Posts Tagged ‘знание’

Изпитите в живота

„Изпитай ме, Господи… изследвай сърцето ми и ума ми“ (Псалм 26:2)

„Откажи се от измамното убежище на неизпитания живот“

Изпитите са тест за придобито знание – интелектуално разбиране и практическо приложение по определени изисквани предмети. Подходящият изпит според необходимите изисквани стандарти и съответната преценка, че обучаваният има нужната академична квалификация, определя или преминаването на по-високо ниво, или успешното дипломиране. За някои изпитите са особено радостно очакване. Ако ученикът е бил усърден и прилежен през годината, изпитите не са особено голям проблем. За тези, които са били по-безотговорни и са отделяли малко време за подготовка, изпитът е ден за размисъл – първо в училище, после пред родителите.

В живота има много такива моменти на размисъл, като например – годишна преценка на работата, годишният здравен профилактичен преглед, попълването на годишните декларации за доходите или просто банковата ви сметка. Това, което ме интересува повече, обаче, са малките ежедневни изпити, на които сме подложени всеки ден.

Цар Давид знаеше трудността на това да познава своето собствено сърце. „Изследвай ме, Господи, и ме изпитвай, опитвай вътрешността ми и сърцето ми“ (Псалм 26:2). Моралното падение на Давид с Витсавее трябва да е било отрезвяваща проверка. Преди това фатално прегрешение Давид навярно е чувствал угризения на съвестта – Божиите предупреждения за малките провали, които постепенно могат да доведат до големи последствия. Става дума за неподчинението – грехът е грях, независимо дали е голям или малък, личен или публичен. Грехът е пропускане на целта, пропадане на изпита, непокриване на изискваните стандарти.

Исус обичаше да разказва случки от истинския живот. Той разказа историята на страхливия слуга, който взе поверените му таланти и ги скри на сигурно и скришно място в земята (Матей 25:13-29). Когато господарят му се върна и поиска отчет за вложенията, провалът му стана публичен. Но всъщност падението му не се случи в деня на потърсената отговорност. Всеки ден той допускаше малки провали като не изпитваше мотивите и методите си и всъщност накрая не направи нищо от това, което трябваше да направи.

Сократ е казал: „Живот без изпитания не струва“. Има измерения на духовния ни живот, които изискват сами да се изпитваме. „Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света“ (1 Коринтяни 11:31, 32). Всеки ден смирено изпитвай сърцето си преди това да направи Господ в изобличаващата светлина на Своята воля и Слово (Яков 1:22-26). Ако не правите това риксувате да останете непроменени. „Затова ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога“ (Евреи 2:1). Обикновено отклонението става постепено и незабелязано.

Честно изпитвай своето разписание, мотиви и пристрастия, изпитвай сърцето си вместо Бог. И посрещай с готовност любящото внимателно изпитване на Святия Дух. Но много по-важен е денят, когато всеки един, млад или стар, ще застане пред Бог. „И така, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога“ (Римляни 14:12, виж още 1 Коринтяни 3:10-15, Откровение 20:11, 12). Това е ден, в който няма да останеш неизпитан, ден, в който няма да имаш извинение, че си неподготвен (Римляни 1:20, 22).

Молитвата ми за теб днес е: откажи се от измамното убежище на неизпитания живот.

снимка: Интернет

Божествено упорство

„Защото праведният и седем пъти да падне, пак става…“ (Притчи 24:16)

„Успехът е земна мярка, небето цени верността“

Провалите неминуемо идват. Резултати постига само този, който не позволява провалът да бъде окончателен. Томас Едисон би могъл да бъде рекламно лице на подобно упорство в усилията. Чували са го да казва: „Аз не се провалих. Само намерих 10 хил. варианта, които не работят“. Едисон е един от най-известните изобретатели в Америка, притежател на 1093 патента и то точно поради своята решителност и инат. Соломон мъдро забелязва: „Защото праведният и седем пъти да падне, пак става…“ (Притчи 24:16). Божественото упорство често показва бъдещия успех много по-добре от способностите.

Никога не давай воля на желанието си да се предадеш. Това е лукс, който наистина не можеш да си позволиш. „Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем“ (Галатяни 6:9). „Защото Бог е справедлив и няма да забрави труда ви и любовта ви към Него, изразена в служението, което оказахте и продължавате да оказвате към хората Му“ (Евреи 6:10).

