Posts Tagged ‘познание’

Жизнено важни въпроси

„Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?“ (Римляни 8:31)

„Там, където Бог е изговорил ясно Своето Слово, място за въпроси няма“

Жизненоважни въпросиЖивотът поражда много въпроси. Повечето въпросителни произтичат от ситуации, които са ни по-скоро наложени, отколкото избрани. Въпросът „защо“ обикновено е безполезен. „А сега какво?“ е въпрос, който е по-подходящ. Научи се да се справяш с неизбежните въпроси. Отговорите на някои ще бъдат очевидни, други – озадачаващи, а трети, съвсем ясно ще бъдат без отговор. Един малък брой въпроси могат и би трябвало да се пропуснат, понеже са плод само на любопитство и са си чиста загуба на мисли и време. Повечето въпроси са истинско предизвикателство, изискващи мисъл и корекция на предишни предположения. На други може да се отговори чрез мъдрост, събрана от житейска опитност, задълбочени размишления или мъдър съвет.

Въпросите могат и трябва да бъдат врата към познанието. Любопитството може да те разсейва или насочва – избери второто. Понякога си мисля дали това е въпрос, на който трябва да отговоря аз или някой друг. А защо не въпрос, който трябва да бъде оставен за друго време. Правилните въпроси могат да бъдат много полезни, отварящи нови области на разсъждения и открития. Правилният въпрос ще те насочи към най-добрия отговор. Въпросите трябва да ти носят истината, открита в Божието слово. Бог има отговор на всички твои питания.

Сред тривиалните въпроси, които си склонен да зададеш, съществуват и жизненоважни въпроси, които трябва да бъдат зададени. Те изискват отговор, точно както Йов се мъчеше да разбере: „Ако човек умре, ще оживее ли?“ (Йов 14:14). Този искрен въпрос може да бъде корена на цялата истина. „И както на човеците е отредено да умрат един път, а след това – съд, тъй и Христос, веднъж като принесе Себе Си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които Го очакват за спасение“ (Евреи 9:27, 28). Нищо в този живот няма да бъде сигурно и безопасно, докато и ако не живееш всеки ден в реалността на вечния живот.

Исус задаваше тези жизненоважни въпроси, които изпитваха сърцата на хората. „Защото каква полза има човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Или какво ще даде човек в замяна на живота си?“ (Матей 16:26). Никой не може да бъде мъдър, нито да се научи как да живее, нито да разбере кое е най-ценното в живота, докато не повери живота си сега и за вечността на Исус Христос като негов личен Господ и Спасител. Ето това е жизненоважен въпрос: „Възможно ли е тогава да избегнем наказанието, ако пренебрегнем такова велико спасение? Пръв Господ провъзгласи това спасение, а след това пред нас го потвърдиха всички, които го бяха чули“ (Евреи 2:3). Божието слово казва: „И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име (освен Христос), дадено между хората, чрез което трябва да се спасим“ (Деяния 4:12).

Павел зададе жизненоважни въпроси и намери отговорите във вечната истина за Божия характер и вярност: „Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов?“ (Римляни 8:31, 35, 37, 39). Отговорът, който дава спасение на душата и пълна увереност е този – никой и нищо не може да е по-силно от теб или да те отдалечи от Божията мощ и любов. Когато много неща изглеждат несигурни или всичко друго изглежда несигурно, тази истина не можем да я поставяме под въпрос.

Там, където Бог е изговорил ясно Своето Слово, място за въпроси няма.  „Защото сега отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде съвършеното, тогава това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорех, като дете мислех, като дете отсъждах. Но когато станах мъж, прекратих детското. Защото сега виждаме неясно, като в огледало, а тогава ще видим лице в лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и аз съм бил напълно познат. И така, остават тези трите: вяра, надежда и любов; но най-голямата от тях е любовта“ (1 Коринтяни 13:9-13). Прочети го отново: „Защото сега отчасти знаем…“ Това е реалността. Фокусирай се върху словото на Бог, което познаваш и характера на Бог, който е непроменим. През това време предложението на Бог е: „Достатъчна ти е Моята благодат, защото силата Ми се показва съвършена в немощ“ (2 Коринтяни 12:9).
За някои неща трябва просто да се доверим на преизобилната Божия суверенна мъдрост и благодат. Намери отговорите на въпросите, които можеш. Обърни се към Исус за тези, с които не можеш да се справиш. И докато правиш това, ходи с вяра.

