Posts Tagged ‘съжаление’

Съжаление, покаяние, изкупление

„Исус Христос… стана беден заради вас, за да станете вие богати чрез Неговото обедняване“ (2 Коринтяни 8:9)

„Изкуплението е разточителното приложение на Божията милост, целящо да премахне всяка причина за съжаление“

Съжаление, покаяние, изкуплениеВсеки съжалява за нещо и всеки прави грешки. Най-важното е какво ще направиш след грешката или погрешния избор. Хората съжаляват за неправилни постъпки, които им се иска да са предотвратили – груби думи, гневни реакции, лошо поведение, нетърпение. Пропуснатата възможност да направим добро може да предизвика съжаление. Библията предупреждава: „Всеки, който знае кое е добро, а не го прави, извършва грях“ (Яков 4:17). В Божиите очи да направиш нещо грешно и да не направиш нещо добро е едно и също.

Твоята цел трябва да е да имаш добре обучена съвест, която предотвратява естествената ти склонност да вършиш зло – волно или неволно. Павел предлага една добра цел: „Затова правя всичко възможно съвестта ми пред Бога и пред хората винаги да е чиста“ (Деяния 24:16). Съжалението е закъсняло осъзнаване на неправилната постъпка.

Преди време мислех, че праведността се измерва с продължителността на времето, което можеш да живееш без да съгрешиш. Повярвайте ми, това не е много ефективно. С течение на времето разбрах, че по-добра мярка за богоугодно сърце е дължината на времето между осъзнаването на греха и покаянието. Съжалението е неефективно, само покаянието може да освободи изкуплението. Всяко забавяне или пренебрегване на покаянието причинява болка и съжаление без обещанието за освобождение.

Блудният син изпита опустошително съжаление (Лука 15:11-24). В един момент той се почувства засрамен от глупостта си и от унизителното състояние, в което се намираше в момента. Нищо нямаше да се промени, ако не беше „дошъл на себе си“ и не беше решил да се върне при баща си (стихове 17 до 20).

„Тъгата, която Бог желае да имате, кара човек да се покае. Това води до спасение, за което не трябва да съжаляваме. Тъгата обаче, която светът има, носи смърт“ (2 Коринтяни 7:10). Съжалението е недостатъчно, но истинското покаяние води до изкупление. „Вижте какви ви направи тъгата, която Бог желае да имате… копнеещи да се постъпва справедливо“ (2 Коринтяни 7:11).

Съжалението ви изпълва с парализиращи огризения. Покаянието ви освобождава от съжаления и огризения. „Знаете благодатта, която нашият Господ Исус Христос прояви: въпреки че беше богат, Той стана беден заради вас, за да станете вие богати чрез Неговото обедняване“ (2 Коринтяни 8:9). Очевидно контрастът между думите богат – беден отпраща към разликата между нашата духовна бедност и изобилното богатство на Божията благодат. „Винаги благодаря на моя Бог за вас, заради благодатта, която Бог ви е дал чрез Христос Исус, защото чрез Него бяхте богато благословени във всичко“ (1 Коринтяни 1:4-6). В Христос съжалението се заменя с ликуване.

Изкуплението е разточителното приложение на Божията милост, целящо да премахне всяка причина за съжаление, независимо каква е тя (Ефесяни 1:3-9). На кръста Спасителят „даде всичко от Себе Си“ (Филипяни 2:5-9), за да можем ние да бъдем обогатени с пълната благодат и изкупление, които Неговата вечна жертва осигурява. Каквито и съжаления да имаш, донеси ги при Исус и се отпусни сигурен в Неговата невероятна благодат.

Молитвата ми за теб днес е: живей без съжаления и се радвай в изобилната Божия благодат.

снимка: Интернет

Само ако…

„И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът“ (Йоил 2:25)

„Винаги ще има нещо, за което да съжаляваме – поради незнание или невнимание“

ifНе са много нещата, които ни преследват в живота, както пропуснатите възможности и неизвървяните пътища. Животът ни предоставя много случаи, в които можем да се обърнем назад и да си кажем: „Само ако…“. Може би се чувстваш така в този момент. Какво би направил по различен начин? Чували сме хората да казват: „Имаш само един шанс да направиш добро първо впечатление“. В живота рядко ни се дава втора възможност да поправим грешка, да създадем приятел, вместо враг, да обърнем провала си в успех или да обясним какво сме искали да кажем, когато са ни разбрали погрешно.

Спомням си, когато пристигнах за един от часовете ми в колежа. Бях съвсем спокоен, докато не видях, че всички учат усилено преди часа да е започнал. Чудех се защо, докато в следващия момент разбрах, че след няколко минути започва изпита… Само ако си бях проверил програмата… Само ако бях влязъл в предишния час… Само ако бях посещавал редовно часовете през семестъра… Тогава щях да имам поне малко представа какво се случва.

Всъщност взех този изпит с много добър, но не преминах предмета, заради многото неизвинени отсъствия. Молих професора за последен шанс, той ми показа разбиране с оценката, която ми писа, но всъщност аз не я заслужавах. Трябваше да наваксам с работата през следващия семестър. Само ако не бях толкова безотговорен! Този учител ми помогна да науча един много важен урок. Толкова по-лесно е да свършим работата добре още първия път.

Всички правим грешки, които бихме искали да поправим – да възстановим невинност, да поправим приятелство, да възобновим мечта, да изчистим петно от историята си, да изпълним неизпълнено обещание, да вземем правилно решение. Понякога подобни грешки са плод на незнание или небрежност. Но имаме добра новина! Бог дава благодат и изкупление, дава ни шанс за възстановяване. Скакалецът в Библейската история дойде, за да разруши реколтата, поглъщайки години труд и унищожавайки семена за следващите реколти. И така, годините бяха пропилени, а вредата непоправима. Когато сърцата се обърнат към Бог, Той в Своята милост дава благодат и обещава: „И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът… И ще ядете изобилно и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа, вашия Бог, Който е постъпвал чудесно с вас“ (Йоил 2:25-26).

Спомням си как баща ми ме уверяваше: „Бог няма да позволи друг да вземе решение, което да ти окаже дългосрочна вреда в личен план“. Уверявам ви, че е вярно. Може би няма да чувстваме това във всеки момент и не винаги става веднага, но със сигурност ще стане. И не заради теб и мен, а заради Бог (Виж Римляни 8:28-29). Остави миналото и ходи смело в Божия нов ден (Филипяни 3:14).

Молитвата ми за теб днес е: живей живота си без да поглеждаш със съжаление назад.

снимка: Интернет

Сподели