Posts Tagged ‘хамелеон’

Копие или оригинал?

„И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят” (по Римляни 12:2)

„Съобразяването с този свят води до постепенно разпродаване на душата ни на изплащане“

Хамелеоните са интересни животни. Има 150 познати вида и много от техните характеристики са уникални. Може би най-известният факт е, че някои от тях са в състояние да променят цвета си като средство за общуване или за оцеляване. Тези видове адаптират цвета си така, че да се слее с обкръжението им и да ги направи невидими за преследвачите или за жертвите им. От тук произлиза и израза „като хамелеон“, който понякога се използва да опише даден човек и това съвсем не е комплимент.

Ето какъв съвет дава Библията: „И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и какво е добро, угодно на Него и съвършено“ (Римляни 12:2). Прочети този стих отново бавно. Само когато „се променяме като непрекъснато обновяваме умовете си“ ще можем да открием кои сме наистина и „ще бъдем способни да разпознаваме какво желае Бог“. Божията воля ни се изплъзва, когато се съобразяваме с чужда воля и желания.

Съобразяването със света доказва, че ние сме приели по-нисш бог, разкриваме накърнена идентичност, приемаме по-обикновено бъдеще и сме направили компромис с потенциала си. Ето това е проблема. Ако нямаш подходящ модел за това, което си и това, което можеш да бъдеш, ще избираш приятели, които са ти удобни, а не такива, които ти дават пример. Библията предупреждава: „Не се заблуждавайте: Лошите приятели развалят добрия характер. Елате на себе си, както е редно и престанете да вършите грехове“ (1 Коринтяни 15:34).

Докато копираме някой друг, за да се впишем или да бъдем популярни и приети от тълпата, ние постепенно губим разбирането за това кои сме, малко по малко нашата уникалност изчезва. Внимавай, когато станеш копие на друг ти излагаш на риск бъдещето си и продаваш душата си на изплащане. Бъди оригиналът, какъвто Бог те е направил. Този свят с неговото поведение и обичаи не е твой дом, нито ще ти бъде приятел, защото „нашата родина е в небесата… защото светът, такъв, какъвто е сега, е преходен“ (Филипяни 3:17-21, 1 Коринтяни 7:31). Ти си оригинал, направен от Бога по уникален начин и няма друг като теб. Бъди безценен оригинал, а не евтино копие.

Исус е твоят Пример! „И знаем, че във всичко Бог работи за доброто на онези, които го обичат, онези, които призова, защото такъв бе планът му… да бъдат подобни на неговия Син“ (Римляни 8:28-30). Духовните занимания ни преобразяват – Божието слово, поклонението, молитвата, общуването с християни, покорството, размишленията върху Библията или което и да е друго духовно упражнение – всички те имат вечно влияние. „Тогава всички ние с открити лица, докато съзерцаваме Господната слава като в огледало, се преобразяваме в Неговия образ с все по-голяма слава и това преобразяване е от Господа, който е Духът“ (2 Коринтяни 3:18). Избери да си подобен повече на Исус всеки ден. С Неговата помощ и благодат това е възможно.

Молитвата ми за теб днес е: не бъди изкушаван да си нещо по-различно от това, което Бог те е направил.

снимка: nezbitten