Posts Tagged ‘ново начало’

Никога не е късно

„Докато Симон Петър стоеше край огъня и се топлеше, другите го попитаха: „Ти не си ли един от учениците на този човек?“ Но той отрече с думите: „Не, не съм!“ (Йоан 18:25)

„Има само едно правилно нещо, което можеш да направиш за грешните си постъпки“

Много добре осъзнаваме кога сме разочаровали някого, кога не сме живели съгласно принципите си или не сме отговорили на чуждите очаквания. Чувството не е приятно. Знаем кога не правим това, което би трябвало. Въпросът не е дали някое от тези неща ще ни се случи. Единственият въпрос е – кога и в какво ще се провалим. Всички се проваляме. Библията казва: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ (Римляни 3:23). Не позволявай провала да бъде окончателен, защото това е фатално!

Симон Петър познаваше това усещане. Той беше декларирал своята преданост към Исус и се беше клел, че ако е нужно, ще даде живота си за Него. По-рано през деня Петър извади нож, за да защити Исус от войниците, които Го арестуваха в Гетсиманската градина. А сега същият се кълнеше, но този път отричаше да познава Христос. Исус беше предупредил Петър, че ще бъде изкушен да го направи: „Преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от Мен“ (Матей 26:69-75).

Петър с мъка осъзна колко уязвим е станал поради напрежението от последните събития, но беше твърде късно. Той се оказа в погрешната ситуация, на погрешното място, правейки неправилното нещо. Тогава петелът пропя и „Петър си спомни думите на Исус… И той излезе навън и плака горко“ (Матей 26:75). Недей да правиш същата грешка. Неправилната постъпка никога няма да доведе до добър резултат.

Ще бъдеш подложен на натиск – може би да задоволиш свое временно желание или да извлечеш полза за себе си, да се приобщиш към дадена среда, в която има грях. А когато чувстваш натиск да направиш нещо неправилно, може да се поддадеш. Трудното решение, което взимаш в такива моменти, показва на кого най-много искаш да угодиш – на себе си, на приятелите си или на Бога. „И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено“ (Римляни 12:2). Всъщност нещата са доста прости – не се съобразявай, а се преобразявай.

Примамващо е да оправдаваш погрешните си постъпки или да обвиняваш другите за своя собствен избор, но грешката е твоя. Има само едно правилно нещо, което можеш да направиш за грешните си постъпки. Не се отдавай на съжаление, а потърси прошка. Признай греха си пред Бога, покай се, приеми Неговата милост и прошка. Бог казва: „Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва и оставя, ще намери милост“ (Притчи 28:13). Отърви се от греха бързо, преди да е заразил бъдещето ти. Не отричането на греха, а признаването му те променя. Когато се изповядваш пред Бога, целта ти не е да Му кажеш какво си направил – Той вече знае. Целта е да Му кажеш, че осъзнаваш греха си и молиш за прошка. Това освобождава прошката, очиства те и възстановява взаимоотношенията. Чудил ли си се някога защо казват „Изповедта е добра за душата“? Защото наистина е така!

Часове преди разпъването на Исус, Петър се отрече от Него, докато се грееше край огъня. Няколко дена след възкресението, той стоеше край друг огън, за да потвърди любовта си към Исус (Йоан 21:15-17). Някъде бях чел този чудесен цитат: „Когато сълзите на покаянието ти срещнат Христовата прошка, ти оставяш вината и намираш нова радост“.

Обвинителят на душата ти ще казва, че греха ти е твърде голям или че е твърде късно, но той лъже, а вината ти те кара да му вярваш. Никога не е късно за Божията прошка, освен ако не го повярваш.

Молитвата ми за теб днес е: дори и за момент не се отделяй от Божията благодат.

снимка: Интернет

Бог на новото начало

„Този месец ще ви бъде начало на месеците“ (Изход 12:2)

„Иска ми се да съществува чудно място, наречено „Земята на новото начало“

Поздравът „Честита Нова година“ не е достатъчен мотив за посрещане на новата година. Традиционен и добронамерен, той ни намеква, че удовлетворението от започналата година е свързано с това, което предстои да се случи в нея, а никой от нас не може да контролира това. Знаем, че заедно с приятните моменти и доброто отношение, което ще получим от другите, ще има и предизвикателства, които не очакваме, трудности, които не можем да предвидим.

Решил съм пожеланието ми да бъде „Благословена Нова година“, защото благословението е Божие присъствие и благоволение, независимо от моментните обстоятелства (2 Летописи 4:15-18). Харесвам ехтящата увереност на псалмопевеца: „Посещаваш земята и я напояваш, изобилно я обогатяваш. Божията река е пълна с вода. Осигуряваш житото им, като така приготвяш земята; напояваш изобилно браздите й, изглаждаш буците й, размекваш я с дъждове, благославяш поникналото от нея. Увенчаваш годината с благостта Си и от следите Ти капе благоденствие“ (Псалм 65:9-11). Ето така всяка Нова година е благословена. Това е очакването, с което искам да живея живота си всеки ден. Това е и сърдечната ми молитва за теб.

Преди много години научих един стих, който е подходящ за този сезон: „Иска ми се да съществува чудно място, наречено „Земята на новото начало“. Там всички грешки и болежки, заедно със своята тъга сваляш и закачаш удобно като стара дреха на закачалка“ (Луис Флечър). Това е копнежът във всяко сърце в началото на годината. На 31 декември навсякъде по света има събрани хора – всички те са с една надежда за новата година – животът им да бъде по-добър, да се справят по-добре, да бъдат по-добри.

Можеш да преживееш точно това – прошка за всеки грях, изцеление за всяка болка, свобода от всяко съжаление, надежда във всяка ситуация, мир в бурята, увереност, когато всички са несигурни, възстановяване на взаимоотношенията, мъдрост за всяко решение. Сам, но не самотен. Всеки ден с ново начало. В подножието на кръста, където Спасителят умря за греховете ти и живее днес, за да дари годината ти със Своята доброта (Исая 53:4-6).

Господ е Бог на новото начало. Имаш ли нужда от ново начало? Той ни представя Себе Си с простичките, но много дълбоки думи: „В началото Бог сътвори небесата и земята“ (Битие 1:1). Когато избави израилтяните от робството в Египет, Бог „рестартира“ еврейския календар, за да им покаже, че това е ново начало: „Този месец ще ви бъде начало на месеците, ще ви бъде първият от месеците на годината“ (Изход 12:2). Всемогъщият Бог завинаги промени историята на цял един народ. Той може да промени и твоята.

Нека това бъде ясно – новото начало не се случва, заради промяната в календара. То може да те „сполети“ само, когато благодатта и промяната започнат да работят вътре в теб. Само Бог може да направи това. „И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново“ (2 Коринтяни 5:17; виж още Филипяни 1:6, Евреи 12:2, Откровение 22:13).

Молитвата ми за теб днес е: да имаш благословена година, белязана от Божията благодат и доброта.