Posts Tagged ‘реалност’

Ненарушим закон

„Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон“ (Галатяни 6:2)

„Можеш да промениш живота си, ако изместиш фокуса от себе си върху другите“

Ненарушим законОпределеното ограничение на скоростта не е просто едно предложение, то е защита. Федералните приходни такси не са само препоръчителен принос, те са изискване. Гравитацията не е само временно предпочетена реалност, тя е природен закон, точно както аеродинамиката контролира полета. Ако ги пренебрегнеш, това става за сметка на собствената ти безопасност и за твоя вреда. Точно по същия начин има ненарушими закони и в Божието царство.

Десетте Божии заповеди не са десет предложения. Бог постанови закон – ненарушим и вечен. Когато Бог казва „десятъкът Ми принадлежи“, Той не изисква твоята благотворителност – това е закон, който неизбежно задейства принципа на сеенето и жъненето (Малахия 3:8-12 и 2 Коринтяни 9:6-8).
Исус казва: „Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих и вие така да се обичате един друг“ (Йоан 13:34). Той не изисква твоите най-добри усилия. Любовта е законът на живота и взаимоотношенията в Божието царство. Твоето покорство на Божиите закони, освобождава Неговите благословения.

Ние живеем върху няколко акра земя в Тексас, заедно с три кучета, крави, коне и малки магаренца – всичко това в рамките на обезопасяващи огради, обграждащи достатъчно много място. В безопасността на тези огради те имат свободата да се забавляват и да изследват. Извън тези огради те могат да бъдат наранени или да станат жертва на други. Извън тях могат да им се случат само лоши неща.

Свободата не означава да вършиш всичко, което ти пожелае сърцето. Свободата без закон се превръща в разпуснатост (Галатяни 5:13, 14). Божиите закони очертават граници, които са безопасни и благотворни. Неговият закон не цели да те ограничава и пречи; той тренира и направлява волята ти. Божият закон те пази да не се заблудиш, излизайки извън границите на това, което е най-добро за теб и другите. Павел поучава младия Тимотей: „А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой, както Бог е предназначил“ (1 Тимотей 1:8).

Когато Исус Навин се приготвя да влезе в Ханаан, земята на обещанието и изобилието, Бог го насочва към закона и неговите обещани благословения: „Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Мойсей ти даде заповед; не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш“ (Исус Навин 1:7-9).

„Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон“ (Галатяни 6:2). Това е повече от вършенето на нещо добро, това е правилното нещо, което трябва да вършим. Любовта, действаща и видима, се покорява на Христовия закон. Ако искаш животът ти да бъде благословен и богат на удовлетворение и щастие, търси възможности да служиш на другите, споделяйки техните тревоги и грижи, дори когато имаш собствени проблеми.

Когато поемаш товара на другите, правейки техния път малко по-лесен, Бог ще поеме твоя товар. Измествайки фокуса от себе си върху другите, ще промени живота ти.  „И Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си“ (Йов 42:10). Моят приятел, Харолд, казва така: „Това, което правиш да се случва на другите, Бог ще направи да се случи на теб“. Открих, че това е вярно за живота ми. Ти имаш най-голяма полза от щедростта и добрината, които показваш към другите. Христовият закон е неотменим закон. Покорявай му се и ти ще успяваш и благоденстваш: „Колко обичам аз Твоя закон!“ (Псалм 119:97).

Молитвата ми за теб днес е: научи се да обичаш и почиташ Божия закон.

Небето

„Наследство нетленно… запазено в небесата за вас“ (1 Петър 1:4)

Този кратък отрязък от време ще определи къде ще прекараш вечността.

НебетоЖивотът е твърде кратък епизод в сравнение с вечността. Ето защо е толкова важен. Този кратък отрязък от време ще определи къде ще прекараш вечността. Нека споделя няколко неща, които Исус казва за Небето. Първо, отвори Библията си и прочети Йоан 14:1-4. Исус говори от личен опит и с авторитет за Небето, защото това е Неговият дом. „Исус знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца… и че Той от Бога е излязъл и при Бога отива…“ (Йоан 13:1,3). След Възкресението Лука описва и Възнесението на Исус. „И докато се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама мъже в бели дрехи застанаха при тях, които и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Иисус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето“. (Деяния 1:10-11).

Небето е реално. Исус говори ясно и с увереност за Небето. „В дома на моя Баща има много жилища. Ако не беше така щях да ви кажа“. (Йоан 14:2). Реалността на Небето не почива на празни надежди и сантименталност. Небето стои на авторитета на Божието Слово и истината, изговорена от самия Христос. Ако Небето не беше реално – колкото и немислимо да е това – тогава нямаше да има нито Бог, нито Спасител, нито спасение, а смъртта щеше да е фатална и окончателна. Всеки човек щеше да живее цял живот изгубен в греховете си, след това да умре и да спре да съществува. Стоял съм пред твърде много надгробни паметници и  много мои приятели и роднини са вече там. Не мога да не вярвам в Небето.

