Posts Tagged ‘стрес’

Слушай

„Говори, Господи, защото слугата Ти слуша“ (1 Царе 3:9)

„Заобикалящият шум и натоварената програма затрудняват слушането“

СлушайЖивеем във все по-шумен и зает свят, пълен с безброй гласове, които не допускат да бъдат пренебрегнати. Няма начин да не ги чуеш. Те ти се натрапват, независимо от това колко много искаш да ги пренебрегнеш. Идва момент, в който заобикалящият шум и натоварената програма започват да пречат на старанието ти да слушаш внимателно и да чуваш ясно. Това е вредно, особено за духовния ти живот.

Макар и да са близки, слушането и чуването са две различни неща. Чуването е естествена, физическа способност, докато слушането е умение, което се придобива и практикува целенасочено. Да се научим да разпознаваме и да отговаряме на Божия глас е много съществено за духовния ни живот и израстване. Исус каза: „Думите, които ви говорих, са дух и те дават живот… Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста“ (Йоан 6:63, Матей 4:4). Петър като че ли разбираше това, когато каза на Исус: „При кой друг да отидем, защото само Ти имаш думи на вечен живот“ (Йоан 6:68).

Направи слушането на Бога приоритет. Божият глас рядко се чува, когато сме твърде заети да слушаме или сме погълнати от по-маловажни неща.

Слушай Бога целенасочено. Бог може да ти говори чрез Библията, чрез думите на приятел, чрез обстоятелства в живота ти, чрез песен или проповед, но винаги като нежен глас в сърцето ти.

Отделяй време, за да слушаш Бога. Даваме времето и вниманието си на неща, за които приемаме, че ни носят лична полза. Няма нищо по-полезно от слушането на Бога (Псалм 1:2, 3).

Нека сърцето ти утихва, за да слушаш Бога. Животът в шумен и зает свят е духовно предизвикателство. Всеки друг глас или човешка дейност може да попречи на яснотата на Неговия глас в сърцето ти. Намали шума от бъркотията наоколо. Забави трескавото темпо на неумолимите задължения. Господ казва: „Млъкни и знай, че Аз съм Бог“ (Псалм 46:1-3, 9-11). Слушай внимателно с тихо сърце пред Бога. Така ще чуеш Божия глас, независимо от заобикалящата среда и хаоса.

Слушай с намерението да се покориш. В Новия завет Павел прави връзка между думите покорство и непокорство, и думите чувам отгоре (от гръцкото хупокое) и чувам отстрани (от гръцкото паракое), виж Римляни 8:19. Подчиняването на личните мисли и чувства на Божия глас дава сила на покорството. Сравняването им с това, което Бог казва, дава път на непокорството. Това как слушаш зависи най-вече от реакцията ти в отговор. Слушай Бога внимателно, все едно всичко зависи само от това – а то наистина е така.

Малкият Самуил демонстрира отношението към слушането на Божия глас и прилагането му на практика: „Говори, Господи, защото слугата Ти слуша. Тогава Господ каза на Самуил… А Самуил растеше и Господ беше с него, и Господ не остави неизпълнена нито една от неговите думи“ (1 Царе 3:1-11, 19).

Когато Божиите думи са важни за теб, Бог от Своя страна цени твоите думи и ги вдъхновява. Самуил се представи на Бога като „Негов слуга“, показвайки намерението си да слуша внимателно и да се покорява. Покорството е предпоставката да чуваме Бога ясно. Бог няма доброволно да разкрие волята Си, ако нямаме намерение да се покорим.

Молитвата ми за теб днес е: сърцето ти да е готово и способно да слуша.

снимка: Интернет

Време за душата

„Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен… и ще намерите почивка за душите си“ (Матей 11:29)

„В наши дни тишината и възможността за усамотение липсват, а животът ни е ощетен от това“

Животът ни може да бъде доста изтощителен. Тежката работа и дългите работни дни ни износват. Питателната храна и добрата почивка могат да ни подействат добре. Съществува и една друга умора. Стресът, който продължава дълго време може да ни изтощи емоционално. Несигурността и безпокойството могат да ни обременят умствено. Нещата не са толкова прости, няма да се оправят с хубава вечеря и добра почивка през нощта. Възможно е да се нуждаем от целенасочени усилия, за да се освободим от стреса и безпокойството.

Лудият ритъм на забързания график, постоянната „култура от тълпи“ в живота водят до умора, която не се описва лесно. По-скоро става въпрос за сърдечна и духовна умора. В наши дни тишината и възможността за усамотение липсват, а животът ни е ощетен от това. Библията отдавна е засегнала този въпрос. Това не е проблем, характерен само за 21. век. „Чрез обръщане и покой ще се избавите, в безмълвие и упование ще бъде силата ви. Но вие не искахте“ (Исая 30:15, виж и Марк 6:31, 32).

В Библията съществува принцип за съботната почивка и той означава много повече от един почивен ден в седмицата (Евреи 4:9-11). Това е духовен начин на живот, при който отделяш време за укрепване на душата чрез размишление, почивка и възстановяване. В задният си двор имам хамак. Признавам, че не го правя достатъчно често, но почивката и полюшването в хамака забавят ритъма на живота и отнемат от тежестта му. Духовният ни живот периодично се нуждае от подобен образен хамак, който е разпънат на сянка, около който духа приятен и прохладен ветрец за душата.

Библията говори за време, когато „Ние не се обезсърчаваме; но дори и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява“ (2 Коринтяни 4:16). Това описва ли начина ти на живот? Така ли си избрал да живееш? Има само едно място, където ще откриеш онова, от което се нуждае душата ти (Исаия 32:17, 18). Поканата на Исус е валидна и днес – и тя е за теб. Това е едно от Неговите прочути обещания с „всички“ и в него няма срок на годност или ограничение в това, кой може да се възползва.

Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка. Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите почивка за душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко“ (Матей 11:28-30). Има само Един, Който предлага да те научи как да живееш по-добре. Мисля, че имам още доста да уча, но знам Кой може най-добре да ме научи. Душата ми се нуждае от малко време на духовния хамак.

Молитвата ми за теб днес е: наслаждавай се на вътрешен мир и духовна почивка.

снимка: Интернет