Молитвата ми за теб днес е: бъди сигурен, че отговорът на всеки въпрос се намира в Исус Христос.

снимка: Интернет

Да познаваш Бог

„Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог“ (Псалм 46:10)

„За да опознаеш някого, трябва да инвестираш значителна част от времето и сърцето си“

Как опознаваш някого наистина добре? Понякога съм си мислел, че познавам някого само, за да разбера с изненада колко малко зная за него и той за мен. Имаме много познати, но приятелите са малко. Фейсбук затвърждава една доста мъглява концепция за приятелството. За да създадеш приятелство, се изисква много повече от това да натиснеш „потвърждавам“. Приятелството е продукт на значителна инвестиция на време и емоции. За да опознаеш някого и да му се довериш, са ти нужни достатъчно време и споделени преживявания, само по този начин се формират трайни приятелства. Взаимоотношенията са процес на съзнателно споделяне на живота с другите.

Но мислите ми днес са за едни взаимоотношения, които не приличат на никои други – стремеж за лично и интимно познаване на Бога, който продължава цял живот. Да познаваш Бога означава много повече от това да имаш интелектуални знания за Него. Библията съветва: „Сприятели се сега с Бога и бъди в мир; от това ще дойде добро за теб“ (Йов 22:21). Опознаването на Бога изисква време и смислена комуникация, в която сърцето ти има по-голямо значение от главата. Има много хора, които знаят за Бога, но ти можеш да Го познаваш по начин, който променя живота. „Това е вечният живот: да познават Теб – единствения истинен Бог и Исус Христос, когото Ти изпрати“ (Йоан 17:3).

Всъщност не можеш да познаваш Бога, ако нямаш желание да промениш живота си. Павел написа от личен опит: „Затова, ако някой е в Христос, той е ново творение. Старото си отиде. Новото дойде! И всичко това идва от Бога, който чрез Христос ни помири със себе си и ни повери служението на помирението на хората с Бога. Ние носим послание, че Бог помирява света със себе си чрез Христос, без да държи хората отговорни за прегрешенията им“ (2 Коринтяни 5:17-19).

Бог те кани да Го опознаеш: „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог“ (Псалм 46:10). Времето и вниманието са два съществени елемента, необходими за познаването Му. Бог казва: „Млъкнете“ (Псалм 131:1, 2). Нашият живот е всичко друго, но не и мълчалив. Ангажиментите и заетостта в света ни се противопоставят на вътрешното равновесие, необходимо за познаването на Бога. За да Го опознаеш се изисква съзнателно забавяне на темпото, а за да Го чуеш се изисква да се упражняваш да чуваш със сърцето си. Пророческите думи на Исая са ясни: „Защото така казва Господ Йехова, Святият Израилев: Чрез завръщане и почивка ще се избавите, в безмълвие и увереност ще бъде силата ви“ (Исая 30:15-18).

Докато бях в колежа, а и сега, стихът на живота ми и вика на сърцето ми е: „Искам да позная Христос и силата на възкресението му, искам да споделя страданията му и да бъда като Него в смъртта му“ (Филипяни 3:10). Не твърдя, че съм го постигнал, но зная, че сърцето ми все още копнее да Го познавам. Искам да познавам Бога, искам и ти да Го познаваш по един реален и личен начин (Данаил 11:32). Не бъди като хората, които Павел описва така: „Те твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него“ (Тит 1:16). Нека да опознаваме Бога и свидетелство да бъде това, че „ходим, както Исус е ходил“ (1 Йоан 2:3-6, 4:8).

Молитвата ми за теб днес е: влагай от времето и сърцето си, за да опознаваш Бога повече всеки ден.

снимка: Интернет