Posts Tagged ‘обучение’

Да се учиш и да растеш

„Всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си“ Лука 6:40

„Избирай мъдро и внимателно тези, които слушаш и на които поверяваш сърцето си“

Човек расте през целия си живот, защото се учи цял живот. За Исус се казва, че „растеше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и хората“ Лука 2:52. Исус е пример за едно добро развитие: в умествено, физическо, духовно и социално отношение.

Въпросът не е дали растеш. Въпросът е дали се учиш. Библията ясно ни казва, че растежът не е по желание. Той е необходим и дори задължителен. „Растете в благодатта и познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос“ 2Петрово 3:18. Тайната на здравия и добре балансиран растеж се крие в отношението, че все още не си постигнал всичко. Спреш ли да се учиш, спираш да растеш. Има какво да научиш от другите, както и те има какво да научат от теб.

Исус каза: „всеки ученик, който се усъвършенства, ще бъде като учителя си“ Лука 6:40. Избирай мъдро тези, които слушаш и на които поверяваш сърцето си. Искам учителите ми да бъдат хора, които всеки ден стават повече като Исус. Като се уча от тях и аз всеки ден ще ставам повече като Него.

Ти се нуждаеш от учители, но в същото време трябва да си учител и пример на благочестие, който другите да следват. С течение на времето хората от твоето най-близко обкръжение ще заприличат малко на теб. Павел с увереност можеше да напише: „Бъдете подражатели на мен, както съм и аз на Христос“ 1Коринтяни 11:1. Можеш ли да бъдеш така смел и уверен относно примера, който даваш на хората? Все пак внимавай, защото Библията казва: „Знаете, че тези, които поучават ще бъдат преценявани съобразно по-висок стандарт, затова имаме и по-голяма отговорност“ Яков 3:1(разширен превод).

Веднъж прочетох следното: „Ако искаш поучението ти да бъде с повече сила, направи всичко възможно да направиш учителя (себе си) по силен“. За да учиш и ръководиш другите трябва да подлежиш на обучение и никога да не спираш да се учиш. Ако искаш да си фактор в живота на хората, първо трябва да позволиш на Бог да бъде фактор в твоя живот

Молитвата ми за теб днес е: винаги се учи и ставай повече като Исус.

снимка: Интернет

Да се учиш цял живот

„Елате при мен… Нека ви науча“ (Матей 11:28)

„Истината е Личност, не идея. Исус е Истината“

Когато някой се учи да шофира е задължително колата да бъде обозначена с буквата „У“ – учебен. Това е добър начин останалите участници в движението да знаят, че трябва да бъдат още по-внимателни. Тази буква също показва, че водачът има още много да учи, за да може да шофира умело и безопасно.

Искам да живея като човек, който не спира да се обучава, особено по отношение на познаването и прилагането на истината в ежедневието. Искам винаги да търся и да не спирам да се уча в истината през целия си живот.

Никога да не спирай да се учиш, недей да предполагаш, че знаеш достатъчно. Постоянствай в наученото. Имай глад за истината – не просто за информация. Търси истинско разбиране и мъдростта. В своето приключение в света на познанието не прави грешката на хората, които Библията описва така: „Винаги се учат, но никога не могат да стигнат до познаване на истината“ (2 Тимотей 3:7).

Не се впечатлявай от своето или нечие друго знание, ако то не е в унисон с реалната истина и вечна истина – Божията истина. Истината винаги е практична и приложима в ежедневния живот.

Бъди ученик на живота, а не на теоретичните идеи. Винаги търси. Винаги наблюдавай. Винаги се учи. Никога няма да има момент, в който ще знаеш всичко, което може да се знае по една тема, а още по-малко по всички теми. Дори, когато знаеш много, винаги има някой, който може да те научи на повече. Винаги можеш да научиш още, стига да искаш. Колкото повече истина научаваш, колкото повече ходиш в нея, толкова по-добър ще бъде живота ти.

Вече на преклонна възраст, апостол Йоан ни показва Божието сърце за последователите на Христос: „За мен няма по-голяма радост от това, да чувам, че децата ми живеят в истината“ (3 Йоан 1:4 NLT). Чудя се дали, когато е бил по-млад не е имал по-възвишени очаквания към себе си и другите. Годините на израстване в близост до Бога и допира до изворът на мъдростта са променили гледната точка и приоритетите му?

Истината има чудесна, трансформираща сила, ако с постоянство живееш в нея. Тя не е това, което казваш на другите. Истината е това, което разбираемо показваш чрез живота си.

Ето към какво е привлечено сърцето на жадния за истина. Помни следното – истината не е идея или сбор от информация и факти. Истината е Личност. Исус е Истината. Исус каза: „Елате при мен… нека ви науча… и ще намерите почивка за душите си.“ (Матей 11:28:30). Исус е източника на истината. Никога няма да откриеш истината, която търсиш, нито ще научиш онова, което трябва да научиш, докато не повериш сърцето си в Неговите ръце.

Молитвата ми за теб днес е: да научиш онова, което наистина си струва да знаеш.

Снимка: Интернет