Posts Tagged ‘стандарт’

Морално съвършенство

„Затова като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел…“(2 Петрово 1:5)

„При Бог моралното съвършенство не подлежи на дискусия“

Морално съвършенствоМоралът докосва всяка сфера на твоя живот – както личния, така и обществения, както твоите думи, така и твоите дела, показва кой си ти всъщност. Корените на личния морал са безценните качества на почтеността като образцов характер и скромно поведение – да бъдеш честен, щедър, неегоистичен, заслужаващ доверие, справедлив и други такива необикновени качества. За всеки последовател на Христос това не трябва да подлежи на дискусия (Ефесяни 5:3-6). Павел беше ясен: „Да различавате доброто от злото и да изберете доброто; да бъдете чисти и неопетнени в деня, когато Христос дойде; изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога“ (Филипяни 1:9-11). Моралното съвършенство е нормалния стандарт за Божието царство и Неговите поданици.

Има една област на моралното съвършенство, в която преобладаващото мнозинство не се съобразява с Божието слово, нито признава очевидните разрушения, които това незачитане причинява в много домове и човешки сърца. Библията е категорична: „Понеже това е Божията воля – вашето освещение; да се въздържате от блудство; и всеки от вас да се научи да владее тялото си, така че да живее по начин свят и почтен… Защото Бог ни призова да живеем свято, а не в нечистота. И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, Който и даде Своя Свети Дух в нас“ (1 Солунци 4:3-8). Това е една от тези части в Писанието, която някои не изпълняват, търсейки благовидна причина за това или пък просто я пропускат.

Има безскрупулни спекуланти, които поощряват стимулирането на сексуалния апетит, двусмислеността и експлоатацията. Бог не е срещу сексуалността, нито се страхува от твоята. Тя е Негово творение, не на Адам. Следователно, Бог знае най-добре как трябва да работи тя, така че да благославя и обогатява живота с дълбоко удоволствие, а не да носи болка; да свързва сърцата, а не лекомислено да ги разрушава. „А тялото не е за блудодеяние, но за Господа и Господ е за тялото… Бягайте от блудство. Всеки друг грях, който би извършил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога и вие не принадлежите на себе си? Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии“ (1 Коринтяни 6:13, 18-20). Словото ясно показва, че сексулното ангажиране преди връзките на брака или извън връзките на брака отслабва тъканта на взаимното посвещение и засилва възможността от бъдещи изневери, дори развод. Когато човек избере да освободи себе си от Божието намерение и модел за физическа интимност, той неизбежно търпи последиците. Когато пренебрегваме Божието Слово, ние пренебрегваме самия Него и така нараняваме сърцето Му, а възможностите за нашето бъдеще се ограничават.

Ето обобщението на нещата – в Своята любов Бог постановява, както ясните граници на моралната чистота, така и силни връзки за моралното съвършенство. „Чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света – точно затова, като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта – познание, на познанието – себеобуздание, на себеобузданието – търпение, на търпението – благочестие, на благочестието – братолюбие и на братолюбието – любов. Защото, ако тези добродетели се намират у вас и се умножават, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. Защото онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове“ (2 Петрово 1:4-11).

Всеки и по всяко време може да се задоволи с нещо по-малко от съвършеното, във всяка област на живота, но това, разбира се, ще бъде за негова сметка. При Бог моралното съвършенство не подлежи на дискусия. Да отдадем себе си и да включим друг в нещо по-различно от морално съвършенство, ще доведе до плащането на ужасна цена, която засяга, както сърцето физически, така и душата духовно (Галатяни 6:7-9).

Молитвата ми за теб днес е: не пренебрегвай вечността заради мимолетни увлечения.

снимка: Интернет

Реклами

Стандарти

„Който живее според съвършения закон на свободата… ще успява в това, което прави“ (Яков 1:25)

„Когато правиш компромис със стандарта губиш важна част от това, за което Бог те е създал“

СтандартиВ България съществува „Български институт за стандартизация“, държавна институция, която има за цел да определя стандартите за цялата страна. Тези стандарти гарантират трайни и последователни резултати при измервания. Ако искаме да разберем колко точно е един литър, сантиметър или метър, един тон или една унция злато – трябва да проверим БДС (Български държавен стандарт).

В живота също има нужда от установен стандарт, който не се променя или „нагажда“ според желанията на хората. Затова в спорта има правила, на пътя има правилник за движение, а различни установени порядки управляват всяка една общност. Представете си какво би станало ако премахнем всички тези правила.

Библията ни предлага точно това – една точна система и постоянен стандарт, за да знаем кои сме, каква е целта ни и как се справяме по пътя. Когато няма единен и утвърден стандарт, всеки сам определя своя, а това води до качествени различия и объркване. След времето, в което Исус Навин беше водач на Израел настанаха хаотични времена, в които „всеки правеше, каквото му се виждаше за добро“ (Съдии 17:6). Това не е добре.

Бог ни обича прекалено много, за да позволи важните и вечни неща да зависят от непредсказуемите настроения и желания на хората. „Всеки път на човека е прав в очите му, но Господ претегля сърцата“ (Притчи 21:2). Контекстът на днешния стих ни води към мъдрото решение да погледнем в огледалото на Божието Слово, за да видим ясно дали делата и отношенията ни са съгласно Божествения стандарт – този „съвършен закон на свободата“.

Животът, а и нашата човешка природа често ще ни изкушават да се считаме за изключение, да оправдаваме действията си с желанията или настроенията си, но Божият начин винаги е единствения правилен път. „Колкото до Бог – пътят му е съвършен“ (Псалм 18:30). Успешният живот изисква установен стандарт, който не варира и не се приспособява. Когато правиш компромис със стандарта губиш важна част от това, за което Бог те е създал.

Ето какво е обещал Бог: „А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ“ (2 Коринтяни 3:18). Можеш да бъдеш променен. Можеш да отговаряш на стандарта без да е необходимо да го сваляш или променяш. Няма да се промениш обаче, докато не приемеш Божествените стандарти и не ги следваш усърдно. Той не ги настройва според твоите желания. Исус каза: „Ако пребъдвате в Мене и Словото Ми във вас“ (Йоан 15:7). Тогава Божите благословения се изсипват в живота ти и „ще успяваш в това, което правиш“ (Яков 1:25).

Яков ни пише, че трябва целенасочено да се вгледаме в съвършения закон и да живеем според него. Иска се посвещение, а не небрежност. Трябва да си постоянен, а не спорадичен. Трябва да обитаваш в истината и да не се отклоняваш от мъдростта.

Молитвата ми за теб днес е: приемай единствено Божественият стандарт на праведност и бъди благословен.

Сподели