Може би само си въобразявам или пък по това време съм бил по-внимателен към съветите на околните, поради липса на житейски опит, но докато растях имаше повече често повтаряни сентенции – обобщение на някой добър практичен съвет. Например: „Много приказки, никаква работа“ или „Един грам профилактика е равен на един килограм лекарство“, или „Едно пътешествие от хиляда километра започва с една единствена стъпка“. Можеш да видиш очевидната истина в тези кратки изявления.

Днешната ми идея би могла да се изрази със следната сентенция: „Ако не успееш от първия път, опитай отново“. Това е добър съвет за хора, които лесно се обезсърчават, когато нещата не се развиват по план. Може би си мислел, че трудната задача ще се реши бързо още при първите опити, а когато това не стане си готов да се откажеш. Много рядко ще успяваш още от първия път.

Често си мислим, че даден певец или актьор е постигнал „светкавичен успех“. В действителност той години наред е развивал уменията си преди да бъде забелязан. Не търси преки пътища към успеха. Бързите и лесни постижения обикновено не се награждават. Тежката работа, големите усилия и божественото упорство те подготвят да цениш постиженията си и да се наслаждаваш на наградата.

Успехът е земна мярка, небето цени верността. Аз избирам моята цел да е това, което Бог цени най-много – верността! Най-добре е да живееш живота си с мисълта за един точно определен ден – денят, в който ще застанеш пред Бога (1 Коринтяни 3:10-14, 4:1-5). Ценя милите думи на хората, когато са искрени, но все пак никога не трябва да забравям, че Бог ме познава по-добре от всеки друг и че най-накрая само Неговата оценка ще има значение. Ще разберем, че всяка жертва, покорството, търпението и постоянството са си стрували, в момента, в който Го чуем да казва: „Хубаво, добър и верен слуга! Влез в радостта на господаря си“ (Матей 25:21).

Молитвата ми за теб днес е: животът ти да показва божествено упорство в праведността.

снимка: Интернет

Да се учиш и да растеш

„Всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си“ Лука 6:40

„Избирай мъдро и внимателно тези, които слушаш и на които поверяваш сърцето си“

Човек расте през целия си живот, защото се учи цял живот. За Исус се казва, че „растеше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и хората“ Лука 2:52. Исус е пример за едно добро развитие: в умествено, физическо, духовно и социално отношение.

Въпросът не е дали растеш. Въпросът е дали се учиш. Библията ясно ни казва, че растежът не е по желание. Той е необходим и дори задължителен. „Растете в благодатта и познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос“ 2Петрово 3:18. Тайната на здравия и добре балансиран растеж се крие в отношението, че все още не си постигнал всичко. Спреш ли да се учиш, спираш да растеш. Има какво да научиш от другите, както и те има какво да научат от теб.

Исус каза: „всеки ученик, който се усъвършенства, ще бъде като учителя си“ Лука 6:40. Избирай мъдро тези, които слушаш и на които поверяваш сърцето си. Искам учителите ми да бъдат хора, които всеки ден стават повече като Исус. Като се уча от тях и аз всеки ден ще ставам повече като Него.

Ти се нуждаеш от учители, но в същото време трябва да си учител и пример на благочестие, който другите да следват. С течение на времето хората от твоето най-близко обкръжение ще заприличат малко на теб. Павел с увереност можеше да напише: „Бъдете подражатели на мен, както съм и аз на Христос“ 1Коринтяни 11:1. Можеш ли да бъдеш така смел и уверен относно примера, който даваш на хората? Все пак внимавай, защото Библията казва: „Знаете, че тези, които поучават ще бъдат преценявани съобразно по-висок стандарт, затова имаме и по-голяма отговорност“ Яков 3:1(разширен превод).

Веднъж прочетох следното: „Ако искаш поучението ти да бъде с повече сила, направи всичко възможно да направиш учителя (себе си) по силен“. За да учиш и ръководиш другите трябва да подлежиш на обучение и никога да не спираш да се учиш. Ако искаш да си фактор в живота на хората, първо трябва да позволиш на Бог да бъде фактор в твоя живот

Молитвата ми за теб днес е: винаги се учи и ставай повече като Исус.

снимка: Интернет