот

„Откарай лодката навътре в езерото“ (Лука 5:4)

„Големите усилия невинаги означават ефективност“

Животът ти може да бъде много богат и удовлетворяващ, ако решиш да не се задоволяваш с посредствени неща. Лекомисленият живот е по-бърз и по-лесен, но никога няма да ти донесе предвиденото удовлетворение. Твърде много хора се задоволяват да водят повърхностен живот, без дълбочина, и затова са с много малко влияние. Според мен повърхностният живот е следствие на лекомислено всекидневие. Много често обръщаме малко внимание на важните неща, а ценим високо маловажните.

Животът на много хора изглежда бездънен, а всъщност е дълбок само няколко сантиметра. Броят на приятелите ти във Facebook не показва колко пълноценни приятелства имаш. Пълноценното приятелство отнема време и внимание. С Google можеш да намериш невъобразимо количество информация и все пак да ти липсват знание и мъдрост. Знанието и мъдростта изискват сърце, готово да се учи и житейски опит. Традиционните медии предлагат бързи малки хапки информация за глобалните проблеми, предназначени за хора, които предпочитат да им се казва какво да мислят вместо наистина да го правят. За това е необходимо задълбочено размишление. Има много хора, които знаят много за Бога, но значително по-малко от тях наистина Го познават лично по начин, който оформя живота и всекидневието им. Необвързващото занимание с духовните въпроси никога няма да може да задоволи душата ти. Има важни неща в живота, при които наистина важи правилото „или израствай, или си заминавай вкъщи“.

Повърхностният живот води до повърхностни взаимоотношения със съпруга, децата, приятелите и Бога – съответно до крехки бракове, разрушени семейства, непълноценни приятелства и слаби, празни души. Животът на хората обикновено страда не от липса на усилия, а от липса на посока. Повечето хора усилено работят за живота, семействата и взаимоотношенията си. Проблемът е, че големите усилия невинаги означават ефективност.

Хората не са се променили много от времето, когато Исус ходеше по пътищата и бреговете на Палестина (Лука 5:1-11). Когато тълпата притискаше Исус в опит да Го чуе по-добре, Той се качи в една лодка, за да поучава от нея. Наблизо мъже бяха ловили риба цяла нощ без да постигнат друг резултат с усилията си, освен умора и един пропилян ден. Не им оставаше друго, освен да приберат лодките, да почистят мрежите и да опитат отново на следващия ден. Това се случва в живота – много вложено време и енергия с малко резултат. Исус не само, че има ключа към един смислен живот, но Той е този Ключ!

Исус кани точно такива хора – „отрудени и обременени“ (Матей 11:28-30). Съветът Му към онези уморени рибари може би е същия, който дава днес на онези неудовлетворени от живота хора, които завършват деня или седмицата единствено с уморено тяло и празно сърце. „Откарай лодката навътре в езерото и хвърлете мрежите си за улов“ (Лука 5:4).

Ако водиш празен живот в плитчините, пропускаш онова, което Бог има приготвено за теб, малко по-навътре, малко по-дълбоко. Какъв ще бъде резултатът? Тези опитни рибари „се смаяха от богатия улов“ (Лука 5:9). Бог има по-големи и по-дълбоки неща за онези, които „гладуват и жадуват за правдата“ (Матей 5:6). Неограниченият, задоволяващ живот не може да бъде намерен от твърде предпазливия, вечно съмняващ се човек или от тези, които се опитват да живеят без каквито и да било лични жертви и рискове.

Ето как е описан Бог: „О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му!“ (Римляни 11:33) Дълбините на Бога са запазени за тези търсещи, които са искрени, а не повърхностни (1 Коринтяни 2:9, 10). Божието най-добро никога не може да бъде намерено от хората, които се задоволяват да живеят в плитчините (Езекиил 47:1-10).

Молитвата ми за теб днес е: изграждай дълбочина в живота си – във всекидневието и в духовния си живот.

снимка: Интернет