Небето е специално подготвено място. „Отивам, за да ви приготвя място“  (Йоан 14:2). Небето е място, подготвено за теб – завинаги. По някакъв начин, специфичен само за теб. Небето е място на пълно блаженство и благословение – дом, завинаги в Божието присъствие.

Небето е запазено място за теб. „И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие“ (Йоан 14:3). Казано е, че в Небето се намира „надеждата, която се пази за вас на небесата… наследство нетленно… запазено в небесата за вас“ (Колосяни 1:5/1 Петър 1:3-5).

Има начин да си сигурен, че Небето ще бъде твоята крайна дестинация. Не се заблуждавай, няма много пътища към Небето. Има само един – през личната ти вяра в Исус Христос като Спасител. Прочети Римляни 10:9-10. Библията както и апостолите са ясни по този въпрос: „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между хората, чрез което трябва да се спасим“ (Деяния 4:12). Небето ще бъде Твоята крайна дестинация със сигурност само ако Исус е твоят Спасител и Господ. Той каза ясно: „Аз съм Пътя, Истината и Живота. Никой не може да дойде при Отца, освен чрез Мен“ (Йоан 14:5-6).

Молитвата ми за теб днес е: знай, че Небето е реалност и живей подобаващо.

Обича ме, не ме обича!

„Ние сме познали и повярвали любовта, която Бог има към нас“ (1 Йоан 4:16)

„Любовта дава живот без граници“

Обича ме, не ме обича!Животът е пътуване в познанието. А познанието идва, когато задаваме правилните въпроси и вярваме в правилните отговори. Със сигурност сме се сблъсквали с въпросът дилема: „Обича ме, не ме обича“. Когато животът ти „сервира“ този въпрос по отношение на теб и Бог, отговорът ти ще има вечна стойност. Всеки човек дълбоко в себе си иска да бъде обичан от Бог и има нужда от тази любов. Но много хора никога не приемат напълно, че Бог ги обича. Те са като деца, които продължават да късат лист по лист от цветето и да повтарят: „Обича ме, не ме обича“. Ти трябва да решиш завинаги този въпрос с отговора: „Обича ме! Той винаги ме е обичал и винаги ще ме обича“.

А може би си между тези, които знаят, че Бог винаги ги е обичал и винаги ще ги обича (Ефесяни 2:1-10). Знанието, че Бог ни обича е най-важната и променяща истина, която можем да научим през живота си. Без значение какви са преживяванията ни или колко много се налага да се борим с въпроси и съмнения, ние трябва да сме убедени, да „познаваме и да сме повярвали в любовта, която Бог има за нас“. Ето какво аз самият съм научил за любовта:

(1) Това, което си мислим, че Бог мисли за нас е важно. Много хора са неуверени в това, което Бог мисли за тях, въпреки ясните думи на Библията:„Защото Бог толкова възлюби света, щото даде Своя единороден Син, за да не погине нито един… Бог не изпрати Сина Си на света, за да съди света“ (Йоан 3:16, 17). Какво повече да кажем? Какво смяташ, че мисли Бог за теб? Колкото и силна да е любовта, тя не може да те промени, докато не повярваш в това, че тя го прави и ще продължи да го прави. „Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва“ (Марк 9:23). Любовта има огромна сила в ежедневието ти, когато вярваш в това и го позволиш. Не вярваш ли – става много по-трудно.

Обича ме!(2) Реалността на твоя духовен живот зависи от увереността в Божията любов. Духовният ти живот не може да надхвърли мярката на Божията любов, която си приел. Има динамика в него, а тя може да бъде освободена, само когато човек направи това с цялото си сърце. Искаш ли още от Христовата пълнота? Влез по-дълбоко в любовта Му. Божията любов за теб е безгранична – без лимит и без мярка. Границите поставяш ти. Твоята победа над греха и лошите навици е пряко зависима от убедеността ти в Божията любов, която е видима в благодатта и прощението, които ти е дал. Любовта дава живот без граници.

„Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете в състояние да разберете заедно с всичките светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота“ (Ефесяни 3:16-21).

Какво се случва в резултат на тази убеденост в любовта? Божията любов те води в изобилие, което не е възможно да бъде изпитано по какъвто и да е друг начин: „И да се изпълните с цялата Божия пълнота“. Защо приемаш идеята, че заслужаваш само трохи? Каква според теб може да бъде тази пълнота? Любовта те води там. Той те обича.

