Posts Tagged ‘Христос’

Постоянстващ и изобилващ

„И се радвам като виждам… постоянството на вашата вяра спрямо Христос“ (Колосяни 2:5)

„Живот, който постоянства във вярата, изобилства в Христос“

Постоянстващ и изобилващОтдавна Англия е едно от любимите ми места, които посещавам. Особено са ми приятни обедите в техните пъбове, колкото по-стари и автентични, толкова по-добре. Обичам да виждам табелите, поставени отвън: „Основан 1868“. Такава информация е свидетелство за заслужено самочувствие, породено от наследената история и внушава обещание за надеждност.

Няколко неща насочиха днес мислите ми в тази посока. Съвсем скоро попаднах на бележките от моята първа проповед като млад пастор в Trinity Church, а именно: „Животът, който беше постановен“ (25 май 1975 г.). Знаех, че това е библейски принцип, който исках да си припомня отново. Наскоро водих службата, на която мои дългогодишни приятели подновиха брачната си клетва по повод своя 70-годишен юбилей. След това, в предстоящата неделя, посветих нашия правнук, Картър, а Гейл и аз отпразнувахме нашата 51-годишнина от сватбата. Обичам хората, които са около мен, обичам и това, което правя. Така трябва да е и с вярата в Христос.

Павел се беше посветил на живот в Христос, изпълнен с увереност и сигурност:
„И се радвам като виждам… постоянството на вашата вяра спрямо Христос. И така, както сте приели Христос, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение“ (Колосяни 2:5-7). Павел говори както за вярата, която трябва да упражняваш и да бъдеш твърд, така и за вярата, в която си утвърден и трябва да постоянстваш. Постоянството на твоята вяра води до още по-голяма вяра (Йоан 15:7, 9-10, 1 Йоан 2:24). Започнатото от Бог в благодат, Той продължава чрез вяра и завършва с благодарение. Този процес води до твоето „утвърждаване във вярата и изобилстване в благодарение“. Живот, който постоянства във вярата, изобилства в Христос.

Светът е в сложно състояние на постоянно движение, което носи характеристиките на променлива политика, международни съглашения, погрешни икономики, разпадащи се бракове и нефункциониращи семейства. Ти имаш нужда от емоционално, морално и духовно равновесие. Давид написа: „Той постави на скала краката ми и утвърди стъпките ми; сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог“ (Псалм 40:2-3). Такова място може да се намери само в Бог и Неговата истина. Там възстановяваш наново посоката и решимостта си.

Добрият резултат изисква много повече от добри намерения и оптимистично начало. Крайният резултат е това, което си правил между началото и края. Нека Бог бъде „Авторът и Завършителят на твоята вяра“, както в началото, така и по средата, и в края. Библията ни дава практическо ръководство как да бъдем постоянни и да изобилстваме в Христос (Евреи 12:1-4). Има много неща, които ще ти се противопоставят и ще те обезкуражават. Библията описва тези противодействащи сили като света около теб – „всяко бреме и грехът, който лесно ни оплита“ (ст. 1, 2), плътта в теб – „да не ви дотяга и да не ставате малодушни“ (ст. 3) и дявола срещу теб – „съпротивяване на греха“ (ст. 4). След доста дълга и практически насочена беседа на тема „Възкресение“, той логично прави следното обобщение: „Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайте винаги в Господнето дело“ (1 Коринтяни 15:58).

Молитвата ми за теб днес е: постоянствай в Христос и изобилствай в благодарение.

Уроците на живота

„Вземете моя хомот върху си… и ще намерите почивка за душите си“
(Матей 11:29)

„Животът е по-добър, когато се инвестира във вечните, а не във временните ценности“

Когато живеем животът си по Божия начин, това ни носи успех. Прочети стихът за днес още веднъж – бавно и задълбочено. Само на мен ли ми изглежда странен? Исус обещава на хората най-пълноценната почивка – „почивката за душата“. Как ще стане това? Когато ни кани да работим заедно с Него. Работата ще ни донесе почивка, така ли? Това противоречеше на всичко, което учениците бяха научили до този момент. Работата за тях беше уморителна. За теб така ли е?

Не се заблуждавайте. Когато Исус използваше думата „хомот“, слушателите Му знаеха, че говори за работа. Тяхното ежедневие беше свързано с полска работа. Препитанието и живота им зависеха от работа, свързана със земята и морето. Те се хранеха и търгуваха с това, което отглеждаха или улавяха. Земеделието и риболова не са лесна работа. И двете изискват дълъг, изморителен и усилен труд. Мрежата на рибаря и хомота на земеделеца са едно и също нещо – символи на изнурителен труд, изтощение, а понякога въпреки всичко това никакъв резултат. На кого говореше Исус? „Всички, които се трудите и сте обременени“ (Матей 11:28)

Ето тайната на Христовата покана към Неговите слушатели: „Научете се от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце… Моето иго е сладко и Моето бреме е леко“ (Матей 11:29, 30). А ти си мислиш, че знаеш как да направиш живота да се върти в твоя полза, нали? Но работата и съпътстващите я теготи те настигат. Тогава послушай Исус: „Научи се от Мен“.

Ето на какво може да те научи Исус:

  1. Върши онова, което знаеш, че е угодно на Бога. Научи се от примера на Исус: „Аз винаги върша онова, което е угодно на Отца“ (Йоан 8:29). Исус живееше без безпокойство, притеснение, объркване, стрес или страх от провал. Каква увереност е имал само! Да се опитваш да служиш на Бога, без да си научил кое Му е угодно, е изморително и безплодно (Колосяни 1:10, 11).
  2. Върши онова, което Бог върши – това със сигурност ще Му бъде угодно. „Това, което Отец върши, същото върши и Синът. Защото Отец обича Сина и Му показва всичко, което Сам върши… Делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за Мен“ (Йоан 5:19, 20, 36). Животът е по-добър, когато се инвестира във вечните, а не във временните ценности.
  3. Не върши нищо без Божията сила и помазание. „Синът не може да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец“ (Йоан 5:19). Искаш ли да живееш живот, отдалечен от Великият Бог? Не мога да си представя нищо по-лошо от това, да стигнем до края на живота си и да осъзнаем, че вече е твърде късно, че сме похабили онова, което сме могли да вложим във вечните ценности. Защо да похабяваме живота си в неща, които нямат стойност пред Бога? Такъв тип хора са тъжно описани като такива, „които винаги се учат, но никога не могат да стигнат до познаването на истината“.

Молитвата ми за теб днес е: животът ти да бъде дълбок и духовен, а ти да имаш удовлетворение от него.

Снимка: Интернет