Posts Tagged ‘потенциал’

Реализиран потенциал

„Тогава Господ го попита: Какво е това в ръката ти?“ (Изход 4:2)

„Ако разчиташ на Божията сила, ще имаш големи постижения“

Реализиран потенциалВ теб има потенциал, даден от Бога и уникален. Малко хора разпознават пълния си потенциал, а още по-малко го реализират напълно. Ако вярваш, че Бог те е създал по Своя образ, трябва да приемеш, че са ти дадени възможности, по-големи от способностите ти в момента (Псалм 139:13-16). Потенциалът, който имаш, са точно тези уникални възможности. Преценявай какво ти дава Бог, а не какво ти липсва. Не можеш да развиеш потенциала си като се фокусираш върху ограниченията. Всеки има ограничения. Някои се приспособяват към своите, а други ги надрастват. Изборът е твой.

Когато Бог призова не особено ентусиазирания Моисей като избавител на Израел, Той го попита: „Какво е това в ръката ти?“ (Изход 4:2). Моисей държеше в ръката си всичко, от което Бог се нуждаеше. Това важи и за теб. Бог ще използва за Своя слава онова, което е поставил „в ръката ти“. Жезълът в ръката на Моисей представяше неговия потенциал, но той все още не осъзнаваше, че Бог може да го използва, за да покаже силата Си и да раздели водите на Червено море. Постиженията щяха да последват желанието на Моисей да предаде жезъла и себе си на Божията сила.

Каквито и ограничения да си мислиш, че имаш – минало, възраст, здраве, образование, финанси, интелигентност, таланти – те не трябва да те разубеждават да преследваш по-големи постижения, а да те убедят да се довериш на Бога. Без Него не можеш да достигнеш пълния си потенциал, независимо колко големи неща си постигнал (Йоан 15:5). Исус казва: „Който стои в Мен и Аз – в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо“, нищо с трайна стойност, нищо, което да има значение за вечността, нищо в сравнение с това, което Бог може да направи чрез теб.

Когато наистина вярваш, че Бог е способен да направи невъзможното за теб, ще се тревожиш по-малко, а ще се молиш повече за Неговата намеса. Само сила и способности няма да ти помогнат да достигнеш пълния си потенциал. Ако разчиташ на Божията сила ще имаш големи постижения и ефективност. Свежото помазание на Святия Дух ще доведе до реализирането на пълния ти потенциал.

Павел се бореше с нещо, което според него го ограничаваше и молеше Бога за премахването му. Вместо това Бог го убеди, че Неговата благодат е достатъчна, независимо от ограниченията, които времето и обстоятелствата налагат. „Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми се показва съвършена в немощ.“ Какъв беше отговорът на Павел? „И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива на мен Христовата сила… защото, когато съм немощен, тогава съм силен“ (2 Коринтяни 12:7-10). Ти също подобно на Павел „можеш всичко чрез Онзи, който те укрепява“ (Филипяни 4:13).

Ограниченията не трябва да бъдат определящи за възможностите. Бог може да промени всяка ситуация. Това, което мислиш за своя сила всъщност те ограничава, защото ти пречи да зависиш от Бога. Обикновено, когато си мислиш, че можеш да постигнеш всичко съвсем сам, се сблъскваш с трудности и дори се проваляш. Най-големите ти успехи идват, когато се доверяваш на Божията мъдрост, насока и сила, и също така приемаш щедростта и помощта на околните. Истинският успех се надгражда върху опита и постиженията на други преди теб и до теб. Това е начинът да достигнеш пълния си потенциал (Колосяни 1:27).

Молитвата ми за теб днес е: да откриеш всичко, което Бог е заложил и планирал за теб.

снимка: Интернет

Реклами

Пълен потенциал

„Защото Бог е, Който ви прави и да искате, и да действате според благата Му воля“ (Филипяни 2:13)

„Бог иска само едно нещо за теб – най-доброто“

За никого от нас покорството не е нещо естествено. Още от раждането си искаме да постигнем своето, имаме склонност към своенравие и независимост, която презира всеки опит действията ни да бъдат направлявани. Но във всекидневният живот, а особено в духовното ни развитие, покорството не ни принуждава да правим неща, които не желаем и със сигурност не изисква от нас ненужното. Покорството е средство, което Бог използва, за да ни направи продуктивни, да ни гарантира успех и удовлетворение от достигането на пълния ни потенциал. Можем да постигнем повече, отколкото си мислим, можем да станем по-добри, отколкото някога сме били. Не бива да се задоволяваме с по-малко.