Молитвата ми за теб днес е: остави Бог да те обича така, както Той иска.

Сподели

Твоят личен треньор

Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви и няма да се отклони от него, дори когато остарее“ (Притчи 22:6)

„Предоставена ти е привилегията да имаш личен треньор, който да те поддържа във форма“

trainПомислете с мен. Ако Библията учи родителите да следват този съвет, не е ли съвсем нормално и нашия небесен Баща да го следва? Бог никога не може да бъде обвинен в отношение от типа: „Прави каквото ти казвам, а не това, което аз правя“.

През последните години особено се популяризира идеята за лични треньори като ударението е върху лични. Преди само най-богатите и известни хора можеха да си позволят такава луксозна услуга, за да бъдат винаги във форма. А днес почти всеки може да има личен треньор.

Личният треньор приспособява упражненията и тренировките така, че те да отговарят на нуждите на човека. Ясно е, че индивидуалното и целенасочено внимание на един професионалист в дадена област ефективно адресира нуждите на трениращия.

Обучавай се в благочестието, защото телесното обучение е полезно за малко, а благочестието е полезно за всичко, тъй като има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот“ (1 Тимотей 4:7, 8). Никой не би оспорил нуждата от добро физическо състояние, но още по-важно и ценно е да бъдем в добро духовно състояние. Разликата между двете е, че едното е „за малко“, а другото „за сегашния и за бъдещия живот“.

Кой би отрекъл нуждата от духовна форма или от напътствие и помощ, за да е в добра духовна форма. Струва ми се, че не е толкова лесно, колкото звучи. „А всеки, който се състезава, се въздържа във всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние – нетленен. Затова, аз така тичам – не като към нещо неизвестно; така удрям – не като че бия въздуха; а уморявам тялото си и го поробвам, да не би проповядвайки на другите, аз самият да стана неодобрен“ (1 Коринтяни 9:25-27). Предоставена ти е привилегията да имаш личен треньор, който да те поддържа във форма.

Исус обеща точно това – личен треньор, за да може ленивата душа да бъде по-активна и отслабналия дух по-здрав и насочен към вечните, непреходни неща (1 Коринтяни 3:1-4). Учениците на Исус бяха учудени, когато Той им каза: „За вас е по-добре Аз да отида, защото, ако не отида, Застъпникът няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя… А когато дойде Духът на истината, ще ви води в цялата истина“ (Йоан 16:7-14). Твоят личен треньор е Святия Дух. Исус смята, че Святия Дух е ключово важен за твоето добруване. Той знае как точно да те тренира, за да знаеш по кой път да вървиш. Довери му се, слушай Го, следвай Го. Ще се чувстваш много по-добре.

Твоят личен треньор не просто живее с теб – Той живее вътре в теб и постоянно те води в пътищата и волята на Бога. Пази те от опасностите, от реалните видими и невидими атаки. Поправя те, когато грешиш (което се случва често) и те пази от „греха, който лесно ни оплита“ (Евреи 12:1).

За да бъдеш във форма се иска дисциплина и работа. Не е лесно. Не става за ден или два. „Нито едно упражняване на дисциплина не изглежда да е за радост, а за скръб; но после донася мирния плод на правдата на тези, които са били обучавани чрез него“ (Евреи 12:11).

Молитвата ми за теб днес е: да пазиш сърцето си насочено към приоритетите на царството и вечните стойности.

снимка: Интернет.

Сподели

Нищо ново

„Не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас“
(1 Петрово 4:12)

„Животът не винаги е честен, но Бог винаги е“

lookВсеки обича изненадите, когато са приятни – неочакван подарък, добри новини или изненада за рожден ден. Но много често нещата, които ни изненадват не са толкова приятни и желани.

През годините на моето пастируване, много често хора в различни трудни ситуации са ми казвали: „Животът не е честен“. Разбира се, че не е. Защо да очакваме да бъде честен?

Животът не винаги е честен, но Бог винаги е! Понякога добрите хора, които заслужават нещо добро – не го получават. А хората, които не са толкова добри – като че ли им се разминава. Това не е честно. И Давид се чувстваше така, когато написа: „Краката ми без малко се препънаха, стъпките ми почти се подхлъзнаха, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на безбожните“ (Псалом 73:2, 3). Това е несправедливо, нали?

Защо злите да успяват? Защо праведните да страдат? Това са въпроси от древността, които се задават и днес. Ако гледаме на преживяванията няма да намерим отговорите – било то нашите или чуждите. Фактите ще ни объркат, освен ако не познаваме Истината, а пълната и вечна Истина се намира в Бог и Неговото Слово.

