Posts Tagged ‘мечти’

Не спирай да се изкачваш

„Затова сега дай ми тази хълмиста земя, за която Господ говори в онзи ден“ (Исус Навиев 14:12)

„Не другите хора ограбват мечтите ти – ти сам се отказваш от тях“

Животът е изграден от мечти и цели, с Божията форма и в Божия размер. Исус Навиев и Халев бяха забележителна комбинация – изпъкваха сред своето поколение. Те винаги стояха твърдо на Божията дума. Другите около тях търсеха знаци за това какво трябва да направят, но Исус Навиев и Халев слушаха Бог и се подчиняваха на това, което чуваха от Него. Те бяха готови да влезнат в земята, която Бог беше обещал на Израел 45 години по-рано, но гласовете на другите, изпълнени със съмнение и страх, се чуха по-силно от техните гласове на вяра.

Винаги идва нов ден и нова възможност. Твоите мечти са възможни. Не позволявай на съмнения и съжаления да ги откраднат. Можеш ли да си представиш да запазиш една мечта жива цели 45 години? И единственото насърчение, което имаш през цялото това време е упоритата ти вяра в Бог и в себе си? Можеш ли да си се представиш на 85 години, все още готов да се пребориш с планините, които са под контрол на великани, живеещи в укрепени и силни градове?

Халев не си правеше илюзии, че ще е лесно. Той осъзнаваше, че дори ще е по-трудно, отколкото преди, когато беше млад. Но той имаше възможността през всичките тези години да види на какво е способен Господ с хора, които биха Му се доверили. Веднъж някой попита моята по-малка внучка за отминал семеен празник, а тя не можеше да си спомни и отговори: „Не се виждам там“. Докато не се видиш „там“, на мястото, в което постигаш мечтите си, никога няма да повярваш, че ще бъдеш „там“. Точно в този момент и по този начин губиш своите мечти – оставяш ги настрана, за да можеш да си по-практичен относно своя живот. Не другите хора ограбват мечтите ти – ти сам се отказваш от тях.

Какво правеше Халев през всичките тези години? Ето какво се казва за него: „Той напълно последва Господа“ (Исус Навиев 14:9, 14). Сигурен съм, че никога не би загубил пътя си, ако последваш Господа напълно и с цялото си сърце. Има планини на успех и време на задоволство, които са твои – не губи желание и не спирай да се изкачваш.

Ето кои са и другите забележителни неща относно Халев: „Затова сега дай ми тази хълмиста земя, за която Господ говори в онзи ден… Само Господ да е с мен и аз ще ги изгоня, както Господ каза“ (Исус Навиев 14:12). Халев знаеше какво е обещал Господ и че само с Божията помощ ще може да го постигне. Ти имаш мечти, които никога не биха били напълно изпълнени, докато не повярваш истински и не видиш, че те са от Бог. Уповавай на Неговата сила, а не на твоята. Никога не спирай да се изкачваш до момента, в който не стигнеш там, където си тръгнал – но само с Бог до себе си.

Молитвата ми за теб днес е: мечтите ти да стават все по-реални с всеки изминал ден.

Снимка: Интернет

Място за мечти

„Йосиф видя и друг сън“ (Битие 37:9)

„Остави място в сърцето си, за да може Бог да постави мечти там“

Попитайте някое дете: „Какъв искаш да станеш като пораснеш?“ и ще видите, че то винаги има отговор. Децата гледат към бъдещето, знаят какви искат да станат и вярват, че могат да го постигнат. Когато най-малкият ни внук, МакКинли беше в детската градина, той искаше да стане супермен. Мисля, че много хора са се опитвали да бъдат супермен, но им се е наложило да се откажат. В момента внукът ми иска да бъде Кобе Браянт или Ману Джинобили. За децата бъдещето е открито и всичко е възможно. В живота им има много място за мечти без грижите и подробностите на възрастните.

Какъв би бил животът без мечти? Без мечти възможностите са много по-малко. Представете си какво бихте могли да постигнете, ако оставите място за тях в живота си. Помнете, че те са крехки. Пази своите мечти, а и тези на другите хора. Сигурно си виждал хора, които са загубили мечтите си. Може би ти си един от тях. Загубиш ли ги, губиш част от себе си и пропускаш възможността да бъдеш нещо повече. След това животът ти може да изглежда кух, ограничен и дори отегчителен.

Йосиф беше внук на Авраам. Когато е растял вероятно е слушал баща си Яков да разказва историята за това как Бог е дал на дядо му една мечта и му е показал бъдещото семейство, което ще е по-многобройно от звездите (Битие 12:1-4, Римляни 4:18-22). Може би е слушал за обещаното от Бога наследство (Битие 13:14-17, Евреи 11:8-12). Явно за Йосиф сънищата и мечтите са били нещо естествено. „А Йосиф видя сън… А той видя и друг сън“ (Битие 37:5, 9).

Ревността на неговите братя растеше, докато един ден те си казаха: „Ето, идва тоя съновидец. Елате сега да го убием… и ще видим какво ще излезе от сънищата му“ (Битие 37:19, 20). Какво ще излезе от твоите сънища и мечти? Има хора, които са спрели да мечтаят, те ще искат да те лишат от твоите сънища и мечти. Мечтата ти е скъпа, но също така безценна.

Умора, опозиция, отвличане на вниманието, объркани приоритети, трудности, липса на търпение – всяко едно от тези обстоятелства заплашва мечтите ни, те биха могли да оставят живота ни без вдъхновение, посока, надежда и увереност. Имай увереност, че сънищата и мечтите ти идват от Божието сърце. „Слава да бъде на Бога, Който може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим“ (Ефесяни 3:20). Той най-добре знае твоето бъдеще. Остави място в сърцето си, за да може Бог да постави мечти там.

Ето какво съм научил от Йосиф за мечтите и сънищата:

-Когато идват от Бога те се изпълняват
-В тях винаги помагаме на другите хора
-Те не са еднакво вълнуващи за всички
-Те отнемат време и решимост, за да се изпълнят
-Те се сбъдват, когато им останем верни
-Те се сбъдват на хората, които продължават да мечтаят
-Ако Бог не е в центъра, те могат да се превърнат в кошмар

„Нещата, които планирам няма да се случат веднага. Бавно, постепенно и сигурно наближава времето за изпълнение на видението. Ако ти се вижда бавно, чакай с търпение, защото със сигурност ще се сбъдне. Няма да се забави“ (Авакум 3:3)

Молитвата ми за теб днес е: да се сбъднат мечтите и сънищата, които имаш от Бога.

снимка: Интернет