Posts Tagged ‘признателност’

Заслужено признание

„Нашата способност е от Бога“ (2 Коринтяни 3:5)

„Успехът е неоправдана гордост, ако с него не почиташ Бога и не Му служиш“

Открил съм, че много бързо казваме „Аз го направих“, когато имаме успех, отколкото, когато сме забъркали каша. Когато нещо се получи добре сме готови да оберем лаврите. Дори тази готовност ни е малко в повече. Това ли е причината, поради която хората се бавят, когато трябва да отдадат заслуженото за успеха си и на други, които са допринесли за него? Има един добър принцип, който е хубаво да спазваме – на всеки трябва да се отдава заслуженото признание.

Някой правилно е отбелязал – ако видим костенурка върху някой висок стълб, то тя не се е качила там сама. Когато си готов с благодарност да признаеш неоценимата помощ, която си получил, за да стигнеш до сегашното си положение, тогава ще си готов за още по-голям успех. Каква връзка има всичко това с живота ни всеки ден? Бих искал да те попитам – дал ли си подобаващото на Бога място в живота си?

Ето каква е истината. Всяко добро нещо, което е дошло в живота ти е белязано от Божият отпечатък, без значение дали го признаваш или не. „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините“ (Яков 1:17). Твоят успех е неоправдана гордост, ако с него не почиташ Бога и не Му служиш. Има нещо страшно в това да не отдадеш на Бога полагащото Му се признание. „Нашата способност е от Бога“ (2 Коринтяни 3:5). Нима не става ясно? Когато отдаваш на Бога цялата слава, начинът ти на живот ще бъде белязан от смирение, истинска благодарност и щедрост.

Библията казва: „Отдавайте на всички дължимото… на когото почит – почитта“ (Римляни 13:7). Ако е нормално да отдаваме дължимото уважение на хората, то колко повече трябва ясно да свидетелстваме за многообразната Божия благодат и безбройните Му благословения. Апостол Павел правилно казва: „Всичко мога чрез Христос, който ми дава сила“ (Филипяни 4:13).

Молитвата ми за теб днес е: никога не пропускай да почетеш Бог за всичко, което ти дава.

снимка: Интернет