Петър пишеше до добри и благочестиви хора, които бяха гонени и онеправдавани. И те бяха изненадани, както вероятно и ние бихме били. Неговият мъдър и практичен съвет беше: „Не се изненадвайте, като че ви се случва нещо странно. След като страдате за Христос – радвайте се, за да може още повече да се зарадвате, когато дойде Неговата слава (1 Петрово 4:12, 13). Доста изненадващо, нали? Това не е отговорът, който искаме да чуем.

„А във всичко представяме себе си като Божии служители, в голямо търпение, в скърби, в нужди, в страхове, като наскърбени, но винаги радостни; като бедни, но обогатяващи мнозина; като не притежаващи нищо и въпреки това притежаващи всичко“ (2 Коринтяни 6:4, 10).

Давид каза: „Тогава размислих, за да разбера това, но беше прекалено трудно пред очите ми, докато влязох в Божието светилище и разбрах“ (Псалом 73:16, 17). Има място, на което трябва да отидем, когато не можем да разберем какво се случва – и то е в Божието присъствие. „Защото всичко това е заради вас, така че благодатта, като се умножи чрез мнозината, да преумножи благодарението за Божията слава. Затова ние не се обезсърчаваме; но дори и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна пълна слава за нас“ (2 Коринтяни 4:15-17). Вижте контрастиращите идеи: временно – вечно, леко – пълно, скръб – слава. Несравнимо е!

Това не трябва да ни изненадва. В Божиите ръце нашите неприятности не идват, за да ни навредят, а да ни помогнат. Не за да отнемат, а да ни дадат. Не за да ни шокират, а за да ни изненадат. Бог ще се намеси в най-трудните ни моменти и ще ни изненада. И ще се радваме, че Го виждаме. Това не е нищо ново.

Молитвата ми за теб днес е: да виждаш Бог във всяка ситуация.

снимка: http://www.sxc.hu

Сподели

Просто сянка

„Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло“  (Псалом 23:4)

„Сянката се получава, когато нещо застане между теб и светлината“

shadowСлучвало ли ви се е като деца да правите сенки по стената с ръце – силуети на животно или птица? Вероятно всички сме се плашили от тях. Но тези сенки не са страшни, защото ние сме ги направили. В живота повечето сенки не са наше „произведение“.

Давид, който е написал стиха ни за днес, описва онези реални времена, които са объркващи и дори страшни. Това, което изпитваме е реално, но нещата не винаги са такива, каквито на нас ни изглеждат. Много често те са просто сянка.

Въображението ни може да създаде сенки на опасност, там където няма такава. Обстоятелствата могат да хвърлят тъмни и заплашителни сенки, но всъщност те да не са такива. Провал в живота ни може да хвърли сянка на това, че ние самите сме провал, а всъщност това да не е така. Миналото ни може да хвърли дълга сянка, която да опита да се представи като наше бъдеще, когато то не е такова. Понякога имаме трудни въпроси и такива без отговор, които хвърлят сянка, която ни кара да мислим, че щом като няма разрешение точно сега, то отговор няма да дойде… Но той ще дойде. Страхът ни може да създаде сянка, която да се опита да ни убеди, че опасността е реална. Но ние сме в сигурността на Неговата грижа.

Открих някои важни неща по тази тема, които си струва да знаем:

Сенките са реални, но много често, това което сянката подсказва, не е реалността.

Сенките могат да са страшни, но това, което изглежда най-страшно е само преувеличение на нещо по-малко.

Сенките изглеждат по-големи от това, което ги предизвиква. В тези моменти е важно да помним, че те са просто сенки.

Какво предизвиква сенките? Много е просто. Сянката се получава, когато нещо пречи на светлината. Има много неща в нашето ежедневие, които могат да попречат на светлината. Всичко, което застава между теб и Онзи, който е Светлината на света, ще предизвика сянка и несигурност. Живей живот в светлина!

Исус каза, че когато преминаваме през място на сенки, ще Го видим там с нас. Давид уверява: „Господ е Пастир мой… Няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мене“ (Псалом 23:1 и 4).

Бог ще бъде с нас, за да разпръсне нощта и освети пътя ни, защото Той е Светлината, която изгонва всяка тъмнина.

Ключът към разпръсване на сенките в нашия живот е да ходим винаги в Светлината. Йоан пише: „Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина… Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг…“ (1 Йоан 1:5 и 7).

Молитвата ми за теб днес е: да усещаш присъствието Му по-силно всеки ден.

снимка: www.sxc.hu

Сподели