Posts Tagged ‘стратегия’

Молитвена стратегия

„И като се помолиха… всички се изпълниха със Святия Дух“ (Деяния 4:31)

„Вярата и молитвата са вратите, през които Бог влиза мощно“

Молитвена стратегияИма моменти, в които трябва да направиш нещо, но не знаеш точно какво. Ще попадаш в непознати, дори в безнадеждни ситуации. Библията е пълна със случаи, в които хора са се чувствали точно така, както и ти. Например, ситуацията с Мойсей, изправен пред непроходимото Червено море, а по петите му Фараон. Представи си Данаил, очакващ неминуема смърт в ямата с гладните лъвове. Апостол Павел преживя тежка буря, която почти разби кораба, а моряците искаха да избягат и да ги изоставят. Почувствайте самотата на апостол Йоан, коравосърдечно заточен да умре на един отдалечен остров.

В трудните обстоятелства те неизбежно се обръщаха към Бог и Той не ги оставяше. Ти имаш мъдростта да се учиш от вярата и нейните резултати в живота на другите и да черпиш от тяхната опитност.

Библията казва за Петър и Йоан, че религиозните водачи „забелязаха, че тези мъже са били с Исус“. Ако прекарваш времето си с Исус, другите ще забележат разликата. Скоро след възнесението на Исус, Петър и Йоан бяха арестувани и заплашени със сериозни последствия, ако дръзнат отново да говорят за Него (Деяния 4:21-23). Исус винаги се изправяше срещу предизвикателствата и винаги знаеше какво да направи. Но Той не беше вече с тях, те бяха сами.

„И като се помолиха, мястото, където бяха събрани, се потресе и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието слово“ (Деяния 4:31).

Когато не знаеш какво трябва да направиш, постъпи точно като учениците на Исус:

  • Моли се с вяра: „И сега, Господи, погледни на техните заплахи…“ (Деяния 4:29). Много често молитвата е второто, третото или последното нещо, което правиш, когато си изправен в критична ситуация. Започни с молитва. След това вече няма нужда да се безпокоиш. Един добър съвет: „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус“ (Филипяни 4:6, 7).
  • Искай от Бог това, което не ти достига: „Господи, дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост“ (Деяния 4:29). Те имаха основание да се страхуват, но страхът, както и вярата, са въпрос на избор. Страхът разцъфтява, когато се чувстваш уплашен. Вярата расте, когато избереш да позволиш на Бог да бъде Бог. Спри да слушаш страховете си, слушай убедителните думи на Бог. „И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово“ (Римляни 10:17). Словото в твоето сърце те прави дръзновен във вярата.
  • Очаквай Бог да извърши необикновени неща: „Докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят Син Исус“ (Деяния 4:30). Защо е нужно да се молиш изобщо, ако не очакваш Бог да извърши нещо изключително? (2 Летописи 16:9). Остави Бог да покаже Своята мощ (Битие 18:14).
  • Приготви се за промяна: „И като се помолиха… с дързост говореха Божието слово“ (Деяния 4:31). Когато се молиш се случва повече от това, което очакваш. Но ако не се молиш, едва ли ще се случи нещо. Вярата и молитвата са вратите, през които Бог влиза мощно. А влизайки, Той те изпълва със Своя постоянен Дух (Ефесяни 5:18-20). Сърцето, изпълнено с Духа, очаква от Бог чудни и прекрасни неща. „Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне“ (Марк 11:24).

Молитвата ми за теб днес е: разчитай на мощта на Святия Дух във всяка ситуация.

снимка: Интернет