Posts Tagged ‘принцип’

Поглед нагоре

„Мойсей… гледаше към Него, който е невидим“ (Евреи 11:27)

„Погледът нагоре тегли след себе си сърцето“

В своя блог „Признанията на едно уморено супермомиче“, Сузана Отман, разказва следната история: „Започнахме да учим движения към песни в неделното училище. Снощи моят 2-годишен племенник, Дрю, показваше на майка си какво е научил. Той знаеше твърде малко движения от песента „Някъде далеч в една ясла“. Имах любими движения от неговите – за „звездите в небето“. Вместо да покаже с ръчички как звездите пръскат лъчи, той започна да сочи с показалчета към небето, танцувайки нещо като диско. Това просто ме накара да погледна нагоре. Мисля, че Дрю беше уцелил. Посочете с пръст към небето. Този поглед нагоре ще изтегли след себе си и сърцето.

Помисли върху последното твърдение. Какво тегли сърцето ти, към какво го тегли?

Ако не гледаш къде отиваш, може да стигнеш на непредвидено място. Мисля, че точно поради тази причина животът на много хора е объркан. Животът ни много лесно може да тръгне в погрешна посока, ако започнем да се разсейваме. Лошите неща изместват добрите, а добрите заместват по-добрите. Възможно е незабелязано да се задоволиш с по-малкото, ако изпуснеш от погледа си великото. Много често сърцето ти броди, където иска и откриваш, че мислите, чувствата и стъпките ти го следват. Сузана е права, опитай! Поглеждайки нагоре, очите ни сякаш теглят след себе си сърцето. Библията ни учи: „А всички ние, с открито лице като в огледало гледаме Господната слава и се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух“ (2 Коринтяни 3:18).

Исус проповядваше същия принцип: „Там където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви“ (Матей 6:21). Неговото решение за правилно фокусиране на живота е „да си събираме съкровища на небето“ (Матей 6:20). Избери това, което е ценно, полезно за теб и е от значение за вечността. След това живей по начин, който ще тегли сърцето ти към Бога. Това означава да включиш своите ценности, приоритети, забавления, приятелства и всекидневни дейности.

На Мойсей сигурно би му било трудно да се откаже от привилегиите и властта на Египет, ако не беше погледнал отвъд „съкровищата на Египет“: „Мойсей с вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа като човек, който вижда Невидимия“ (Евреи 11:24-27). Той беше привлечен от Този, когото избра да следва с цялото си сърце. Библията казва: „Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота“ (Притчи 4:23).

Павел даде мъдър съвет: „И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога“ (Колосяни 3:1-3). Насочи погледа си към небесните реалности, нека те изпълват мислите ти и сърцето ти ще бъде притеглено в тази посока.

Молитвата ми за теб днес е: насочи вниманието и любовта си към небесните неща.

снимка: http://www.sxc.hu

Принципът на жетвата

„…понеже каквото посее човек, това и ще пожъне“ (Галатяни 6:7)

„Контролирай мислите си и нещата, към които се привързваш, по този начин успешно ще направляваш живота си“

Умът и сърцето са плодородна почва. Там растат повече неща, отколкото можем да си представим. Това, което редовно засаждаме там, най-накрая ще даде плод, било то добър или лош. Зависи какво засаждаме. Твърде вероятно е собственото ни сърце и ум да бъдат най-плодородната почва, в която някога ще сеем. И на това плодородно място семената, които сеем ще дадат изобилен плод. Затова е от първостепенна важност да подбираме внимателно и мъдро мислите и пристрастията, които допускаме там.

Този принцип е валиден и за този живот, и за следващия – ще пожънеш това, което си посял, и то в по-големи количества. Мъдро е целенасочено да сеем това, което се надяваме да получим и никога да не посяваме дори и семенце от нещата, които не бихме искали да имаме в живота си.

Библията казва: „…понеже каквото посее човек, това и ще пожъне“ (Галатяни 6:7). Първо лошата новина: „Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление…“ И сега добрата новина: „а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот“. И в двата случая това е действителността: „…своевременно ще пожънем“ (Галатяни 6:7-9). Жътвата е неизбежна – в единия случай ще пожънеш това, с което Той иска да те благослови, а в другия – това, което си избрал за своя собствена вреда.

Вероятно си забелязал, че ако се притесняваш известно време за нещо, скоро тревогата ти започва да расте. Леката тревога скоро се превръща в силен и завладяващ страх. Изкушение, на което тайно се наслаждаваш в ума си, скоро се изражда в неправилни постъпки пред очите на всички. Неправилни желания скоро се израждат в нечист апетит. Контролирай мислите си и нещата, към които се привързваш, по този начин успешно ще направляваш живота си. Давид се молеше: „Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, Канара моя и Избавителю мой“ (Псалм 19:14).

От друга страна, ако мислиш положително и се съсредоточаваш върху възможностите, които имаш, вярата и увереността ти ще нарастват. Апостол Павел, несправедливо затворен в Рим и подложен на местната сурова реалност, пише: „Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос… мислете за нещата, които са добродетелни и заслужават възхвала, които са истински и благородни, праведни, чисти, красиви и достойни за възхищение“ (по 2 Коринтяни 10:3-5 и Филипяни 4:8).

Молитвата ми за теб днес е: когато сееш мисли за това, което се надяваш да пожънеш.

снимка: Интернет