Вкъщи и на работа покорството може да изглежда само като задоволяване на нечии прищевки, но ако се подчиним с готовност, радост и старание, ние ще спечелим най-много. Това важи още повече за покорството ни към Бога. Ако сме убедени, че Бог иска само едно нещо за нас – най-доброто – с радост ще прегърнем истината, че „Бог е, Който ни прави и да искаме, и да действаме според благата Му воля. Да вършим всичко без ропот и съмнение“ (Филипяни 2:13, 14).

Божието слово заявява: „Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти“ (3 Йоан 2). Успех и здраве – не искаме ли най-много именно това? Но каква е уловката? Библията учи, че тези неща са неразделно свързани с нашето духовно здраве. Те присъстват в живота ни дотолкова, доколкото „благоуспява душата ни“.

Покорството е Божия начин, а не само по-добра възможност. То е единственият начин да постигнем пълния си потенциал, да намерим реализация и удовлетворение до най-дълбоките нива на личността. Бог ни е създал да бъдем продуктивни, а не само заети и безспирно работещи. Някои хора са ефикасни, но не винаги са ефективни. Други са ефективни, но не са ефикасни. Покорството ни помага да бъдем и двете – без пропиляна енергия и усилия, без нереализиран потенциал.

Представете си колко жалко би било в края на живота си да осъзнаем, че сме могли да постигнем повече и да бъдем по-добри. Бог не иска да пропилеем нито един миг от живота си. Бог не иска и частица от усилията и енергията ни да бъдат насочени в погрешна посока. Той не иска да пропуснем нито една възможност. Можем да постигнем повече, отколкото смеем да мечтаем, но само ако Бог направлява живота ни. „Защото Бог е, Който ви прави и да искате, и да действате според благата Му воля“. Ще намерим пълният си потенциал само в Неговата воля.

Молитвата ми за теб днес е: избери Неговият път, защото така е най-добре за теб.

снимка: Интернет

Живот без ограничения

„Вода за плуване, непроходима река“ (Езекил 47:5)

„Спри да чакаш и да си губиш времето – скочи в центъра на живота“

Всеки има ограничения. Но нашите обикновено не са така тесни, както си мислим. Може би „нормалното положение“ за всички хора ни води до грешното разбиране, че техните ограничения са и наши.

Като дете казвах на баща си: „Не мога да направя това“, а той ми отговаряше: „Ако мислиш така наистина няма да можеш“. В същото време и двамата знаехме, че има неща, на които не сме способни. Той рано успя да ме научи, че с малко увереност в себе си, с много работа и помощ от някого ще мога да направя повече, отколкото си мисля.

Днешният стих описва как Бог показа видение на пророк Езекил до една река, чиято дълбочина и широчина се увеличаваха. Той усещаше това в глезените си, после до колената си, след това до кръста… докато стана „вода за плуване, непроходима река“.

Възможностите се увеличават, когато приемеш тези, които вече имаш. Животът става по-богат, когато се противопоставяш на трудностите. Успехът се постига, когато приемеш, че има и възможност за провал. Ще достигнеш своя максимален потенциал, когато се опиташ да живееш без ограничения. „Моля се Той да ви даде според богатствата на Неговата слава да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек“ (Ефесяни 3:16).

Всъщност, става въпрос не да махнеш ограниченията от себе си, а да махнеш тези, които си поставил на Бога. „Бог може да направи несравнимо повече, отколкото молим или мислим, според действащата в нас сила“ (Ефесяни 3:20). Бог често ни призовава да направим нещо, за което нямаме достатъчно ресурс, но докато не разберем, че основният ни източник е Той – няма да можем да го направим (Филипяни 4:19, Колосяни 2:10). Не произходът, образованието, външния вид и недостатъчните ресурси ни ограничават.

Езекил осъзна, че живота може да бъде без ограничения, когато видя, че „на реката, на бреговете й от тази и от онази страна, ще растат всякакви дървета за храна, чиито листа няма да вехнат и плодът им няма да свършва – всеки месец ще раждат нови плодове, защото водата им изтича от светилището; и плодовете им ще бъдат за храна, а листата им – за изцеление“ (Езекил 47:9, 12). Спри да чакаш и да си губиш времето – скочи в центъра на живота. Протегни се, постави нови и по-широки граници, а където е нужно – разчупи ги. Мини отвъд онова, което те ограничава. Започни с великото приключение на душата. Протегни се към всичко, което Бог ти е приготвил – живот без ограничения.

Молитвата ми за теб днес е: премахни ограниченията – от себе си и от Бога.

снимка: Интернет