Posts Tagged ‘пълно’

Оцеляване или истински живот

„Защото израсна пред Него като издънка и като корен от суха земя“ (Исая 53:2)

„Можеш да живееш истински, когато към живота си добавиш оптимизъм, роден от вярата в Божия характер и всемогъщество“

Не зная много за ботаниката, но зная, че растението не може да живее пълноценно в суха земя, то изсъхва и умира. От всички описания, които имаме в Библията за Исус, „корен от суха земя“ не звучи много обнадеждаващо. А ти си мислиш, че ти е трудно… Хората те пренебрегват или обиждат. Някой се е отнесъл нечестно с теб, а друг говори неверни неща по твой адрес.

Ето как един автор обяснява това описание на Исус: „Имаш трудности в живота? Бог взе на Себе си човешко тяло и живееше между тези, които искаха да Го убият, защото Той искаше да ги спаси“. А понякога си мислиш, че ти е трудно. Тайната на победата в това трудно време е същата, както при Исус – отдели време за молитва и общение с Небесния Баща, за да не изпускаш от поглед вечността, ежедневно подновявай силата си.

Устояването е важно, но само устояване не стига. То ни помага да оцелеем в момент на трудност и ни дава твърдост. Но да оцеляваш е едно, а да живееш – съвсем друго. Можеш да живееш истински, когато към живота си добавиш оптимизъм, роден от вярата в Божия характер и всемогъщество. Библейската концепция за устояване и твърдост е търпеливо упование, което не само помага да преминеш през труден момент, но то се учи и расте в резултат от трудностите (2 Коринтяни 4:7-9).

Исус не изгуби Своята цел като с радост вършеше волята на Своя Небесен Баща. Нямаше колебание какво прави и защо го прави. В трудни моменти си изкушен да отмахнеш очите си от целта и да се отдадеш на унинието и разрухата, вместо да очакваш и търсиш нови възможности. Един добър мой приятел често казва: „Трудните периоди не траят дълго, но хората, които издържат, продължават да побеждават“. Точно тези трудни периоди изграждат характера ни и пречистват сърцата ни, а това са нещата, които Бог цени и благославя (Римляни 8:18).

Погледни вътре в себе си и може да изпаднеш в съжаление. Погледни надолу и може да ти се прииска да се откажеш. Огледай се наоколо и може още повече да се обезсърчиш. Погледни нагоре и ще видиш Причината, която те прави силен. Библията ни насърчава да „тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще, като гледаме на Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Му радост издържа кръста, като презря срама, седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за Този, който издържа такава враждебност против Себе Си от грешниците, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Не сте се съпротивили още до кръв в борбата си против греха“ (Евреи 12:1-4).

Молитвата ми за теб днес е: цени характера и процъфтявай, дори и в суха земя.

снимка: Интернет